МАТЕМАТИКА - Перелік наукових подій
Дата проведення Назва конференції Заклад вищої освіти (установа) Контакти
1 14-15.11.2019 Технічне регулювання, метрологія, інформаційні та транспортні технології Одеська державна академія технічного регулювання та якості (048) 726 68 92
odatry@gmail.com
2 14-15.11.2019 ІІ Міжнародна науковопрактична конференція «Сучасні інноваційні та інформаційні технології в перевезенні небезпечних вантажів» Український державний університет залізничного транспорту Козодой Д.С.
066-519-47-31
Dmitry_1980@ukr.net
3 20-22.11.2019 XVІI Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем» Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара (056) 745-14-11
onti_dnu@i.ua; information_dep@dnu.dp.ua
4 21-22.11.2019 Міжнародна науковотехнічна конференція «Моделювання та оптимізація будівельних композитів» Одеська державна академія будівництва та архітектури Хлицов М.В.
(048) 733-54-00
patsm@ukr.net
5 28-30.11.2019 ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні системи та технології в медицині» Харківський національний університет радіоелектроніки +38 (057) 702-14-51
http://ics.nure.ua
6 02-05.12.2019 III Міжнародна науково-технічна конференція «Енергоефективність та енергетична безпека електроенергетичних систем» Національний технічний університет «ХПІ» 7076977
228ek@i.ua
7 11-12.12.2019 ХІІІ міжнародна науковопрактична конференція «Сучасні інформаційні та комунікаційні технології на транспорті, в промисловості і освіті» Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна Скалозуб В. В.
(056) 373-15-52
modernit.conf@gmail.com
8 14-15.11.2019 Всеукраїнська науковотехнічна конференція „Комп’ютерні технології: інновації, проблеми, рішення” Житомирський державний технологічний університет (0412) 24 14 17
ikt.ztu@ztu.edu.ua
9 14-15.11.2019 IІ Всеукраїнська науковопрактична конференція «Проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення в системі управління» Вінницький національний аграрний університет +38 096 205-12-95
viktoriafab@ukr.net
10 19-20.11.2019 Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка Москаленко Ю. Д.
(0532) 54-54-06
pnpu05@gmail.com
11 20-23.11.2019 IX всеукраїнська науковотехнічна конференція «Сучасні проблеми інформаційної безпеки на транспорті» Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова (0512) 47-70-95
conference@nuos.edu.ua
12 27-29.11.2019 ІV Всеукраїнська науковопрактична конференція «Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних та комп’ютерних систем» Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара (067) 630-95-27
onti_dnu@i.ua; information_dep@dnu.dp.ua
13 14-16.11.2019 Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми математичного моделювання, автоматизованого керування та інформаційних технологій» Національний університет водного господарства та природокористування Сафоник А.П.
(050) 378 86 21; (096) 799 99 13
14 20-22.11.2019 Міжнародна науково-технічна конференція студентів, магістрів та аспірантів «Інформатика, управління та штучний інтелект» ІУШІ-2019 Національний технічний університет «ХПІ» (057) 707-61-65
serleomail@gmail.com
15 27-29.11.2019 Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з міжнародною участю «Комп'ютерні науки, інформаційні технології та системи управління» ДВНЗ «Прикарпатський Національний Університет ім. Василя Стефаника» (0342) 59-60-86
csysc.2k17@gmail.com
16 30-30.11.2019 Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми автоматизації та управління» Луцький національний технічний університет Гуменюк Л.О.
+38 (0332) 26-14-09
auvp@lntu.edu.ua
17 14-15.11.2019 Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених «Автоматика та електротехніка» Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова Черно О.О.
(068) 267-34-28
oleksandr.cherno@nuos.edu.ua
18 14-15.11.2019 ІІ Всеукраїнська науковопрактична інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і молодих вчених «Інформаційнокомп'ютерні технології: стан, досягнення та перспективи розвитку» Житомирський державний технологічний університет (0412) 24 14 17
19 20-22.11.2019 Науково-практична конференція студентів та молодих науковців «Інтелектуальний потенціал – 2019» Хмельницький національний університет (097) 218-79-57
kksmkhnu@gmail.com; cheshunvictor@gmail.com
20 30-30.11.2019 І Всеукраїнська науковопрактична Інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Сучасні інформаційні системи та технології» Херсонський національний технічний університет Козел В.М.
(0552) 32-69-94
21 05-06.12.2019 Всеукраїнська науковопрактична конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених «Інформаційні технології та моделювання в економіці» Національна металургійна академія України (056) 374-83-70
kaf.ei@metal.nmetau.edu.ua
Дата проведення Назва конференції Заклад вищої освіти (установа) Контакти