апрель 2019

Безпека при роботі з радіоактивними речовинами


Шаталін Дмитро Борисович Шаталін Д. Б. , Кушнір І. П. , Яковенко О. В.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Безпека при роботі з радіоактивними речовинами / Химия и современные технологии : Метериалы ІХ Международной научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Химия и современные технологии», 2019. – C. 25


Відповідно до закону «Про радіаційну безпеку населення» громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які проживають на території України, мають право на радіаційну безпеку. Це право забезпечується за рахунок проведення комплексу заходів щодо запобігання радіаційного впливу на організм людини іонізуючого випромінювання вище встановлених норм.

Радіаційна безпека населення − стан захищеності сьогодення і майбутніх поколінь людей від шкідливого для їх здоров’я впливу іонізуючого випромінювання.

Радіаційна безпека вважається забезпеченою, якщо дотримуються основні принципи радіаційної безпеки (обгрунтування, оптимізації, нормування) і вимоги радіаційного захисту, встановлені законом, Нормами радіаційної безпеки і Основними санітарними правилами забезпечення радіаційної безпеки НРБУ-97 / Д-2000.

Відповідно до принципу обгрунтування використання джерел іонізуючого випромінювання здійснюватиме допустимо тільки в тому випадку, якщо вони дають реальну чисту користь.

Принцип оптимізації передбачає підтримку на можливо низькому і досяжному рівні як індивідуальних, так і колективних доз опромінення, з урахуванням запобігаємої дози опромінення. Принцип оптимізації повинен здійснюватися кожного разу, коли планується проведення захисних заходів.

 Принцип нормування вимагає не перевищення встановлених індивідуальних лімітів доз у вигляді допустимих значень: потужності дози, річного надходження радіонуклідів в організм і інших показників.

Таким чином витрати на радіаційну безпеку виправдані, якщо вони призводять до максимального значення чистої користі від даного виробництва. Забезпечення безпеки при роботі з радіоактивними речовинами і джерелами іонізуючих випромінювань досягається правильною організацією праці, яка передбачає здійснення комплексу технічних, санітарно-гігієнічних і організаційних заходів, спрямованих на виключення опромінення персоналу вище регламентованих Державними нормативними документами величин.

Вони обов’язкові для всіх підприємств і установ, де ведуться роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань, а також здійснюються транспортування, переробка, зберігання та захоронення радіоактивних відходів.