Examplesmdbootstrap.com 
Тезисы
апрель 2019

Ангобні покриття для будівельної кераміки однократного випалу


Хоменко О. С. <img src=" width="22px">Хоменко О. С. , Чирва Т.Чирва Т., Іваненко В.Іваненко В.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Найбільш цікавим і перспективним способом розширення асорти-менту керамічної цегли є її ангобування, що також дозволяє виключати обштукатурювання будівель і покращувати їх архітектурний вигляд. Сьогодні на вітчизняному ринку домінує імпортна продукція таких компаній, як Recke Brickerei, Lode, Wienerberger. Проте і на вітчизняних підприємствах може бути налагоджене виробництво ангобованої цегли.

Однією з найскладніших проблем при виготовленні ангобованої цегли є підбір базової шихти-основи, яка має погоджуватись за усадочними процесами із керамічним черепком. Тому актуальними є дослідження, спрямовані на розробку якісних ангобів, вивчення особливостей їх нанесення на кераміку, залежностей зміни властивостей від їх складу і т.д.

Метою даних досліджень явилось розробити склад ангобних покриттів для будівельної кераміки та технологію їх нанесення. В якості основної сировини обрали глину тугоплавку та каолін – вони забезпечують суспендуючу здатність та адгезію покриття. До групи плавнів включено тальк, пегматит та склобій – забезпечують спікання ангобу та його зчеплення з керамічною основою після випалу. Кварцовий пісок – опіснюючий компонент, який регулює усадочні процеси. Було прийнято три склади ангобу, у яких варіювали вміст глини, мас.%: 45, 35 та 25.

У якості базової маси було обрано суміш легкоплавких глин та суглинків, типових для будівельної кераміки. Із пластичної маси формували зразки-кубики 3х3 см та наносили на них ангобні покриття за допомогою широкого пензлю. Покриття наносили як на свіжозформовані, так і на висушені зразки.

Зразки випалювали у лабораторній печі при максимальній температурі 1000оС. При їх первинному огляді встановлено, що ангоби, нанесені на сухий виріб, не залежно від вмісту глинистих матеріалів, мали тріщини. В той же час покриття, нанесені на свіжозформовані зразки мали високу якість і тріщини було виявлено лише за допомогою мікроскопу для зразка з вмістом глини 55 мас.%. Інші ангоби були добре зчеплені з керамічною основою та мали високу білість.

Таким чином в результаті досліджень встановлено, що високий ступінь зчеплення ангобу з керамічною основою можна досягти при нанесенні покриття на свіжозформований керамічний напівфабрикат. При цьому вміст глини у складі ангобу має складати 35-45 мас.%, а тонкість помелу ангобного шлікеру до 0,5% за залишком на ситі №0063.