апрель 2017

Моніторинг біофоулінгу в мембранному біореакторі


Кулеша O. Ю. , Дзігора Ю. В. , Саліу С. , Малецький З. В. , Столяренко Г. С.
Химия и современные технологии