апрель 2019

Дослідження режимів пресування силікатних мас з пористими заповнювачами


Білий О. Я. , Максименко Ж. О.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Дослідження режимів пресування силікатних мас з пористими заповнювачами / Химия и современные технологии : Метериалы ІХ Международной научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Химия и современные технологии», 2019. – C. 68


На даний час особлива увага приділяється теплоізоляційним матеріалам. Підприємства випускають вказані будівельні матеріали різного складу, властивостей та областей застосування.

З огляду на економічну ситуацію в Україні пріоритетним напрямком розвитку науки та промисловості є створення конструкційно-теплоізоля-ційних матеріалів.

Силікатна цегла має високу міцність, але значно поступається іншим матеріалам за теплоізоляційними характеристиками.

Покращити цей показник можливо за рахунок використання пористих заповнювачів. При цьому виникають питання вибору режимів формвання цегли та втрата фізико-механічних характеристик.

В роботі досліжувались можливість виробництва силікатної цегли з використанням наповнювачів ніздрюватої структури, характер зміни властивостей, в залежності від складу суміші, та методи підвищення міцності.

Так як міцність пористих заповнювачів, які використовувалися у роботі, невелика то необхідно було підібрати оптимальний режим пресування при якому спостерігалась би найменша руйнація зерен.

Для вирішення цієї задачі в роботі проведені досліди по визначенню тенденції зміни розміру зерен різних пористих заповнювачів в залежності від тиску пресування.

Слід відмітити, що при ущільненні заповнювачів під час пресу-вання відбувалося сухе тертя між зернами матеріалу. В реальних силікатних сумішах, крім заповнювачів, є вапно та волога, які виконують роль пластифікаторів та зменшують тертя між частками. Тому при формуванні силікатного виробу руйнація зерен заповнювача буде значно нижче, що дає можливість отримвати більш високу сирцеву міцність.

При проведенні досліджень встановлено оптимальну концентрацію пористого заповнювача без значної втрати міцності та при зниженні об'ємної ваги силікатної цегли.

Також до складу вапняно-кремнеземистого в'яжучого вводився склобій, що дало можливість підвищити межу міцності на стиск.