МАТЕМАТИКА - Перелік наукових подій
Дата проведення Назва конференції Заклад вищої освіти (установа) Контакти
1 09-13.09.2019 XIХ Міжнародна конференція "Проблеми інформатики та моделювання" ПІМ-2019 Національний технічний університет «ХПІ» (057) 707 61 65
serleomail@gmail.com
2 10-12.09.2019 VІІІ Міжнародна наукова конференція «Науководослідна робота в системі підготовки фахівцівпедагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях» Бердянський державний педагогічний університет Жигірь В. І.
061 534 70 77
conf.ffmkto@gmail.com
3 12-13.09.2019 Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування (СЕУТТОО-2019) Херсонська державна морська академія (0552) 49-61-74
M_Babiy@ukr.net
4 09-13.09.2019 XXV Міжнародна науково – технічна конференція «Силова електроніка та енергоефективність - 2019» Національний технічний університет «ХПІ» +38 057 707-60-44
serg@kpi.kharkov.ua
5 09-14.09.2019 Інформаційні системи та технології, ІСТ-2019 Харківський національний університет радіоелектроніки Тевяшев А.Д., Кобзєв В.Г.
(57)7021-436, 050-199-52-82
d_am@nure.ua, ist2012@ukr.net
6 10-13.09.2019 IІI Міжнародна конференція «Проблеми геотехніки – 2019» (ChallengesinGeotechnical Engineering – 2019) Київський національний університет будівництва та архітектури Бойко І.П.
+38(044) 245-41-24
info@cgeconf.com
7 10-15.09.2019 ХХVІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Високі технології: тенденції розвитку» (Інтерпартнер’2019) Національний технічний університет «ХПІ» 706-41-43
grabchenko@kpi.kharkov.ua
8 11-16.09.2019 ХІХ Міжнародна конференція «Проблеми інформатики і моделювання» ПІМ-2019 Національний технічний університет «ХПІ» (057) 707-61-65
serleomail@gmail.com
9 16-20.09.2019 Міжнародна конференція з математичного моделювання (МКММ_19) Херсонський національний технічний університет Астіоненко І.О., Литвиненко О. І.
(0552) 32-69-95
mmkntu@gmail.com
10 21-23.09.2019 Сьома українськонімецька наукова конференція «Інформатика, техніка, культура (ІКТ-19)» Одеський національний політехнічний університет Антощук С.Г.
(048)705-85-25
asg@opu.ua
11 23-27.09.2019 VІ Міжнародна науковотехнічна конференція «Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозуванн Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя Марущак П.О.
352 25 35 09
laboratory22b@gmail.com
12 24-27.09.2019 V Міжнародна конференція з автоматичного контролю та інформаційних технологій Національний університет «Львівська політехніка» Наконечний А. Й.
(032)258-21-97
ksa.dept@lpnu.ua
13 25-27.09.2019 ІІ Міжнародна науковопрактична конференція пам’яті академіка В.І. Мосса-ковського «Актуальні проблеми механіки суцільного середовища і міцності конструкцій» (до 100- річчя з дня народження) Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара (056) 776 82 64
onti_dnu@i.ua, information_dep@dnu.dp.ua
14 26-27.09.2019 Х Міжнародна наукова конференція молодих економістівкібернетиків “Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід” Львівський національний університет ім. Івана Франка Вовк В.М.
(032) 2394762; +380679844104
vbm.vovk@gmail.com
15 27-28.09.2019 V міжнародна науковотехнічна конференція "Сучасні проблеми кондиціювання та рефрижерації в енергетиці і на транспорті Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (0512) 709104, 479474
nirad50@gmail.com
16 29-30.09.2019 Міжнародна конференція «Прикладні системи та технології в інформаційному суспільстві» Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Плескач В.Л.
481-44-78
pcsics@ukr.net
17 04-06.10.2019 VI Міжнародна наукова конференція «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика» Хмельницький національний університет 098-381-70-72
fbs.khnu@gmail.com
18 08-11.10.2019 VІ міжнародна конференція з високих технологій у матеріалознавстві «HighMatTech-2019» VІ-th International Conference «HighMatTech2019» Національний технічний університет «КПІ ім. Ігоря Сікорського» Юркова О.І.
+38(044) 204-83-79; +38(044) 204-91-56
yurkova@iff.kpi.ua
19 10-10.10.2019 ІІІ Міжнародна наукова конференція «Мехатронні системи: інновації та інжиніринг» Київський національний університет технологій та дизайну (044) 256-84-66, (044) 256-84-27
conference.knutd@gmail.com
20 16-20.10.2019 Нескінченновимірний аналіз і топологія” ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника» +38 034 259 60 50
mfa@pu.if.ua
21 17-18.10.2019 XII Міжнародна науковопрактична конференція «Інформаційні технології і автоматизація» Одеська національна академія харчових технологій Котлик С. В., Платонова П.М.
(048) 42-54, 712-40-00
sergknet@gmail.com; mechatronics.robotlab@gmail.com
22 17-18.10.2019 Міжнародна науковотехнічна конференція «Штучний інтелект і інтелектуальні системи» (AIIS-2019) Інститут проблем штучного інтелекту МОН і НАН України 044-248-06-23
aiis2015b@gmail.com, ipai.kiev@gmail.com
23 23-24.10.2019 IХ Міжнародна науковопрактична конференція “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє” Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова 048 705 03 84
rdd@onat.edu.ua
24 29-30.10.2019 Міжнародна науковопрактична конференція «Стратегічні пріоритети трансформації економіки в умовах цифровізації» Запорізький національний технічний університет (061) 769 84 54
kafedra_upep@ukr.net
25 14-15.11.2019 Технічне регулювання, метрологія, інформаційні та транспортні технології Одеська державна академія технічного регулювання та якості (048) 726 68 92
odatry@gmail.com
26 14-15.11.2019 ІІ Міжнародна науковопрактична конференція «Сучасні інноваційні та інформаційні технології в перевезенні небезпечних вантажів» Український державний університет залізничного транспорту Козодой Д.С.
066-519-47-31
Dmitry_1980@ukr.net
27 20-22.11.2019 XVІI Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем» Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара (056) 745-14-11
onti_dnu@i.ua; information_dep@dnu.dp.ua
28 21-22.11.2019 Міжнародна науковотехнічна конференція «Моделювання та оптимізація будівельних композитів» Одеська державна академія будівництва та архітектури Хлицов М.В.
(048) 733-54-00
patsm@ukr.net
29 28-30.11.2019 ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні системи та технології в медицині» Харківський національний університет радіоелектроніки +38 (057) 702-14-51
http://ics.nure.ua
30 02-05.12.2019 III Міжнародна науково-технічна конференція «Енергоефективність та енергетична безпека електроенергетичних систем» Національний технічний університет «ХПІ» 7076977
228ek@i.ua
31 11-12.12.2019 ХІІІ міжнародна науковопрактична конференція «Сучасні інформаційні та комунікаційні технології на транспорті, в промисловості і освіті» Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна Скалозуб В. В.
(056) 373-15-52
modernit.conf@gmail.com
32 12-14.09.2019 Всеукраїнську науковопрактичну конференцію «Реалії і перспективи природничо-математичної підготовки у закладах освіти» Херсонський державний університет (0552) 32-67-68
NBogdanova@ksu.ks.ua
33 03-05.10.2019 Всеукраїнська наукова конференція «Теорія наближень і її застосування» Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара (098) 269-85-01,
onti_dnu@i.ua; information_dep@dnu.dp.ua
34 17-18.10.2019 Друга Національна науковометодична конференція «Цифрова економіка» ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» 537-07-36; 537-07-35
kemm@kneu.edu.ua
35 17-19.10.2019 Всеукраїнська наукова конференція «Геодезія, землеустрій, геоінформатика в Південному регіоні: сучасний стан та перспективи розвитку» Одеська державна академія будівництва та архітектури Хропот С.Г.
(050) 371-25-78
ztk.kafedra@ukr.net
36 14-15.11.2019 Всеукраїнська науковотехнічна конференція „Комп’ютерні технології: інновації, проблеми, рішення” Житомирський державний технологічний університет (0412) 24 14 17
ikt.ztu@ztu.edu.ua
37 14-15.11.2019 IІ Всеукраїнська науковопрактична конференція «Проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення в системі управління» Вінницький національний аграрний університет +38 096 205-12-95
viktoriafab@ukr.net
38 19-20.11.2019 Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка Москаленко Ю. Д.
(0532) 54-54-06
pnpu05@gmail.com
39 20-23.11.2019 IX всеукраїнська науковотехнічна конференція «Сучасні проблеми інформаційної безпеки на транспорті» Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова (0512) 47-70-95
conference@nuos.edu.ua
40 27-29.11.2019 ІV Всеукраїнська науковопрактична конференція «Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних та комп’ютерних систем» Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара (067) 630-95-27
onti_dnu@i.ua; information_dep@dnu.dp.ua
41 09-14.09.2019 XXV Міжнародна науковопрактична конференція «Технології ХХІ сторіччя» Сумський національний аграрний університет (0542) 701-042
sau.sumy.ua@gmail.com
42 18-18.10.2019 Міжнародна наукова молодіжна школа «Системи та засоби штучного інтелекту» Інститут проблем штучного інтелекту МОН України і НАН України 044 248-06-23
ipai.kiev@gmail.com
43 14-16.11.2019 Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми математичного моделювання, автоматизованого керування та інформаційних технологій» Національний університет водного господарства та природокористування Сафоник А.П.
(050) 378 86 21; (096) 799 99 13
44 20-22.11.2019 Міжнародна науково-технічна конференція студентів, магістрів та аспірантів «Інформатика, управління та штучний інтелект» ІУШІ-2019 Національний технічний університет «ХПІ» (057) 707-61-65
serleomail@gmail.com
45 27-29.11.2019 Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з міжнародною участю «Комп'ютерні науки, інформаційні технології та системи управління» ДВНЗ «Прикарпатський Національний Університет ім. Василя Стефаника» (0342) 59-60-86
csysc.2k17@gmail.com
46 30-30.11.2019 Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми автоматизації та управління» Луцький національний технічний університет Гуменюк Л.О.
+38 (0332) 26-14-09
auvp@lntu.edu.ua
47 10-12.10.2019 Комп'ютерне моделювання та інформаційні технології Національний лісотехнічний університет України Яцишин С.І.
(032) 258-42-95
48 14-15.11.2019 Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених «Автоматика та електротехніка» Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова Черно О.О.
(068) 267-34-28
oleksandr.cherno@nuos.edu.ua
49 14-15.11.2019 ІІ Всеукраїнська науковопрактична інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і молодих вчених «Інформаційнокомп'ютерні технології: стан, досягнення та перспективи розвитку» Житомирський державний технологічний університет (0412) 24 14 17
50 20-22.11.2019 Науково-практична конференція студентів та молодих науковців «Інтелектуальний потенціал – 2019» Хмельницький національний університет (097) 218-79-57
kksmkhnu@gmail.com; cheshunvictor@gmail.com
51 30-30.11.2019 І Всеукраїнська науковопрактична Інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Сучасні інформаційні системи та технології» Херсонський національний технічний університет Козел В.М.
(0552) 32-69-94
52 05-06.12.2019 Всеукраїнська науковопрактична конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених «Інформаційні технології та моделювання в економіці» Національна металургійна академія України (056) 374-83-70
kaf.ei@metal.nmetau.edu.ua
Дата проведення Назва конференції Заклад вищої освіти (установа) Контакти