апрель 2019

Розробка веб-сайту формування асортименту продуції магазину продажу смартфонів


Квасенко Едуард Олександрович Квасенко Е. О. , Кодола Г. М.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Розробка веб-сайту формування асортименту продуції магазину продажу смартфонів / Химия и современные технологии : Метериалы ІХ Международной научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Химия и современные технологии», 2019. – C. 39-40


У часи, коли світом правлять цифрові технології, складно зустріти людину, котра не мала б смартфону, тому актуальність продукту як ніколи велика. Завдання роботи полягає у розробці веб-сайту формування асортименту продукції магазину продажу смартфонів. Головними аспектами результативності системи є замовлення смартфону покупцем.

Дана система призначена для створення взаємодії між продавцем та покупцем. Система розроблюється як веб-сайт, контент якого буде наповнюватися різноманітним асортиментом смартфонів. Функціонал сайту дозволить покупцю: переглянути каталог продукції, обрати бажаний смартфон, заповнити електронне замовлення, оплатити замовлення. З точки зору продавця: виконати обробку замовлення, сформувати заказ для відправки.

Для спрощеного представлення інформаційних систем і скорочення часу їх проектування застосовуються моделі, які відображають загальну структуру системи або її поведінки. Вживання моделей сприяє правильному проектуванню системи і знаходженню можливих протиріч в ній.

Для повного розуміння призначення програмної системи розглянемо діаграму прецедентів (Usecasediagram), яка служить основою для досягнення взаєморозуміння між замовником та продавцем (рис. 1).

Рисунок 1 – Діаграма прецедентів

Діаграма повністю описує функціонал програмної системи і вказує на детальні моменти.

Опис дійових осіб: покупець – особа, яка хоче придбати смартфон; інтернет-магазин – засіб для прийому замовлення і запису інформації у БД; адміністратор магазину – особа, яка приймає замовлення; пошта – засіб передачі смартфону до покупця.