Examplesmdbootstrap.comAbstract / Full Text

Глобальне забруднення планети відходами є результатом науково-технічного прогресу. Тверді побутові відходи в Україні складуються на полігонах загальною площею майже 3 тис. га, під промислові відходи зайнято близько 160 тис. Під звалища зайнято більше 7% території нашої країни. Деякі з них перевантажені та не відповідають нормам екологічної безпеки. Навколо 30 млн. тон токсичних відходів відносяться до 1-3 класу небезпеки.

В останні роки намітились тенденції утилізації відходів шляхом повторної переробки, регенерації, компостування, одержання компози-ційних матеріалів, біоконверсії органічних відходів з отриманням біогазу та біоетанолу. Відходи сировини, матеріалів, напівфабрикатів застосовуються для отримання матеріалів, що можуть бути використані у будівництві, промисловості, сільському господарстві та побуту. Відходи скла йдуть на виробництво піноскла – перспективного теплоізоляційного матеріалу. Відходи деревини після подрібнення і компостування застосовуються в якості органічного добрива. Полімерні відходи використовуються як в’яжуче для виготовлення термопластбетонної черепиці, яка є міцним, екологічно чистим, стійким до різних кліматичних умов матеріалом, має малу питому вагу та значну довговічність.

При спалюванні сміття залишається 25% шлаку, котрий витрачається на будівництво доріг, а тепло від згоряння йде на вироблення пари для станцій комунальної енергетики. Подрібнений лом залізобетонних конструкцій і цегли може застосовуватися на засипку основи дорожнього покриття. При спалюванні екологічно безпечних відходів виробляється електроенергія або пар, яким опалюють житлові квартали та підприємства.

Аналіз стану проблеми технічного забезпечення збирання, транспортування та переробки твердих побутових відходів показав необхідність системного підходу до її вирішення. Вузловими точками такого підходу є: зменшення відходів; організація роздільного збирання; перевезення; сортування відходів; переробка та утилізація. Необхідно вирішити проблему переробки відпрацьованих свинцевих акумуляторів.

Доцільно застосувати для збору пластикових пляшок приймальний автоматизований комплекс для їх купівлі у населення, який розраховується з користувачем готівкою за кожну здану упаковку.

Через техногенну небезпеку та навантаження на навколишнє природне середовище доцільно зменшувати кількість полігонів в Україні та застосовувати сучасні методи екологічно безпечної утилізації відходів.