Examplesmdbootstrap.com 
Тезисы
апрель 2019
Abstract / Full Text

Раніше в поліграфії найбільш поширеним професійним захворюванням була свинцева інтоксикація. В даний час свинцеві сплави майже не використовують, тому найчастіше зустрічаються захворювання шкіри, опорно-рухового апарату, короткозорість, ураження слухового апарату.

Захворювання шкіри (дерматити, екземи) складають близько 24% всіх професійних захворювань.

Виникають вони при впливі на шкірний покрив шкідливих хімічних речовин у друкарів, копіювальників, травильників, палітурників.

Захворювання опорно-рухового апарату спостерігаються у людей, що виконують роботу у вимушених робочих позах, при підвищених фізичних навантаженнях, в несприятливих умовах праці. Це можуть бути друкарі, приймальники, сортувальники, різальники паперу, пакувальники, швачки на машинах.

Захворювання очей (короткозорість) розвиваються при тривалому виконанні робіт, що вимагають значної зорової напруги (особливо в умовах недостатньої або нераціональної освітленості робочого місця). До цієї категорії відноситься праця набірників, операторів набірно-пишучих машин і відеотермінальних пристроїв, ретушерів, коректорів, друкарів, приймальників-сортувальників.

Ураження слухового апарату настає при тривалій дії виробничих шумів високих рівнів. Найчастіше це захворювання зустрічається у друкарів високошвидкісних ротаційних машин або машиністів компресорних установок.

Систематизація матеріалів про виробничий травматизм та професійні захворювання на даному виробництві дозволяє виявити найбільш небезпечні і шкідливі фактори, зосередити на них належну увагу і визначити відповідні заходи по їх усуненню.

Основні заходи щодо попередження та усунення причин виробничого травматизму і професійних захворювань поділяються на технічні та організаційні.

Технічні включають  виробничу санітарію та техніку безпеки. Заходи з виробничої санітарії бувають: організаційні, технічні та санітарно-гігієнічні. Це має на увазі створення комфортного мікроклімату; заміну шкідливих речовин і матеріалів нешкідливими; герметизацію шкідливих технологічних процесів; зниження рівня шуму і вібрації; організацію раціонального освітлення; забезпечення належного режиму праці та відпочинку, медико-санітарного та побутового обслуговування і т. ін.

Заходи з техніки безпеки передбачають систему організаційних і технічних заходів, що запобігають впливу на працюючих небезпечних і шкідливих факторів.

До них відносяться: розробка та впровадження безпечного устаткування, комплексна механізація і автоматизація технологічних процесів, використання огороджень і автоматичного блокування, а також розробка і впровадження принципово нових нешкідливих і безпечних технологічних процесів.

Організаційні заходи включають: правильну організацію роботи, навчання, інструктажу, контролю та нагляду за охороною праці, дотримання норм трудового законодавства; впровадження безпечних методів та наукової організації праці; організацію планово-попереджувальних ремонтів, технічних оглядів технологічного обладнання, транспортних і вантажопідйомних засобів і т. ін.

Таким чином, організація роботи з охорони праці на поліграфічному підприємстві включає наступне:

− організацію служби охорони праці із зазначенням відповідальних осіб і виконуваних ними функцій;

− забезпечення безпечного функціонування всіх видів технологічних процесів і виробничого обладнання;

− розробку і виконання щорічних планів організаційних заходів щодо попередження травматизму та професійних захворювань;

− створення системи контролю над виконанням вимог охорони праці;

− проведення щорічного аналізу рівня травматизму з розробкою заходів щодо його запобігання.

Дотримання цих заходів сприяє утворенню безпечних і нешкідливих умов праці на підприємствах поліграфії і збереженню здоров’я працівників.