апрель 2017

Модифікція поверхні активного вугілля сполуками заліза та визначення впливу середовища на характеристики зразків


Душко А. Ю. , Косогіна І. В.
Химия и современные технологии