апрель 2017

Флотоекстракція барвника легкозмиваємого червоного з водних розчинів


Галась М. А. , Холмецька Ю. М.
Химия и современные технологии