Examplesmdbootstrap.comПерсональные данные
avatar
Ущаповський Дмитро Юрійович

Студент, Кандидат наук


Днепропетровский Государственный Медицинский Университет
Статистика
Публикации
Работа Год
Визначення фотоструму недопованого кремнію та шляхи його підвищення
Лапа М. О. , Нагорний А. А. , Лінючева О. В. , Ущаповський Дмитро Юрійович Ущаповський Д. Ю.
Химия и современные технологии, апрель 2017, T. 2, p. 39-40
2017
Вплив складу сульфатного електроліту на процес електроосадження міді на недопований кремній
Гаркуша А. М. , Алабут О. Г. , Ущаповський Дмитро Юрійович Ущаповський Д. Ю. , Букет О. І. , Лінючева О. В.
Химия и современные технологии, апрель 2017, T. 2, p. 46-47
2017
Особливості процесів електроекстракції міді та цинку в умовах вимушеної конвекції
Ущаповський Дмитро Юрійович Ущаповський Д. Ю. , Лінючева О. В. , Мотронюк Т. І. , Коноваленко О. О.
Химия и современные технологии, апрель 2017, T. 2, p. 75
2017
Вплив домішок сірки та міді на корозійну поведінку блискучих нікелевих покриттів в парах оцтової кислоти
Якубенко Вікторія Василівна Якубенко В. В. , Ущаповський Дмитро Юрійович Ущаповський Д. Ю. , Лінючева О. В.
Химия и современные технологии, апрель 2019, T. 1, p. 81-82
2019
Екологічно-безпечний швидкісний електроліт для нанесення цинкового покриття способом електронатирання
Пушкін Станіслав Олександрович Пушкін С. О. , Грима М. Р. , Андрійчук О. О. , Ущаповський Дмитро Юрійович Ущаповський Д. Ю. , Мотронюк Т. І.
Химия и современные технологии, апрель 2019, T. 1, p. 86-87
2019
Електроекстракція міді з нітратовмісних відпрацьованих промислових розчинів
Більченко Олександр Юрійович Більченко О. Ю. , Ущаповський Дмитро Юрійович Ущаповський Д. Ю. , Мотронюк Т. І.
Химия и современные технологии, апрель 2019, T. 1, p. 88-89
2019
Електроосадження оловяного каталізатору для електровідновлення СО2
Аксьонова Ольга Володимирівна Аксьонова О. В. , Забалуєв А. С. , Лінючева О. В. , Підвашецький Г. Ю. , Ущаповський Дмитро Юрійович Ущаповський Д. Ю.
Химия и современные технологии, апрель 2019, T. 1, p. 90
2019
Механізм електросинтезу форміатів та вплив рН на їх вихід за струмом
Підвашецький Г. Ю. , Ущаповський Дмитро Юрійович Ущаповський Д. Ю.
Химия и современные технологии, апрель 2019, T. 1, p. 92-93
2019
Ecologically safe high-speed electrolyte for application of zinc coating by electro-wiping method
S. O. Pushkin , M. R. Gryma , O. O. Andriichuk , Ущаповський Дмитро Юрійович Ущаповський Д. Ю. , T. I. Motroniuk
Химия и современные технологии, апрель 2019, T. 5, p. 29-30
2019
Mechanism of electric synthesis of formates and the influence of ph on their circuit output
G. Yu. Pidvashetskyi , Ущаповський Дмитро Юрійович Ущаповський Д. Ю.
Химия и современные технологии, 2019, T. 5, p. 33-34
2019
Работа Год