Examplesmdbootstrap.com 
Тезисы
апрель 2019

Аналітичний контроль у виробництві фосфатних харчових добавок


Загребельна О. Ю. <img src=" width="22px">Загребельна О. Ю. , Василенко К. В.Василенко К. В., Ніколенко М. В.Ніколенко М. В.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Хімічно чисті солі фосфорної кислоти (а саме: калію, натрію, кальцію амонію) мають широку сферу використання в харчовій та хімічній промисловостях в якості емульгаторів, стабілізаторів і регуляторів кислотності. Також їх додають у склад пекарських розпушувачів, при виробництві плавлених сирів – в якості солей-плавників, фіксують колір консервованих овочів та фруктів і використовують для стабілізації консистенції ковбасних виробів тощо. Солі фосфорної кислоти збільшують вологозв’язуючу здатність білків, що поліпшує текстуру м’ясних і рибних продуктів. Тому потреба таких харчових добавок набирає нових обертів, тому постає питання у організації в Україні виробництва хімічно чистих солей фосфатів на основі власних фосфоритів.

На сьогоднішній день українська харчова промисловість вико-ристовує імпортовані з інших країн харчові фосфати. Відсутність високо-якісної вітчизняної сировини спонукає до пошуків шляхів розв’язання проблеми одержання солей фосфорної кислоти. На сьогодні в Украйні є розроблені технології для отримання фосфоровмісних добрив зі збіднених родовищ фосфатної руди методом азотно-кислотного розкладання. Але, як відомо, до складу харчових добавок пред’являються підвищені вимоги по вмісту в них таких шкідливих для організму домішок як флуору, арсену, важких металів (свинцю, цинку та ін.).

Аналітичний контроль при виробництві солей фосфорної кислоти належним чином не розроблений до вимог промислового виробництва. Не використовується моніторинг вмісту небажаних домішок на всіх стадіях виробництв, не аналізуються шляхи їх попадання у цільові продукти, не обґрунтовані методи їх виділення тощо. Для вирішення цих завдань нами проведено ряд експериментальних досліджень, розроблено раціональний спосіб одержання фосфатвмісних харчових добавок з гарантовано низьким вмістом небажаних домішок та розроблено оптимальну схему аналітичного контролю їх виробництва.

В результаті запропоновано проводити синтез ортофосфатів кальцію барботажним способом з використанням аміачно-повітряної суміші для нейтралізації надлишку фосфорної кислоти. Такий спосіб додавання в реакційну суміш підлужнюючого реагенту дозволяє гарантовано підтри-мувати низьку ступінь пересичення розчину і одержувати за рахунок цього крупнокристалічні осади фосфатів кальцію. Розроблено схему аналітичного контролю, в яку запропоновано включити методики вимірювань вмісту важких металів методом інверсійної вольтамперометрії.