Examplesmdbootstrap.com 
Тезисы
апрель 2019

Застосування карбонатного наповнювача у стирол-акрилових композиціях


Федорович С. Р. <img src=" width="22px">Федорович С. Р. , Круглицька В. Я.Круглицька В. Я., Пахомова В. М.Пахомова В. М.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Загальновідомою світовою тенденцією при розробці лакофарбових (ЛФМ) матеріалів вважається перехід від органорозчинних до екологічно безпечніших водних систем. Однак поряд з певними перевагами для водно-дисперсійних композицій притаманні і недоліки,

Зараз для створення різних покриттів знаходять застосування акрилові і сополімерні акрилові водні дисперсії, у тому числі, стиролакри-лові. Стиролакрилові дисперсії мають значну швидкість твердіння і утворюють декоративну плівку, що володіє високими еластичністю, водо-стійкістю, паропроникністю, відмінною адгезією до багатьох матеріалів, є практично нетоксичними [1].

В даному дослідженні вивчалися властивості систем на основі стирол-акрилових дисперсій з карбонатними наповнювачами. У випадку застосу-вання для ЛФМ  повинен мати строго визначені фізико-хімічні властивості, вимоги до яких дуже високі. Тому природний карбонат кальцію замінюється синтетичним продуктом, одержуваним за рахунок реакції осадження. Хімічно осаджений карбонат кальцію відрізняється від природного наповнювача ступенем дисперсності, більш розвиненими поверхневими властивостями, підвищеним вмістом основної речовини, високим ступенем чистоти і білизни. Саме завдяки цим властивостям крейда хімічно осаджена (КХО) знайшла широке застосування при виробництві всіх типів лакофарбових матеріалів, полімерів і пластмас тощо [2].

Визначено, що граничний вміст КХО в дисперсії становить 60% за масою. При подальшому збільшенні його вмісту в'язкість дисперсії значно зростає, і композиція стає непридатною для нанесення на поверхню матеріалу. Управління в'язкістю стирол-акрилової дисперсії досягалося регулюванням вмісту наповнювача. Для розглянутих дисперсій граничне динамічне напруження зсуву, становить 42,9 Па.

References
  1. Хайлен В. Добавки для водорастворимых лакокрасочных материалов / пер. с англ. А. А. Корда. М.: Пэйнт-Медиа, 2011. 176 с.
  2. Валиуллин А.К. Производство химически осажденного мела / А.К. Валиуллин. – М.: НИИТЭИМ, 1984. – 73 с.