Тезисы
апрель 2019

Механізм електросинтезу форміатів та вплив рН на їх вихід за струмом


Підвашецький Г. Ю. , Ущаповський Дмитро Юрійович Ущаповський Д. Ю.
Химия и современные технологии