EXAMPLEСТО ПИТАНЬ ХІМІЇ


nonstop     nonstop

ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет", Дніпро, Україна

Бондар Дмитро Вікторович

demy2@ukr.net

(067) 614-19-15

узяти участь
Опис
Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених в режимі «nonstop»
Мета
виявлення наукового і творчого потенціалу молоді, забезпечення трибуни для вільного обміну думками, стимулювання і підтримка наукової діяльності, сприяння успішному кар’єрному старту і професійному зростанню, підвищення ефективності самостійної роботи.
Мови
Інше
За матеріалами конференції (при наборі 100 статей) буде видано збірник тез з номером ISBN. Матеріали окремих статей публікуються на протязі 7 днів після отримання.
При цьому автору на емейл відсилається скрін роботи з усіма необхідними реквізитами. Повний збірник надсилається автору додатково.
 1. Агрохімія
 2. Аналітична хімія
 3. Біохімія
 4. Геохімія і хімія грунтів
 5. Квантова хімія
 6. Колоїдна хімія
 7. Комп'ютерне моделювання хімічних систем і процесів
 8. Космохімія
 9. Матеріалознавство
 10. Металоорганічна хімія
 11. Нанохімія
 12. Неорганічна хімія
 13. Органічна хімія
 14. Радіо- і ядерна хімія
 15. Супрамолекулярна хімія
 16. Фізична хімія
 17. Фотохімія
 18. Хімія високомолекулярних сполук
 19. Хімія паливно-мастильних матеріалів
 20. Хімія харчових добавок, косметичних і фармацевтичних препаратів
 21. Хімічна технологія

Обсяг тез складає 1-2 максимально заповнені сторінки формату А4.

Всі поля сторінки по 2,5 см. Текст друкується шрифтом TimesNewRoman, звичайним начертанням і 14 кеглем. Міжрядковий інтервал одинарний.
Абзац − 1,25 см.

Весь графічний матеріал (в тому числі і хімічні формули) розміщується у вигляді рисунків в форматі jpg або png.

Шапка містить наступні пункти:

 • назва тез;
 • ПІБ доповідача та співавторів;
 • овна назва ВНЗ, місто та країна всіх авторів роботи.

Для компенсації витрат, пов’язаних із підготовкою та друком збірника, участь у конференції для громадян України становить 50 грн.

Вартість друкованого збірника* – 50 грн.
 

*відправлення матеріалів здійснюється «Новою поштою» за рахунок одержувача.

**відповідність матеріалів вказаним темам визначається оргкомітетом.

Коток Велерій Анатолійович
Доцент, Кандидат технічних наук
УДХТУ, Дніпро, Україна
Анісімов Володимир Володимирович
Асистент, Кандидат технічних наук
УДХТУ, Дніпро, Україна
Клименко Антон Володимирович
Асистент, Кандидат технічних наук
УДХТУ, Дніпро, Україна
Анатайчук Iнна Миколаiвна
Асистент, Спеціаліст
УДХТУ, Дніпро, Україна