ФІЗИКА - Перелік наукових подій
Дата проведення Назва конференції Заклад вищої освіти (установа) Контакти
1 09-13.09.2019 International Conference on Information and Telecommunication Technologies and Radio Electronics (UkrMiCo’2019) НТУУ "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського" (067) 220 13 75
ukrmico@kpi.ua
2 12-13.09.2019 Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування (СЕУТТОО-2019) Херсонська державна морська академія (0552) 49-61-74
M_Babiy@ukr.net
3 09-13.09.2019 XXV Міжнародна науково – технічна конференція «Силова електроніка та енергоефективність - 2019» Національний технічний університет «ХПІ» +38 057 707-60-44
serg@kpi.kharkov.ua
4 22-26.09.2019 XIV Міжнародна конференція з кристалохімії інтерметалічних сполук Львівський національний університет ім. Івана Франка Гладишевський Р.Є.
(032) 2600388
imc@lnu.edu.ua
5 23-27.09.2019 VІ Міжнародна науковотехнічна конференція «Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозуванн Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя Марущак П.О.
352 25 35 09
laboratory22b@gmail.com
6 23-27.09.2019 VIІ Міжнародна науковотехнічна конференція «Перспективні технології, матеріали та обладнання в ливарному виробництві» Донбаська державна машинобудівна академія (0626) 41-46-86
tolp@dgma.donetsk.ua; tolp.dgma@gmail.com
7 25-27.09.2019 ІІ Міжнародна науковопрактична конференція пам’яті академіка В.І. Мосса-ковського «Актуальні проблеми механіки суцільного середовища і міцності конструкцій» (до 100- річчя з дня народження) Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара (056) 776 82 64
onti_dnu@i.ua, information_dep@dnu.dp.ua
8 26-28.09.2019 Х міжнародна науковотехнічна конференція «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці» Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова (0512) 70-91-04
conference@nuos.edu.ua
9 26-28.09.2019 III міжнародна конференція «Експлуатація та реконструкція будівель і споруд» Одеська державна академія будівництва та архітектури Клименко Є.В.
(067)530-11-40
klimenkoew57@gmail.com
10 27-28.09.2019 V міжнародна науковотехнічна конференція "Сучасні проблеми кондиціювання та рефрижерації в енергетиці і на транспорті Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (0512) 709104, 479474
nirad50@gmail.com
11 08-10.10.2019 ХIV Міжнародна науковотехнічна конференція «Нові сталі та сплави і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів» Запорізький національний технічний університет 7698435, 7698282
kafedra_fm@zntu.edu.ua
12 08-11.10.2019 VІ міжнародна конференція з високих технологій у матеріалознавстві «HighMatTech-2019» VІ-th International Conference «HighMatTech2019» Національний технічний університет «КПІ ім. Ігоря Сікорського» Юркова О.І.
+38(044) 204-83-79; +38(044) 204-91-56
yurkova@iff.kpi.ua
13 10-10.10.2019 ІІІ Міжнародна наукова конференція «Мехатронні системи: інновації та інжиніринг» Київський національний університет технологій та дизайну (044) 256-84-66, (044) 256-84-27
conference.knutd@gmail.com
14 17-18.10.2019 ІІІ Міжнародна наукова конференція «Перспективні полімерні матеріали та технології» Київський національний університет технологій та дизайну (044) 256-84-75, (044) 256-84-27
conference.knutd@gmail.com
15 17-18.10.2019 VІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Хімія, біо- і нанотехнології, екологія та економіка в харчовій та косметичній промисловості» Національний технічний університет «ХПІ» (057) 707-61-41, 707-64-43
krichkovska@kpi.kharkov.ua
16 22-26.10.2019 XV Міжнародна конференція “Електроніка та прикладна фізика” Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Нетреба А.В.
521-35-90
aphys2019@univ.kiev.ua
17 23-24.10.2019 IХ Міжнародна науковопрактична конференція “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє” Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова 048 705 03 84
rdd@onat.edu.ua
18 24-24.10.2019 VІІI Міжнародна науково-практична конференція «Енергоефективний університет» Київський національний університет технологій та дизайну (044) 256-84-27
conference.knutd@gmail.com
19 24-25.10.2019 Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження підприємств України Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка (057) 712-52-45
moroz.an@ukr.net
20 07-08.11.2019 Міжнародна науковотехнічна конференція «Суднова енергетика. Стан та проблеми» Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова (0512) 47-94-74
conference@nuos.edu.ua
21 12-15.11.2019 Міжнародна наукова конференція «Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища» Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Безодна І.М.
521-33-38
bezin3@ukr.net
22 14-15.11.2019 Технічне регулювання, метрологія, інформаційні та транспортні технології Одеська державна академія технічного регулювання та якості (048) 726 68 92
odatry@gmail.com
23 20-21.11.2019 Управління високошвидкісними рухомими об’єктами та професійна підготовка операторів складних систем Льотна академія Національного авіаційного університету Неділько В.Н.
+38 050-487-27-76
nvn60@ukr.net
24 20-22.11.2019 ХІ Міжнародна науковотехнічна конференція «Ресурсозбереження та енергоефективність процесів та обладнання обробки тиском в машинобудуванні і металургії» Національний технічний університет «ХПІ» +38 (057) 707-69-16; +38 (057) 707-60-40
omd.conf@gmail.com; omd.kpi.kharkov@ukr.net
25 21-22.11.2019 VIІІ міжнародна науковотехнічна конференція «Муніципальна енергетика: проблеми, рішення» Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова +38 067 281 35 50
kharytonov888@gmail.com
26 21-22.11.2019 VI Міжнародна конференція «Сучасні технології розробки рудних родовищ. Еколого-економічні наслідки діяльності підприємств ГМК» Науково-дослідний гірничорудний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет» Грицай О.Ю.
+38 (056) 4406411
nigri@nigri.dp.ua
27 21-22.11.2019 Міжнародна науковотехнічна конференція «Моделювання та оптимізація будівельних композитів» Одеська державна академія будівництва та архітектури Хлицов М.В.
(048) 733-54-00
patsm@ukr.net
28 27-29.11.2019 Міжнародна наукова конференція «Матеріали для роботи в екстремальних умовах» Національний технічний університет «КПІ ім. Ігоря Сікорського» Чернега С.М.
+38 066 9909035
smchernega@ukr.net
29 02-05.12.2019 III Міжнародна науково-технічна конференція «Енергоефективність та енергетична безпека електроенергетичних систем» Національний технічний університет «ХПІ» 7076977
228ek@i.ua
30 17-19.09.2019 Всеукраїнська науковотехнічна конференція з міжнародною участю «Проблеми зварювання та споріднених процесів і технологій», присвячена 60- річчю кафедри зварювального виробництва Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова +38 (0512) 42-48-11
welding@nuos.edu.ua
31 27-28.09.2019 XII Всеукраїнська науковотехнічна конференція «Сучасні проблеми холодильної техніки і технології» Одеська національна академія харчових технологій Хмельнюк М.Г.
(048) 720-91-20
hmel_m@ukr.net
32 02-04.10.2019 V Всеукраїнська науковопрактична конференція “Практичні аспекти сумісності електромагнітної та блискавкозахисту” ПАСЕБ-2019 Національний технічний університет «ХПІ» (057) 707-61-33; 707-68-68
paseb2019@i.ua
33 07-08.11.2019 Всеукраїнська науковотехнічна конференція з міжнародною участю „Процеси механічної обробки, верстати та інструмент” Житомирський державний технологічний університет 097 927 32 46
pol@ztu.edu.ua
34 14-15.11.2019 Всеукраїнська конференція «Проблеми енергозбереження в будівництві та при реконструкції будівель, споруд і інженерних мереж» ДВНЗ "Криворізький національний університет" Астахов В І.
+38 (067) 217-71-26
astvi51@gmail.com
35 27-27.11.2019 Теоретико-методичні засади вивчення сучасної фізики та нанотехнологій у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка (0542) 68-59-24
teorfiz@sspu.sumy.ua
36 27-29.11.2019 ІV Всеукраїнська науковопрактична конференція «Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних та комп’ютерних систем» Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара (067) 630-95-27
onti_dnu@i.ua; information_dep@dnu.dp.ua
37 28-29.11.2019 Всеукраїнська науковотехнічна конференція «Сучасні проблеми виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, машинобудування та енергетичних систем АПК» Вінницький національний аграрний університет (097) 748-02-85
olenarubanenko@ukr.net
38 11-13.12.2019 IX всеукраїнська науковотехнічна конференція «Підводна техніка і технологія» Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова (0512) 47-70-95
conference@nuos.edu.ua
39 12-12.11.2019 Ефективні матеріали і конструкції для будівельного комплексу України ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» kafedra_bu2@ukr.net
40 21-22.11.2019 Міжнародна інтернетконференція «Проблеми довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій» Вінницький національний технічний університет (0432) 56-08-48
vntu@vntu.edu.ua
41 11-12.12.2019 Міжнародна інтернетконференція «Гідро-та пневмоприводи машин - сучасні досягнення та застосування» Вінницький національний технічний університет 097 212-05-33
osna2030@gmail.com
42 24-27.10.2019 XX Міжнародна наукова конференція молодих учених «Оптика та матеріалознавство високих технологій» Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Поперенко Л.В.
521-33-37
plv@univ.kiev.ua
43 20-21.11.2019 VIII Міжнародна науковотехнічна конференція молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій» Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Дзюра В.О.
(096) 236 67 52; (352) 51 97 24
volodymyrdzyura@gmail.com
44 14-15.11.2019 Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених «Автоматика та електротехніка» Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова Черно О.О.
(068) 267-34-28
oleksandr.cherno@nuos.edu.ua
45 19-20.11.2019 7-ма Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих учених «Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання» Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Середюк О.Є.
(0342) 72-71-68
mivt@nung.edu.ua
46 19-22.11.2019 V Всеукраїнська науковопрактична конференція молодих учених, спеціалістів, аспірантів «Проблеми енергоресурсозбереження у промисловому регіоні. Наука і практика» Приазовський державний технічний університет Поднебенна Світлана Костянтинівна
(098) 483-10-73
podsvet@gmail.com
Дата проведення Назва конференції Заклад вищої освіти (установа) Контакти