Examplesmdbootstrap.com 
Тезисы
апрель 2019

Розробка нових полімерних матеріалів із використанням продуктів переробки рослинної сировини


Донченко А. Д., Голуб Л. С. Голуб Л. С.
Химия и современные технологии