Examplesmdbootstrap.com 
Тезисы
апрель 2019

Синтез похідних 4Н-1,3,5-оксадіазинів на основі N-(1-гідрокси-2,2,2-трихлоретил)карбоксамідів


Покотило І. О. <img src=" width="22px">Покотило І. О. , Задорожній П. В. <img src=" width="22px">Задорожній П. В. , Кисельов В. В.Кисельов В. В., Охтіна О. В.Охтіна О. В., Харченко А. В. Харченко А. В.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Похідні 1,3,5-оксадиазину мають велике значення для медичної хімії та фармацевтичної промисловості, вони широко використовуються в сільському господарстві, синтезі полімерів, кукурбітурилів, триазинів та олігонітрилів. Такі сполуки виявляють широкий діапазон біологічної активності: антибактеріальну, фунгіцидну, протипухлинну, ларвіцидну і гербіцидну.

Ми пропонуємо нові методи синтезу похідних 4Н-1,3,5-оксадиазину [1,2] на основі N-(1-гідрокси-2,2,2-трихлоретил)карбоксамідів 1 [3]:

 

Сполуки 2, 3 і 4 отримували з високими виходами і без особливих складностей виділяли з реакційної суміші. Будова всіх синтезованих сполук підтверджена комплексними спектральними дослідженнями та даними рентгеноструктурного аналізу.

References
  1. Zadorozhnii, P.V.; Kiselev, V.V.; Pokotylo, I.O.; Kharchenko, A.V. Heterocycl. Commun., 2017, 23, 369-374.
  2. Zadorozhnii, P.V.; Kiselev, V.V.; Pokotylo, I.O.; Okhtina, O.V., Kharchenko, A.V. Heterocycl. Commun., 2018, 24, 273-278.
  3. Pokotylo, I.O.; Zadorozhnii, P.V.; Kiselev, V.V.; Kharchenko, A.V. Chem. Data Collect., 2018, 15-16, 62-66.