Тезисы
апрель 2017

Нові поліграфічні офсетні фарби


Свердліковська О. С. , Бурмістр М. В. , Пономаренко І. О.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Сучасний виробничий потік виготовлення поліграфічної продукції процес друку займає центральне місце, основою якого є фарби, що формують зображення на будь-якій поверхні.

У теперішній час актуальним є створення та дослідження нових друкарських офсетних фарб. Особливий інтерес являє зменшення вартості поліграфічних фарб. Тому перспективним є створення нових поліграфічних фарб та порівняння їх властивостей з різними виробниками.

Вперше проведено системні дослідження можливості застосування четвертинних амонієвих солей – похідних морфоліну як ефективних добавок поліграфічних офсетних фарб.

де

В якості обєктів дослідження було обрано поліграфічну офсетну фарбу «Sky elephant» та ряд нових іонних рідин на основі четвертинних амонієвих солей (похідні морфоліну).

Запропоновано новий склад поліграфічних друкарських фарб «Sky Elephant»–четвертинна амонієва сіль–органічний розчинник (етанол) у співвідношенні 150/0,75/2,25. Вперше проведено системні дослідження впливу четвертинних амонієвих солей на оптичні властивості, фізико-механічні характеристики друкарських фарб «Sky Elephant».

Виявлено, що оптична щільність нових друкарських фарб «Sky Elephant» у присутності четвертинних амонієвих солей збільшується у 4,7-5,6 рази. Встановлено, що досліджувані добавки четвертинних амонієвих солей підвищують густину друкарських поліграфічних фарб «Sky Elephant» у 1,4-1,7 рази. Визначено, що швидкість закріплення друкарських поліграфічних фарб «Sky Elephant» у присутності четвертинних амонієвих солей зменшується у 1,3-1,6 рази.

Виявлено, що найкращою друкарською поліграфічною фарбою є система «Sky Elephant»–четвертинних амонієвих солей з гідроксильними групами–етанол у присутності четвертинних амонієвих солей 0,75% від маси фарби. Показано вплив структури добавок четвертинних амонієвих солей на експлуатаційні характеристики офсетної друкарської фарби: наявність гідроксильних груп у радикалі при четвертинному азоті молекули четвертинної амонієвої солі покращує властивості нових фарб.

Нові іонні рідини на основі четвертинних амонієвих солей (похідні морфоліну) можна рекомендувати в якості ефективних компонент поліграфічних офсетних друкарських фарб на основі «Sky Elephant».