апрель 2019

Правила безпеки на робочому місці верстатника


Кудрявцев А. В. , Митина Наталия Борисовна Митина Н. Б.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Правила безпеки на робочому місці верстатника / Химия и современные технологии : Метериалы ІХ Международной научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Химия и современные технологии», 2019. – C. 62-63


Безпечність виробничого устаткування – це його здатність відпові-дати вимогам безпеки праці під час монтажу (демонтажу) і експлуатації в умовах, установлених нормативною документацією [1]. Але безпека роботи верстатника залежить також від організації робочого місця і від підтримки його у нормальному стані. Верстатник повинен сам стежити за своїм одягом, за порядком на робочому місці і строго виконувати всі інструкції по охороні праці. Основні правила безпечної експлуатації металообробних верстатів для робочих всіх професій полягають в наступному:

Загальні вимоги перед початком роботи:

− перевірити, чи добре прибрано робоче місце, і за наявності неполадок в роботі верстата на протязі попередньої зміни ознайомитися з ними і з прийнятими заходами щодо їх усунення;

− перевірити стан верстата, а саме переконатися в надійності кріплення стаціонарних огорож, в справності електропроводки, зазем-люючих проводів, рукояток і маховичков управління верстатом;

− привести в порядок робоче місце, тобто прибрати все зайве, підготувати і акуратно розкласти необхідні інструменти і пристосування так, щоб було зручно і безпечно користуватися ними (те, що треба брати лівою рукою, повинно знаходитися ліворуч, а те, що правою − праворуч);

− укласти заготовки в призначену для них тару, а саму тару розмістити так, щоб було зручно брати заготовки і укладати оброблені деталі без зайвих рухів рук і корпусу;

− підготувати засоби індивідуального захисту і перевірити їх справність;

− привести в порядок робочий одяг,  прибрати волосся під головний убір;

− перевірити стан решітки під ногами, її стійкість на підлозі;

− підключити верстат до електромережі, включити місцеве освітлення і відрегулювати положення світильника так, щоб робоча зона була добре освітлена і світло не сліпило очі;

− на холостому ходу перевірити справність кнопок «Пуск» і «Стоп», дію і фіксацію важелів і ручок включення режимів роботи верстата, системи примусового змащування, а також системи охолодження. Далі призвести або перевірити наладку верстата відповідно до технологічної документації. Про всі виявлені недоліки, не приступаючи до роботи, повідомити майстра.

Загальні вимог під час роботи:

− при необхідності користуватися засобами індивідуального захисту. Забороняється працювати в рукавицях і рукавичках, а також із забинто-ваними пальцями без гумових напальчники на верстатах з обертовими оброблюваними заготовками або інструментами;

− маса і габаритні розміри оброблюваних заготовок повинні відповідати паспортним даним верстата;

− при роботі верстата не перемикати рукоятку режимів роботи, вимірювань, регулювання і чищення. Не відволікатися від спостереження за ходом обробки самому і не відволікати інших;

− якщо в процесі обробки утворюється та відлітає стружка, встановити переносні екрани для захисту оточуючих і при відсутності на верстаті спеціальних захисних пристроїв надіти захисні окуляри або запобіжний щиток з прозорого матеріалу;

− стежити за своєчасним видаленням стружки як з верстата, так і з робочого місця, остерігатися намотування стружки на заготівлю або інструмент, не видаляти стружку руками, а користуватися для цього спеціальними пристроями; забороняється з цією метою обдувати стисненим повітрям оброблювану заготовку і частини верстата;

− обов’язково вимикати верстат при догляді навіть на короткий час, при перервах у подачі електроенергії або стисненого повітря, при вимірі оброблюваної деталі, а також при регулюванні, прибиранні та змазуванні верстата.

Загальні вимоги після закінчення роботи:

− вимкнути верстат і привести в порядок робоче місце. Розкласти ріжучий, допоміжний і вимірювальний інструмент за місцями зберігання, попередньо протерши його;

− перевірити якість прибирання верстата, вимкнути місцеве освітлення і відключити верстат від електромережі;

− стружку зібрати в піддон або на совок щіткою. Щоб уникнути нещасного випадку і попадання стружки в механізми забороняється для чищення верстата використовувати стиснене повітря;

− про всі неполадки в роботі верстата, якщо вони мали місце на протязі зміни, повідомити змінника або майстра;

− здійснити санітарно-гігієнічні заходи [2].

References
  1. ДСТУ-Н Б A 3.2-1:2007 Настанова щодо визначення небезпечних і шкідливих факторів. – К. : Мінбуд України, 2007. – 14 с.
  2. Державні санітарні норми та правила. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу – Введ. з 2014–08–04. – К.: МОЗ, 2014. – 37 с.