Тезисы
апрель 2017

Промислове випробування методу виключення перетоків повітря між стінами регенераторів коксових батарей


Зублєв Д. Г. , Барський В. Д. , Кравченко О. В.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

В процесі експлуатації коксових батарей з'являються тріщини і розбіжності матеріальних швів в розділювальних стінах регенераторів і подових каналів, що призводять до перетоків повітря між низхідним і висхідним потоками. При цьому повітря, що потрапляє в проби продуктів горіння, спотворює оцінку газощільністі кладки коксових батарей і умов спалювання опалювального газу.

У зв'язку з цим був розроблений спосіб виключення перетоків повітря, що пройшов випробування на промисловій коксової батареї з бічним підведенням опалювального газу і широкими регенераторами. Простір між насадкою і роздільною стіною довільно вибраних трьох регенераторів після їх розтину ущільнили азбестовим вогнетривким матеріалом.

Ефективність заходу оцінювали за аналізом проб продуктів горіння з газоповітряних клапанів до й після впровадження (з визначенням кількості повітря, що просочувалось). Оцінку перетоків повітря проводили за розбіжністю складу продуктів горіння на вході в регенератори і на виході з подових каналів (при їх роботі на низхідному потоці).

Коефіцієнт надлишку повітря до початку експерименту становив від 1,57 до 1,74. При цьому кількість повітря, що просочувалось, знаходилось в межах від 15,3 до 23,4%.

Коефіцієнт надлишку повітря після здійснення заходу становив від 1,21 до 1,25. При цьому кількість повітря, що просочувалось, склало від 1,01 до 1,26 %.

Таким чином, впровадження даного способу дозволяє виключити перетікання повітря і доменного газу між регенераторами висхідного і низхідного потоків, а відповідно, істотно поліпшити техніко-економічні показники роботи коксової батареї і продовжити термін її експлуатації. В якості вогнетривкого негорючого матеріалу можна також вико-ристовувати асбокартон, скловолокно, мулітокремнеземні матеріали та ін.