Тезисы
апрель 2017

Термоволюмометрія процесу утворення піноскла


Смакал Д. О. , Племянніков М. М.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Об'єктом дослідження була шихта, що складалася з меленого листового скла й антрациту (1,8%). Був використаний віскозиметр, що працює за методом вдавлення індентора (рис. 1). У вертикальну електричну піч установлювався алундовий тигель із навішенням шихти. Поверх шихти встановлювався у вільно підвішеному стані керамічний порожній стрижень, оснащений термопарою й металевим диском на кінці. Диск слугував поплавцем для стрижня. Стрижень підвішувався за допомогою системи блоків таким чином, що його підйом (у процесі спінювання) реєструвався за допомогою датчика переміщення. Піч попередньо нагрівалася до 900ºС. Тигель із шихтою, перед установкою в піч, нагрівався до 300ºС. Експеримент тривав до повного припинення спінювання. Кожні 60 секунд вимірялася температура в шихті й подальшій піні. У результаті була отримана залежність зміни рівня піноскла й температури в часі (рис.2).

Рисунок 1 – Схема установки

Рисунок 2 – Результати експерименту

Спінювання починається при температурі ~600ºС, але із затримкою в часі після досягнення цієї температури вихідною шихтою, хоча екзотермія вигоряння коксу на повітрі (крива ДТА, рис. 2) при цій температурі вже досягає максимуму. Примітний є той факт, що температура піни, при постійній температурі печі (900ºС), трохи знижується, хоча піноутворення ще триває. Це свідчить про появу ендоефекту, що також підтверджується відповідною кривою ДТА (рис. 2). В результаті може бути висунута гіпотеза про те, що утворення оксидів вуглецю відбувається не тільки за рахунок кисню повітря, але й оксигену скляної матриці. Її деструкція має супроводжуватися витратами енергії.