Examplesmdbootstrap.com 
Тезисы
апрель 2017

Використання ультрафільтрації для очищення стічних вод виробництва аміачної селітри


Тупицька Н. І. , Клименко Т. В.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

При виробництві аміачної селітри у підігрівачі аміаку утворюються стічні води за рахунок того, що аміак проходить крізь негерметичності і поглинається конденсатом гріючої пари. Якщо концентрація іонів амонію NH4+ в конденсаті гріючої пари перевищує 5 мг/дм3, то його скидають в каналізацію. За рахунок цього втрачається конденсат гріючої пари та аміак, який є сировиною. Підвищеня лужності конденсату при вмісті аміаку більш ніж 10 мг/дм3 призводить до корозії устаткування, через що збільшується собівартість готової продукції.

Дослідження по очищенню конденсату гріючої пари аміачної селітри проводилися в лабораторії кафедри хімічних технологій та водоочищення Черкаського державного технологічного університету на ультрафільтра-ційній установці типу УСФ-293 з використанням ацетатцелюлозних мембран типу МГА-100 «Владипор» з анізотропною структурою. Досліди проводились під тиском Р = 0,5 МПа при температурі t = 20ºС. Під час проведення дослідів використано конденсат гріючої пари виробництва аміачної селітри ПАТ «Азот» міста Черкаси. Результати очищення конденсату гріючої пари від іонів амонію NH4+ наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 – Результати очищення КГП від іонів амонію NH4+ на напівпроникній мембрані типу МГА-100 «Владипор»

№ проби

Робочий тиск, МПа

Вміст іонів NH4+, мг/дм3

Ступінь очищення, %

Вихідний розчин

Пермеат

Ретант

1

0,5

0,54

0,02

0,8

96,3

2

0,5

3,5

1,7

4,7

51,4

3

0,5

12,4

6,2

19,0

50,0

4

0,5

25,0

13,8

39,0

45,0

5

0,5

38,0

22,0

44,0

42,6

6

0,5

100,0

64,8

135,2

35,7

7

0,5

205,0

140,0

280,0

31,2

Результати роботи вказують на те, що найефективніше очищення конденсату гріючої пари відбувається при концентрації іонів амонію NН4+ у вихідній пробі меншій ніж 25,0 мг/дм3.