Examplesmdbootstrap.com 
Тезисы
апрель 2019

Вилучення сполук As(V) із природних вод модифікованим палигорськітом


Бондарєва А. І. <img src=" width="22px">Бондарєва А. І. , Холодько Ю. М.Холодько Ю. М., Тобілко В. Ю.Тобілко В. Ю.
Химия и современные технологии