Examplesmdbootstrap.com 
Тезисы
апрель 2019

Трудова міграція в україні в контексті її економічної безпеки


Рубан О. В.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Сучасні тенденції розвитку світової спільноти характеризуються поглибленням інтеграційних процесів, зокрема підвищенням темпів інтенсивності трудової міграції. Кількість мігрантів у світі стрімко зростає − у 2000 вона становила 174 млн. чол., у 2013 − уже 232 млн., а в 2015 – 244 млн. [1]. Особливо актуальним це є для України, тому що в останні роки кількість українських заробітчан значно зросло, і тому являє значну загрозу щодо її економічної безпеки зокрема та створює перепони для стабільного розвитку національного ринку праці й досягненню сталого економічного розвитку країни взагалі.

За деякими статистичними даними за кордом працює близько 5 мільйонів українців, попит на працю яких є найбільшим в Польщі, Чехії, Італії. Росії, Угорщині, Словаччині, Хорватії тощо [2]. Соціологи вважають, що високі темпи відтоку населення з країни зберігатимуться й надалі, причиною цього є низька заробітна плата, зубожіння населення. Високий рівень корупції в Україні, бажання забезпечити своїм дітям краще майбутнє, адже і якість життя, його умови, освіта, заробітна плата набагато вища за українські. Так, середня заробітна плата у Польщі складає €750, в Чехії – €870, Італії – €1760, Німеччині – €2300, Ірландії – €2500 [3].

З одного боку, позитивними рисами цього процесу є можливість працевлаштування працездатного населення України, зростання валового національного доходу України за рахунок збільшення грошових переказів українських гастрабайтерів в країну, а також життєвого рівня населення країни, можливість підвищення кваліфікаційного рівня робочої сили, а саме доступ до опанування передових технологій, тощо.

З іншого боку, підвищення інтенсивності трудової міграції має низку негативних рис. Зокрема, це відплив кваліфікованої робочої сили за межі країни, значне зниження ефективності інвестиції в людський капітал в країні, кадрове «голодування» стосовно спеціалістів певної кваліфікації в країні взагалі, та в певних регіонах зокрема. Механізм сплати податків з доходів заробітчан знаходиться в розробці, але він стосується тих, хто є легально зареєстрований. Про те, що більшість мігрантів працюють в асоціальних умовах праці, мова навіть не йде, їх становище дослідити майже нереально.

Проте проблема трудової міграції має не лише економічні, а і соціально-психологічні проблеми. Зокрема, вона породжує так зване «соціальне сирітство», коли діти заробітчан вимушені виховуватись не з батьками, а з найближчими родичами. Нелегальні мігранти дуже часто втрапляють в ризиковані ситуації, які дуже складно вирішити з огляду на їх хиткий правовий стан в певній країні, відсутність соціальної захищеності тощо.

На думку автора, з огляду на вищевказане, необхідно прийняти комплекс заходів щодо підвищення ефективності державної міграційної політики України, насамперед щодо трудової міграції. А саме: розробку та впровадження державної програми щодо подолання бідності, підтримці малого бізнесу, покращення якості вищої та середньої освіти, відновлення її престижу, подолання інфляції, залучення інвестицій, в тому числі іноземних, в країну, а також підвищення ефективності їх використання тощо.

References
  1. Як впливає на Україну трудова міграція [Електронний ресурс] – Режим доступу https: //tyzhden.ua/Society/206352
  2. Миграция из Украины растет и приближается к критической [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://nv.ua/ukraine/events/mihratsija-iz-ukrainy-rastet-i-priblizhaetsja-k-kriticheskoj-2462687.html
  3. Трудова міграція: куди їдуть українці та чому не хочуть працювати вдома – Режим доступу: https://zik.ua/news/2018/04/02/trudova_migratsiya_kudy_idut_ukraintsi_ta_chomu_ne_hochut_pratsyuvaty_vdoma_1297401