Тезисы
апрель 2017

Використання нафтових відкладів в якості компоненту пластичного мастила


Роєнко К. В. , Мартиненко В. О. , Тертишна О. В. , Горпинко Ю. Г. , Поліщук В. В.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Досліджено можливість отримання пластичного мастила для різноманітних грубих вузлів тертя із залученням нафтових відкладів з резервуарів зберігання нафти.

Нафтовідклади піддавали очищенню 5% водяним розчином миючого засобу (ТУ У 24.51-00152365-140-2001). Для чого підігріту до температури 75-80°С суміш розчиненого зразку нафтовідкладів інтенсивно перемішували 20 хвилин. Після відстоювання і наступного розшарування – відмиту, придатну до застосування, частину нафтовідкладів збирали з поверхні розчину миючого засобу.

Для випробувань готували зразки технічних мастил до яких додавали 2, 5 та 10% мас. відкладів, зменшуючи на відповідну кількість нафтову складову. Аналіз показників якості одержаних мастил зведено в табл.1.

Таблиця 1 – Результати випробувань зразків мастила

Показники якості Мастило Зразки мастил із додаванням нафтовідкладів, % мас. Метод контролю
2 5 10
Пенетрація при 25°С, мм ∙10-1 230-290 265 263 282 ГОСТ 5346-78
Температура краплепадіння, °С, не нижче 80 103 103 103 ГОСТ 6793 -74
Межа міцності на зрушення при 50°С, Па не менше 196 190 220 160 ГОСТ 7143-73
Колоїдна стабільність,% не більше 10 4,4 4,7 5,2 ГОСТ 7142- 74
Критичне навантаження, Н 872,2 823,2 735 832,2 ГОСТ 9490-75
Навантаження зварювання, Н 1646,4 1550 1568 1568 ГОСТ 9490-75
Діаметр плями зношування, мм 0,37 0,5 0,52 0,56 ГОСТ 9490-75

Випробування показали, що додавання підготовлених нафтових відкладів до 5% мас. суттєво не впливає на трибологічні характеристики пластичного мастила і дозволили перевести їх з відходів у категорію товарної продукції.