Examplesmdbootstrap.comAbstract / Full Text

Найбільш привабливою серед кольорових металів, придатних для емалювання, є мідь та її сплави, тому що вони мають невисоку вартість порівняно із золотом та сріблом. У зв’язку з тим, що ці метали мають схожі властивості, саме емалі для міді можна застосовувати для емалювання інших кольорових металів. З використанням ювелірних емалей найчастіше виготовляють елітні ювелірні вироби: медалі, ікони, а також картини, прикраси, посуд та ін. Українські художники-емальєри користуються відносно тугоплавкими емалями переважно імпортного виробництва, так як в Україні вони майже не виготовляються.

Метою роботи була розробка нових складів безсвинцевих склофрит для виготовлення ювелірних покриттів зі зниженою температурою випалу та дослідження впливу коригування хімічного складу емалей на колірні характеристики покриттів. В результаті аналізу даних патентної та технічної літератури розробку складів емалей проводили на основі системи Na2O − B2O3 − SiO2.

В якості базової було взято титанову емаль, раніше розроблену на  кафедрі хімічної технології кераміки та скла, до складу якої входять наступні компоненти: SiO2; B2O3; Na2O; K2O; Al2O3; TiO2; MgO; P2O5; ZrO2; BaO; F. З метою надання легкоплавкості емалі було проведено часткову заміну Na2O на K2O. В якості забарвлюючих оксидів використовували CoO та CuO, які додавали до складу емалей в кількості 1,0 та 2,0 мас.ч. понад 100 мас.% відповідно. Дослідні емалі варили в електричній печі в шамотних тиглях при температурі 1250оС протягом 80-90 хв. Склофрити отримували методом сухої грануляції. Емалеві шлікери готували перемішуванням порошку фрити (прохід через сито № 0063) і желеподібної зв’язки (желатин) та наносили на мідну основу за традиційною ювелірною технологією. Випал покриттів проводили в інтервалі температур 700-760ºС на відміну від промислових емалей з температурою випалу 800ºС.

Отримані покриття з оксидом кобальту мають блакитно-синій колір та характеризуються довжиною хвилі 470-480 нм, що відповідає синій області видимого спектру. Оксид міді надає покриттям бірюзовий колір, при цьому довжина хвилі становить 490-497 нм, що відповідає блакитній області спектру.

Слід відмітити, що збільшення вмісту в складі базової емалі оксиду калію сприяє отриманню більш насиченого кольору, що підтверджується зниженням показника світлоти з 12,0 до 8,0%.