Examplesmdbootstrap.com 
Тезисы
апрель 2019

Синтез композитів, наповнених модифікованим гідроксиапатитом і вивчення їх механічних властивостей


Калін Д. О. <img src=" width="22px">Калін Д. О. , Чобіт М. Р. <img src=" width="22px">Чобіт М. Р. , Токарев В. С.Токарев В. С.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Дисперсний гідроксиапатит (ГAп) має дуже високу біосумісність і потенційно міг би використовуватися як замінник кісткових тканин, але через низьку механічну міцність має обмежене застосування. Вирішенням цієї проблеми може стати використання полімерних композиційних матеріалів на основі ГАп. Однак це ускладнюється через значну різницю в поверхневій енергії і, отже, поганій сумісності компонентів. Одним із шляхів підвищення сумісності компонентів композитів є модифікація поверхні частинок наповнювача. Для модифікації поверхні гідроксиапатиту використовували модифікатори: олеїнова кислота (ОК) та пероксидний кополімер ВЕП-МА.

Модифікацію мінерального наповнювача і ВЕП-МА здійснювали в розчині органічного розчинника (етилацетат) протягом 2 годин. По завер-шенні модифікації наповнювач відфільтровували і сушили при кімнатній температурі до постійної маси.

Композит на основі поліакриламіду готували наступним чином: готували водний розчин акриламіду, дисперсний ГАП (мод-й ОК) додавали до розчину, полімеризацію проводили при 60°С у присутності ініціатора K2S2O8. Отриманий композит сушили до постійної маси.

Поліетиленовий композит готували наступним чином: суміш з порошкового поліетилену і дисперсного гідроксиапатиту завантажували в пресформу та прогрівали при 180°С протягом 4 годин, після чого залишали під навантаженням, масою 20 кг. Для характеристики отриманих компо-зитів були проведені дослідження термомеханічних властивостей, ударної в’язкості та міцності на розрив.

В результаті проведених досліджень було показано, що модифікація гідроксиапатиту олеїновою кислотою та пероксидним модифікатором  покращує механічні властивості отриманих матеріалів. Композити на основі поліакриламіду, наповнені ГАп (модифіковані олеїновою кислотою), демонструють підвищення на 30% ударної в’язкості та підвищення температури теплостійкості на 20°С. Зразки поліетилену, наповнені модифікованим ГАп (ОК і ВЕП-МА), не показали суттєвих змін в термоме-ханічних властивостях. У той же час зразки модифіковані ОК (2% мас.) продемонстрували значне збільшення міцності на розрив, а саме 66,5%, для композитів модифікованих ВЕП-МА (2% мас.), міцность на розрив зросла на 48,8%, композити модифіковані ОК (1% мас.) показали зріст міцності на розрив 30,5% у порівнянні з не модифікованими.