Examplesmdbootstrap.com 
Тезисы
апрель 2019

Модернізація теплообмінників у пивоварному виробництві


Панібудьласка А. С. <img src=" width="22px">Панібудьласка А. С. , Ковальов С. В.Ковальов С. В.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Пиво в Україні має велику популярність завдяки своїм смаковим якостям та аромату. Багато марок пива дуже добре здобувають популярність завдяки рекламі на території України, яка стала спонсором показу багатьох спортивних змагань та проектів. Слід зазначити, що завдяки популярності пиво користується великим попитом і має великі перспективи для розвитку. Але більшість виробляємого в Україні пива пастеризується або збагачується консервантами, які «вбивають» пиво. Тому побудова малого підприємства з виготовлення свіжого пива є актуальною.

Метою нашої роботи є організація малого виробництва свіжого пива, яке має чудові лікувальні властивості. Мале підприємство повинно включати і невелике кафе, де пиво буде реалізовуватись.

Основна задача для вирішення даної мети – створення сучасного, конкурентоспроможного виробництва з мінімальними витратами на побудову та утримання виробництва, а також мінімалізувати ймовірність збитковості у сучасних умовах на Україні.

Сировина для виробництва пива в Україні виробляється у достатній кількості. Технології виробництва пива широко відомі. Проте побудова сучасного підприємства не можлива без суттєвого скорочення витрат на енергоносію, модернізації виробництва і його повного автоматизування.

Нами запропоновано часткова заміна нагрівачів, для підігрівання сировини, на сонячні колектори, а потребу у електроенергії завдяки застосуванню сонячних батарей. Це можливо тому що місто Дніпро розташовано у середній сонячній зоні України з середньорічним потен-ціалом сонячної енергії більше 1200 кВт×год/м2, (для порівняння, таку енергію можна одержати при спалюванні 100 м3 газу). Що обумовлює доцільність використання сонячних колекторів та батарей.

Пропонується модернізація теплообмінного обладнання для підігрівання пивного сусла за рахунок застосування покращеної конструкції кожухотрубчастого теплообмінника за рахунок нанесення гальванічних покриттів на деталі теплообмінника.

Запропонований підхід до проектування малого пивоваренного виробництва з виготовленням ексклюзивного свіжого сорту пива принесе не тільки задоволення та користь споживачам, а і значно скоротить витрати енергоносіїв, зменшить собівартість його виробництва та надасть нові робочі місця.