Тезисы
апрель 2017

Накопичення важких металів у тканинах гібриду червоного каліфорнійського черв'яка за впливу гуміліду


Гейсун А. А. , Степченко Л. М.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Однією з найважливіших проблем екології є накопичення контамінантних речовин у процесі техногенної діяльності, зокрема, важких металів (ВМ) у навколишньому середовищі. Використання органічних добрив у сільському господарстві, таких як гній ВРХ та свиней, пташиний послід, осад стічних вод може призводити до значної акумуляції контамінантів у ґрунті. Вище вказані органічні відходи утилізують методом верми-культивування для отримання біогумусу з метою подальшого використання у якості окремого або комбінованого добрива при вирощування сільсько-господарських культур. Під час вермикультивування накопичується значна кількість біомаси черв’яків, що є цінною сировиною для отримання білково-вітамінної добавки у тваринництві та птахівництві. Проте біомаса вермикультури може бути забруднена ВМ. Тому виникає необхідність пошуку шляхів зниження вмісту ВМ у біомасі вермикультури.

Мета дослідженнявивчити вплив Гуміліду у складі поживного субстрату на вміст важких металів у біомасі вермикультури в процесі вермикультивування.

Встановлено, що використання біологічно активної добавки "Гумілід" у кількості 15 мг/кг сухого субстрату у процесі вермикультивування сприяло зниженню важких металів у біомасі вермикультури. Так, на кінець дослідження у біомасі черв'яків спостерігалось зниження  Плюмбуму на 24,8% (р<0,01), Кадмію − на 26,1% (р<0,01) та Купруму − на 30,5% (р<0,001) відносно контролю .

Ефект впливу біологічно активної добавки гумінової природи "Гумілід" на зниження важких металів у біомасі вермикультури може бути пов’язаний з тим, що гумінові речовини здатні незворотньо зв'язувати важкі метали. В результаті утворюються нерозчинні малорухливі комплекси, які виводяться з кругообігу речовин. Це покращує життєдіяльність особин вермикультури.

Використання Гуміліду у вермикультивуванні є актуальним, так як добавка сприяє отриманню біобезпечної продукції − біомаси вермикультури, яку можливо використовувати у якості кормової добавки для сільсько-господарських тварин.