Examplesmdbootstrap.com 
Тезисы
апрель 2019

Каталітичні властивості діоксиду цирконію в процесі конденсації етанолу в 1-бутанол: вплив модифікуючих добавок


Власенко Н. В. , Янушевська Олена Іванівна Янушевська О. І. , Кирієнко П. І.
Химия и современные технологии