апрель 2019

Використання блокчейн технології в управлінні фармацевтичними підприємствами


Павленко Євгеній Павлович Павленко Є. П. , Галенко У. В. , Скрипник О. В.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Використання блокчейн технології в управлінні фармацевтичними підприємствами / Химия и современные технологии : Метериалы ІХ Международной научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Химия и современные технологии», 2019. – C. 75


Сьогодні використання блочного ланцюга може дозволити контролювати взаємодію підприємств фармацевтичної промисловості та може стати найкращим рішенням для багатьох ініціатив, які будуть спрямовані на прозорість, конфіденційність та можливість відслідковувати послідовність операцій в цій індустрії.

На даний час фармацевтичні підприємства стикаються з проблемами конфіденційності та прозорості у клінічних дослідах лікарських засобів. Вони можуть завадити майбутнім розробкам лікарських засобів та збільшити їх витрати на виробництво.

Завадити цьому дозволить використання нової технології блокчейн.

Блокчейн – це система розподілених реєстрів з транзакціями, які легко перевіряються. Технологія може забезпечити цілісність та конфіденційність інформації, а блокчейн-транзакції можуть містити, що завгодно.

Технологію блокчейн в Україні можна використовувати для забезпечення більшої конфіденційності інформації в клінічних дослід-женнях – це відкриє двері для людей, які будуть готові надати додаткову інформацію. Такий підхід також може привести до скорочення циклів розробки нових лікарських засобів та навіть допомогти у відкритті нових.

На даний час, згідно з даними компанії Pistola Alliance, у світі близько 60% фармацевтичних компаній вже використовують блокчейн, або експериментують з ним. Використання блокчейн українськими фарма-цевтичними компаніями може дати впевненість в тому, що участь в клінічних дослідах тепер не піддає ризику витоку особистих даних, адже чим більше людей бере участь в дослідженнях, тим більше шансів спасти життя хворих, шляхом більш ефективних методів лікування.

Майбутнє фармацевтичної індустрії в Україні – це забезпечення прозорості через блокчейн. Створення довіри за допомогою даної технології та забезпечення безпеки даних допоможе якісно поліпшити відносини між фармацевтичними підприємствами та спільнотою.

Таким чином, використання блокчейн технології в охороні здоров’я може допомогти пацієнтам зберегти впевненість в тому, що інформація, яку вони перевіряють, захищена.

В недалекому майбутньому дана технологія може бути використана в інших галузях виробництва, що дасть можливість значно змінити наше життя на краще.