Examplesmdbootstrap.com 
Тезисы
апрель 2019

Укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту


Лисенко І. В., Плис М. М. <img src=" width="22px">Плис М. М. , Сипко В. Г.Сипко В. Г.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Розвиток засобів ураження, збільшення масштабів їх уражальної дії гостро ставить питання пошуку надійних та економічних способів захисту населення у тому числі від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру мирного часу, які за наслідками дії своїх уражальних факторів  стали схожими на дію сучасної зброї. 

Укриття у захисних спорудах вважається одним з найбільш ефективних способів захисту населення від уражальних факторів можливих надзвичайних ситуацій. Досвід організації захисту населення в умовах бойових дій на сході країни свідчить, що набуває актуальності укриття населення у захисних спорудах, спорудах подвійного призначення та найпростіших укриттях, розташованих за місцем діяльності або мешкання людей.

До фонду захисних споруд цивільного захисту належать сховища, протирадіаційні укриття, споруди подвійного призначення та найпростіші укриття, що мають місце на території адміністративно- територіальних одиниць незалежно від форм їх власності та підпорядкування.

Центральними та місцевими органами виконавчої влади спільно з територіальними органами ДСНС здійснено уточнення розрахунків укриття та визначено потреби фонду захисних споруд; населенню доводиться інформація щодо наявних місць для укриття; обстежуються та додаткового включаються до фонду захисних споруд будівлі і споруди різного призначення, придатні для укриття населення; продовжується робота з технічної інвентаризації захисних споруд.

На даний час в Україні питання забезпечення в сфері укриття населення та унормування питань створення фонду захисних споруд (сховищ, протирадіаційних укриттів, споруд подвійного призначення) вирішується відповідно з вимогами ряду документів, зокрема: Кодекс цивільного захисту України; Постанови Кабінету Міністрів України; Нормативні документи.

Так, з метою забезпечення 100% укриття населення та унормування питань створення фонду захисних споруд Кабінетом Міністрів України 10 березня 2017 р. затверджено постанову № 138 «Деякі питання викорис-тання захисних споруд цивільного захисту», якою, зокрема, визначено перелік об’єктів, що підлягають обстеженню з метою встановлення можливості їх використання для укриття населення як найпростіших укриттів та споруд подвійного призначення. Для методичного забезпечення виконання зазначених документів МВС та ДСНС України підготовлено та направлено до центральних та місцевих органів виконавчої влади відповідні рекомендації.

Але разом з цим у сфері цивільного захисту з питань організації укриття населення існують проблеми, які потребують вирішення, наприклад:

− наявний фонд захисних споруд поступово зменшується, оскільки основна частину захисних споруд побудована в середині минулого століття, застаріле обладнання систем життєзабезпечення;

− у проектній документації нового будівництва (особливо громадської забудови) захисні споруди, споруди подвійного призначення або інші споруди і приміщення, в яких можливо організувати укриття населення, відсутні. І це вина не тільки забудовників, а і державних органів, які не вимагають, не контролюють виконання вимог ДБН В.2.2.5-97, ДБН В.2.2-3-97, ДБН В.2.2-9-2009. Доцільно посилити відповідними нормами і ДБН В.2.2-15:2009;

− актуальність укриття населення у захисних спорудах, безпосередньо розташованих за місцем його діяльності або мешкання вимагає змін у підходах до захисту населення як в умовах ведення бойових дій так і в умовах дії уражальних факторів надзвичайних ситуацій мирного часу;

− планування та організація захисту населення у підземних спорудах (метрополітенах) – нормування пристосування метрополітенів для укриття населення;

− відсутність сучасної, забезпеченої нормативними та довідковими даними, методики оцінки можливостей захисних споруд за системами життєзабезпечення людей за їх типами.

Зрозуміло, що вирішення цих проблем вимагає значних коштів, але світовий досвід свідчить, що будівництво, особливо споруд подвійного призначення, є найбільш економічно обґрунтованим, перспективним та ефективним для захисту населення.

Висновки:

1. Аналізуючи діючі документи та проблеми в сфері використання захисних споруд в Україні вважаємо за доцільне мати в державі норматив-ний документ – ДСТУ Безпека у надзвичайних ситуаціях Захисні споруди цивільного захисту.

2. Пропозиції до змісту ДСТУ, зокрема, сфера застосування – акцент: планування та практичне використання захисних споруд за їх типами; терміни та визначення; класифікація та вимоги до захисних споруд; норми та критерії для оцінки захисних споруд за системами життєзабезпечення, методика такої оцінки.