апрель 2019

Створення коагулянтів з червоного шламу як реалізація технології кругової економіки


Кирій Світлана Олександрівна Кирій С. О. , Косогіна І. В. , Нечипорук Д. О.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Кирій С. О., Косогіна І. В., Нечипорук Д. О. Створення коагулянтів з червоного шламу як реалізація технології кругової економіки / Химия и современные технологии : Метериалы ІХ Международной научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Химия и современные технологии», 2019. – C. 66


Сьогодні, в час обмежених ресурсів, все більш актуальними є технології кругової економіки, які можуть зменшити накопичений обсяг промислових відходів і зробити процес отримання готового продукту більш дешевшим. Одним із шляхів реалізації такої технології, наприклад, є використання відходів глиноземних виробництв червоний шлам. Загальна кількість видобутого у світі червоного шламу коливається в межах від 60 до 120 млн. тон, тому для проблеми раціонального використання і утилізації червоного шламу заслужено приділяється велика увага.

Через високий вміст оксидів заліза (до 55%) та алюмінію (до 30%), червоний шлам може бути використаний у технології водоочищення як коагулянт чи сорбент після їх синтезу.

Метою роботи є створення і перевірка ефективності коагуляційного реагенту синтезованого на основі відходів глиноземних виробництв червоний шлам у технології очищення стічних вод від забрудників органічного походження.

Рідкий коагуляційний реагент (РК) був отриманий кислотною активацією червоного шламу (масове співвідношення кислоти до шламу 1:1, температура 100°C, тривалість синтезу 60 хв). Перевірку ефективності реагенту здійснювали на модельній воді, забрудненій природними органічними речовинами (ПОР), використовуючи Джар-тест. Отримані результати порівнювали із товарним коагулянтом Al2(SO4)3 (рис. 1).

Рисуноу 1 − Ефективність видалення кольоровості коагулянтами 

Як видно з рисунку 1, отриманий коагуляційний реагент з червоного шламу демонструє високе видалення кольору (від 62 до 13 градусів), є конкурентоспроможним порівняно з товарним Al2(SO4)3, що робить його перспективним для використання в круговій економіці, оскільки таким чином вирішується одразу дві проблеми: утилізація відходів і створення нового ефективного реагенту для очищення стічних вод.