Examplesmdbootstrap.com 
Тезисы
апрель 2019

Викладання української та російської мов як іноземних


Анатайчук I. М. <img src=" width="22px">Анатайчук I. М.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Зростання кількості іноземних студентів, які навчаються в нашій країні, це не лише підвищення іміджу держави у світі, а і суттєві інвестиції в економіку України, в першу чергу в освіту і науку. В той же час, необхідною умовою для навчання іноземних громадян в українських ЗВО є відповідний рівень володіння ними українською мовою.

Набуття іноземцями достатнього рівня володіння українською мовою забезпечується на підготовчих відділеннях закладів вищої освіти. Рівень володіння українською мовою випускників підготовчих відділень має бути достатнім для безперешкодного засвоєння програм навчальних дисциплін в українських ЗВО.

Але як бути з тими регіонами України, де історично основною мовою спілкування у містах була і залишається російська мова (Центральні, Східні і Південні області України). Іноземні слухачі стикаються із проблемою двомовності: на вулицях міст вони частіше чують російську ніж українську мову. Донедавна, слухачі підготовчих відділень ЗВО вищезгаданих регіонів вивчали спочатку російську мову. А потім, вже на другому році навчання, починали вивчення української мови, коли вони ставали студентами. Та за цією схемою ми допомагали іноземцям адаптуватися у соціумі, та не давали можливості повноцінно навчатися в українських навчальних закладах, так як викладання в них ведеться українською.

Зараз пріоритет першої мови викладання надається українській, але проблема двомовності нікуди не поділась – слухачів-іноземців оточує російськомовне населення, якщо вони навчаються у Центральних, Східних чи Південних областях України. Тому ЗВО самі пропонують гнучку методику викладання двох мов одночасно у перший рік навчання на підготовчих відділеннях. Перший досвід роботи на шляху організації одночасного викладання української та російської мов як іноземних дозволяє виявити проблеми, що постали:

1. Недостатньо розроблена методика викладання.

2. Найслабшим ланцюжком процесу вивчення української та російської мов як іноземних є відсутність якісних підручників, які б відповідали сучасним вимогам та були б максимально адаптовані до регіону викладання.

3. Сучасне вивчення будь-якої мови вимагає використання інформа-ційних технологій, а саме розробку та впровадження електронних підруч-ників, створення різноманітних педагогічних програмних засобів: мульти-медійних навчальних програм, електронних словників, довідників тощо.

Вирішення цих проблем покращить процес одночасного викладання української та російської мов як іноземних на підготовчих відділеннях ЗВО та допоможе іноземним слухачам максимально адаптуватися до двомовного простору Центральних, Східних та Південних регіонів України.