апрель 2019

Теплоізоляційний матеріал на основі гіпсового в’яжучого


Гребенюк А. В. , Кравченко Тетяна Володимирівна Кравченко Т. В. , Сігунов О. О. , Мінакова Н. О. , Мусіна Аліна Олександрівна Мусіна А. О.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Теплоізоляційний матеріал на основі гіпсового в’яжучого / Химия и современные технологии : Метериалы ІХ Международной научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Химия и современные технологии», 2019. – C. 79


Розширення номенклатури та збільшення об’ємів виробництва теплоізоляційних і конструкційно-теплоізоляційних виробів на основі мінеральних в’яжучих і мінеральної сировини є актуальним завданням, так як такі матеріали, як ніздрюваті бетони, відносяться до групи ефективних, довговічних, екологічно нешкідливих і пожежобезпечних будівельних утеплювачів України.

Потребу будівельного комплексу в таких матеріалах можливо частково забезпечити за рахунок розробки складів і технології виробництва штучних виробів з газогіпсу.

Гіпсові матеріали та вироби за основними показниками (трудоміст-кості виготовлення,використанню паливно-енергетичних ресурсів, гігієніч-ності, естетичності та іншим властивостям) мають безсумнівні переваги при використанні їх всередині приміщень будинків різного призначення.

До ніздрюватих матеріалів на основі гіпсу відносяться газогіпс, піно-гіпс, мікропористий гіпс. Створення високопористої структури гіпсового виробу можливо за рахунок поризації гіпсової маси із застосуванням нових видів комплексних газоутворюючих компонентів. При цьому необхідно визначити технологічні умови оптимального формування структури поризованих гіпсових виробів і методів підвищення їх міцності.

В роботі проведено дослідження складів і технологічних принципів отримання поризованих гіпсових будівельних матеріалів із застосуванням різних видів газоутворювачів. В основу роботи покладено встановлення особливостей формування структури поризованих виробів на основі гіпсових в’яжучих речовин з використанням газоутворювачів і регуляторів термінів тужавлення формувальної маси, які забезпечують максимальне газовиділення і набір структурної міцності поризованих гіпсових мас і підвищення механічної міцності гіпсових виробів. При цьому встановлено наступне:

1) для отримання газогіпсових виробів може бути ефективно використано введення до складу суміші газоутворюючих добавок;

2) введення сповільнювачів тужавлення (тетраборний натрій і фосфорнокисла сіль кальцію), які збільшують терміни тужавлення поризованої гіпсобетонної маси. Оптимальна температура суміші в момент газоутворення складає 30-40ºС.

У відповідності з поставленими завданнями при проведенні досліджень проводилось вивчення властивостей вихідних матеріалів; вивчення процесу поризації, фазового складу; розробку рецептурно-технологічних параметрів отримання і дослідження експлуатаційних властивостей газогіпсу.