Examplesmdbootstrap.comAbstract / Full Text

На підставі наукових результатів про особливості поглинання і виділення водню рідкими і твердими металами і сплавами розроблений ряд способів одержання зовсім нового класу матеріалів − газоевтектичних сплавів. При затвердінні металу розчинений у розплаві водень виділяється у вигляді пухирців, формуючи в матеріалі оригінальну пористо-монолітну структуру. Це додає йому властивості композиційних матеріалів і створює нові можливості їхнього практичного використання поряд з іншими традиційними пористими матеріалами.

Істотними відмінностями від інших пористих матеріалів є: простота і відносна дешевина виробництва; наявність литої матриці, що включає упорядковано розподілені пори; висока чистота поверхні пір; широкий діапазон досяжних пористостей, розмірів пор, різноманіття макрострук-турного розподілу; сполучення різних макроструктурних варіантів в одному виробі.

Завдяки перерахованим факторам пористі литі матеріали (ПЛМ) володіють багатьма унікальними властивостями порівняно з аналогами (пористими спеченими, спіненими, сітчастими та волокновими матеріалами).

В залежності від розмірів, кількості і характеру розподілу пір можливі різні варіанти використання ПЛМ:

− плоскі вироби з циліндричними наскрізними каналами − фільтри, форсунки, елементи транспіраційного охолодження, каталізатори, демпфери;

− циліндричні тонкостінні вироби з наскрізними каналами − ті ж вироби, підшипники ковзання, фрикційні пари;

− циліндричні масивні вироби з радіальним чи аксіальним розташуванням некрізних пір − полегшені несучі опори, конструкційні елементи;

− плоскі вироби (листи) з некрізними порами: − вогнеперешкодники, теплоізолятори, елементи обшивання та ін.

Масштаби й ефективність промислового освоєння виробництва ПЛМ залежать від безлічі факторів, що забезпечують їм конкурентноздатність, зокрема, відсутні глибокі теоретичні основи газоевтектичної реакції у її зародженні та розвитку.

Проведений літературний аналіз показав, що навіть незначні коливання технологічних параметрів здатні змінити газокристалічну структуру. Таким чином, для подальшого розвитку технології газоарму-вання необхідно створити та систематизувати базу експериментальних даних про виготовлення ПЛМ у широкому діапазоні термодинамічних та кінетичних характеристик.