ГУМАНІТАРНІ НАУКИ - Перелік наукових подій
Дата проведення Назва конференції Заклад вищої освіти (установа) Контакти
1 14-15.11.2019 ІІ Міжнародна науковопрактична конференція «Сучасні інноваційні та інформаційні технології в перевезенні небезпечних вантажів» Український державний університет залізничного транспорту Козодой Д.С.
066-519-47-31
Dmitry_1980@ukr.net
2 14-15.11.2019 Міжнародна науковопрактична конференція «Духовно-моральні основи та відповідальність особистості в долі людської цивілізації» Національний технічний університет «ХПІ» 707-40-25, 707-62-78
metodot@ukr.net; romanovskiy_a_khpi@ukr.net
3 14-15.11.2019 ХV міжнародна науковопрактична конференція «Європейський культурний простір і українські перспективи» Рівненський державний гуманітарний університет (0362) 26-78-65; (0362) 26-96-89
rektorat@rdgu.uar.net; nauk_rdgu@ukr.net
4 14-15.11.2019 Міжнародна конференція «Сталий розвиток України, проблеми та шляхи їх подолання» ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» Хаджинова О. В., Гончар В. В.
0629 44-65-50; 0629 44-65-76
economicconference.pstu@gmail; gonchar.mariupol@gmail
5 15-16.11.2019 Міжнародна науковопрактична конференція «Педагогіка та психологія: сучасний стан розвитку наукових досліджень та перспективи» Класичний приватний університет +38 050 577 8888
depms.cpu@gmail.com
6 15-16.11.2019 VІІ Міжнародна науковопрактична конференція «Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура» Національний авіаційний університет Ковтун О.В.
(044) 406-68-37; (097) 489-85-66
sabitovaalla70@gmail.com; olena-737@ukr.net
7 18-21.11.2019 Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід Інститут інтегрованих форм навчання Національної металургійної академії України +38 067 250-60-26; +38 0562 47-18-87
konfgipo@gmail.com
8 20-20.11.2019 ХХV Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики та освіти» ПВНЗ «Європейський університет» (044) 423-00-51
pr-nauk@e-u.in.ua
9 20-20.11.2019 VІ Міжнародна наукова конференція «Муніципальні читання ім. Антона Кохановського» Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича Круглашов А.М., Недокус І.С.
(0372)523053
10 20-21.11.2019 Управління високошвидкісними рухомими об’єктами та професійна підготовка операторів складних систем Льотна академія Національного авіаційного університету Неділько В.Н.
+38 050-487-27-76
nvn60@ukr.net
11 21-21.11.2019 Проблеми використання інформаційних технологій в освіті, науці та промисловості Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» rector@nmu.org.ua
12 21-22.11.2019 VIІІ міжнародна науковотехнічна конференція «Муніципальна енергетика: проблеми, рішення» Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова +38 067 281 35 50
kharytonov888@gmail.com
13 20-21.11.2019 Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи, кращі практики Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Нікуліна Г.Ф., Ілініч С.Ю.
0673282821; 0673395170
science.org.uu@gmail.com
14 21-22.11.2019 Міжнародна науковопрактична заочна конференція «Особистісні ресурси досягнення життєвого успіху: психолого-педагогічний аспект» Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара (056) 744-17-70
onti_dnu@i.ua, information_dep@dnu.dp.ua
15 22-22.11.2019 Архітектура історичного Києва Київський національний університет будівництва і архітектури Товбич В. В.
+38 (044) 245 48 41
arch-knuba@i.ua
16 22-23.11.2019 V Міжнародна науковопрактична конференція Регіональна політика: урбаністика та просторове планування Київський національний університет будівництва і архітектури Перегуда Є.В.
(044)241-55-66
istoriak@ukr.net; construction_law@ukr.net
17 26-27.11.2019 V Міжнародний конгрес «Європейський вектор розвитку українського етнодизайну» Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка Цина А. Ю., Кулик Є. В.
0671058838
ajut1959@gmal.com
18 27-28.11.2019 Вплив «smart-освіти» на розвиток людського капіталу в умовах освітньої євроінтеграції і глобалізації Запорізька державна інженерна академія (061) 283-08-38
admin@zgia.zp.ua
19 27-28.11.2019 Індустрія напоїв: стан, досягнення і перспективи розвитку Національний університет харчових технологій Удодов С.О., Акутіна Н.В.
(050)3108070; (044) 287-97-77
kiypivo@gmail.com; akutina@nuft.edu.ua
20 28-29.11.2019 Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка (0542) 68-59-93
ukrist@ukr.net
21 29-30.11.2019 Сучасні питання фізичної терапії, рекреації та фізичного виховання різних груп населення Харківська державна академія Манучарян С.В.
096-12-50-153
mybox3001@ukr.net
22 29-30.11.2019 Міжнародна наукова конференція «Теорія та практика сучасної науки та освіти» Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара (056) 374-98-69
onti_dnu@i.ua; information_dep@dnu.dp.ua
23 30-30.11.2019 Міжнародна науковопрактична конференція «Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави» Харківський національний університет внутрішніх справ (057) 739 83 45
naukahnuvs@ukr.net
24 02-05.12.2019 III Міжнародна науково-технічна конференція «Енергоефективність та енергетична безпека електроенергетичних систем» Національний технічний університет «ХПІ» 7076977
228ek@i.ua
25 05-06.12.2019 ХІ Міжнародна науковометодична конференція «Безпека людини у сучасних умовах» Національний технічний університет «ХПІ» (057) 707-66-65; 707-64-65
qwer@kpi.kharkov.ua
26 05-06.12.2019 Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка (0542) 68-59-72
inform@sspu.sumy.ua
27 05-06.12.2019 XIII Міжнародна науковопрактична конференція «Грудневі читання 2019» Київський національний університет ім. Тараса Шевчека Вітренко А.О.
521-35-28
nauka_econom@univ.kiev.ua
28 11-12.12.2019 IX Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії» Рівненський державний гуманітарний університет (0362) 26-78-65; (0362) 26-96-89
rektorat@rdgu.uar.net nauk_rdgu@ukr.net
29 11-12.12.2019 ХІІІ міжнародна науковопрактична конференція «Сучасні інформаційні та комунікаційні технології на транспорті, в промисловості і освіті» Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна Скалозуб В. В.
(056) 373-15-52
modernit.conf@gmail.com
30 12-13.12.2019 VІ Міжнародна наукова конференція «Розвиток сучасного українського суспільства: соціологічний та політологічний виміри» Національний технічний університет «ХПІ» (057) 707-68-36
klimenkoelens@gmail.com
31 13-14.12.2019 Міжнародна науковопрактична конференція «Психологія в контексті сучасних досліджень проблем розвитку особистості» Класичний приватний університет +38 050 577 8888
depms.cpu@gmail.com
32 19-19.12.2019 ХІХ міжнародна науковопрактична конференція «Фізична культура, спорт і здоров’я: стан, проблеми та перспективи» Харківська державна академія фізичної культури Ткачов С.І.
095-9438703
tkachsi2015@ukr.net
33 20-20.12.2019 Міжнародна науковопрактична конференція «Майбутнє – аудит» ДВНЗ «Криворізький національний університет» Ярова А. Б.
+38 (067)-562-80-70
alla.iarova@yahoo.com
34 27-28.12.2019 Міжнародна науковопрактична конференція «Напрями вдосконалення механізмів державного управління в умовах сучасних реформаційних процесів» Класичний приватний університет +38 050 577 8888
depms.cpu@gmail.com
35 12-16.11.2019 Всеукраїнська щорічна науково-практична конференція «Могилянські читання – 2019: Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти» Чорноморський національний університет ім. Петра Могили (0512) 76-55-99
mch@chmnu.edu.ua
36 14-15.11.2019 Всеукраїнська конференція «Проблеми енергозбереження в будівництві та при реконструкції будівель, споруд і інженерних мереж» ДВНЗ "Криворізький національний університет" Астахов В І.
+38 (067) 217-71-26
astvi51@gmail.com
37 14-15.11.2019 XV Всеукраїнська науковопрактична конференція «Молоді науковці – географічній науці» Київський національний університет ім. Т. Шевченка Сидор А.Д.
alina020499@gmail.com
38 14-15.11.2019 IІ Всеукраїнська науковопрактична конференція «Проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення в системі управління» Вінницький національний аграрний університет +38 096 205-12-95
viktoriafab@ukr.net
39 19-20.11.2019 Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка Москаленко Ю. Д.
(0532) 54-54-06
pnpu05@gmail.com
40 20-21.11.2019 Всеукраїнська науковопрактична конференція «Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість» Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова Єлісеєва Т.П.
(057) 707-32-32
yeliseyevatp@gmail.com
41 20-22.11.2019 Всеукраїнська науковопрактична конференція «Перлини степового краю» Миколаївський національний аграрний університет +38 (0512) 34-10-82
rector@mnau.edu.ua; decagroteh@ukr.net
42 21-21.11.2019 Художня практика початку ХХІ століття: новації, тенденції, перспективи Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Михайла Бойчука Чирчик С. В.
+38 (044) 285-77-16; (066) 912-35-33
43 21-21.11.2019 Сучасна архітектурна освіта XІ: Синтез мистецтв і гармонізація архітектурного простору Київський національний університет будівництва і архітектури Кащенко О. В.
+38 (044) 245 48 41
archit-education@bigmir.net
44 21-21.11.2019 Всеукраїнська науковотеоретична конференція «Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі» Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського Дмітренко Н.Є.
098 320-60-60
nataliadmitrenko0302@gmail.com
45 21-21.11.2019 ІV Всеукраїнська науковопрактична конференція «Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації». Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка Гаращенко Л.Б.
k70@pntu.edu.ua
46 21-22.11.2019 Всеукраїнська науковопрактична конференція (з міжнародною участю) «Музичне мистецтво і освіта: досвід та інноваційні шляхи розвитку» Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського Василевська-Скупа Л.П.
096 255-84-73
kafedrahp2017@ukr.net
47 21-22.11.2019 Всеукраїнська науковопрактична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми підготовки фахівців дошкільної освіти: проблеми, досвід, інновації» Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка Тітаренко С. А., Шовкопляс О. М.
066 590-78-57; 099 327-39-12; (05444) 2-33-06
skarletolaa@gmail.com; titarenko17.01@gmail.com
48 22-22.11.2019 Предиктори успішної інклюзії: медико-психологічний та соціально-педагогічний аспекти Державний вищий навчальний заклад «Криворізький державний педагогічний університет» Мірошник З.М.
(056) 405-15-51
k_pedtech@kdpu.edu.ua
49 22-22.11.2019 Сучасні проблеми і перспективи підготовки в професійній діяльності фахівця соціальної галузі Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди Васильєва М.П.
(057) 702-66-15
50 22-23.11.2019 Всеукраїнська науковопрактична конференція «Філософія в сучасному світі» Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» +38 (057) 707-60-20
philosophy.ntukpi@gmail.com
51 28-28.11.2019 Всеукраїнська науковопрактична конференція «Соціологія сучасного суспільства: теоретичний концепт та практика інновацій» Київський національний торговельно-економічний університет Латигіна Н.А.
(044) 531 47 09
kf@knteu.kiev.ua
52 29-29.11.2019 Всеукраїнська науковопрактична конференція «Медіаосвіта як інструмент розвитку громадянського суспільства в Україні» Донецький державний університет управління (0629) 38-82-99
info@dsum.edu.ua; k.gumandis.dsum.edu.ua@gmail.com
53 30-30.11.2019 Традиції і новітні технології у розвитку сучасного мистецтва Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького Касьян Т.К.
(0472) 33-10-96
art-kafedra@ukr.net
54 05-05.12.2019 VIІІ Всеукраїнська науковопрактична конференція «Актуальні правові та гуманітарно-економічні проблеми в період реформування демократичного суспільства» ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» (0522) 34-99-01; (0522) 34-99-02
55 06-06.12.2019 Всеукраїнська наукова конференція (ХІІ щорічні Грінченківські читання) «Борис Грінченко – відомий і невідомий» Київський університет ім. Бориса Грінченка (044) 272-19-02
kubg@kubg.edu.ua
56 12-12.12.2019 4-а науково-практична конференція з управління проектами «Управління проектами, програмами та портфелями» (Project, Program, Portfolio Management. P3M) Одеський національний політехнічний університет Тесленко П.О.
(048) 705-83-36
p_a_t@ukr.net
57 12-21.11.2019 ІХ Всеукраїнська науковопрактична інтернет - конференція «Техногенноекологічна безпека України: стан та перспективи розвитку» Університет державної фіскальної служби України +38 (04597) 555-16
teb_conference@ukr.net
58 18-18.11.2019 Всеукраїнська науковометодична конф. «Сучасні тенденції організаційнометодол. забезпечення підготовки фахівців» Харківський національний автомобільно-дорожній університет (057) 700-38-54, (057) 738-77-93
admin@khadi.kharkov.ua
59 21-21.11.2019 Формування ключових і предметних компетентностей засобами сучасних освітніх технологій ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет» Павлик О.А.
068 028 51 74
kaf_zmpn@kdpu.edu.ua
60 21-21.11.2019 ІV міжнародна науковопрактична інтернетконференція «Проблеми лінгвістичної семантики» Рівненський державний гуманітарний університет (0362) 26-78-65; (0362) 26-96-89
rektorat@rdgu.uar.net; nauk_rdgu@ukr.net
61 21-22.11.2019 Освіта як фактор формування креативних компетентностей в умовах цифрового суспільства Запорізька державна інженерна академія (061) 283-08-38
admin@zgia.zp.ua
62 22-23.11.2019 Сучасні соціокультурні практики: компетентнісноаксіологічний аспект Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка Литвиненко А. І.
(0532) 60-95-50
pnpu47a@gmail.com
63 24-24.11.2019 IX Всеукраїнська науковопрактична інтернет-конференція «Актуальні проблеми підготовки сучасного педагога: теорія, історія, практика» Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини Бойченко В.В.
+38 096 571 49 32
boichenko.v@gmail.com
64 28-28.11.2019 V Всеукраїнська науковопрактична інтернет-конф. «Професійна педагогічна позиція – ефективна умова формування мотивації культури здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу» Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини Танасійчук Ю.М.
+38 097 878 01 17
yliyatanasiychuk@ukr.net
65 29-30.11.2019 ІІІ Всеукраїнська інтернет - конференція «Особистіснопрофесійний розвиток майбутнього вчителя» Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського Галузяк В.М.
(097) 724-78-16
wgal@i.ua
66 01-15.12.2019 Науково-практична інтернетконференція «Трансформація фіскальної політики в умовах євроінтеграції» Університет державної фіскальної служби України +38 (04597) 60-475
26.01@nusta.edu.ua
67 05-05.12.2019 ІІІ Всеукраїнська наукова інтернет-конференція “Освітньо–інноваційна інтерактивна платформа “Підприємницькі ініціативи” Київський національний університет технологій та дизайну (044) 280-10-80; (044) 256-84-27
conference.knutd@gmail.com
68 05-06.12.2019 XIІ Міжнародна науковометодична інтернетконференція «Сучасні концепції викладання природничих дисциплін у медичних освітніх закладах» Харківський національний медичний університет М'ясоєдов В.В., Нестеренко А.К.
(057) 707-72-36
kafedra_ukr_mova_knmu@ukr.net
69 12-12.12.2019 Перша світова війна: цивілізаційні наслідки (до 100-річчя Паризької мирної конференції) Ізмаїльський державний гуманітарний університет (04841) 58530
nv_idgu@ukr.net
70 17-18.12.2019 Всеукраїнська інтернетконференція «Розвиток територіальних громад: правовий, економічний та соціальний аспекти» Миколаївський національний аграрний університет +38 (0512) 70-93-01
departmentpmaie@mail.com
71 15-15.11.2019 V Міжнародна науко-вопрактична конференція «Актуальні проблеми сучасної психології: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень молодих науковців» Кам'янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка (03849) 2-70-64; (096) 427-35-56; (098) 264-95-95.
kpnu_lab_ps@ukr.net
72 19-22.11.2019 ХІІІ Міжнародна науковопрактична конференція магістрантів та аспірантів: «Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених» Національний технічний університет «ХПІ» (057) 707-61-64
o.avdieieva@gmail.com
73 20-21.11.2019 VIII Міжнародна науковотехнічна конференція молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій» Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Дзюра В.О.
(096) 236 67 52; (352) 51 97 24
volodymyrdzyura@gmail.com
74 21-21.11.2019 IV Міжнародна науковопрактична конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Актуальні проблеми гуманітарних, технічних і природничих наук» Донецький національний університет ім. Василя Стуса +38 068 136 31 18
75 21-22.11.2019 Міжнародна наукова конференція «Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку» Харківська державна академія культури 057 731-34-97; 057 731-27-83
rvv2000k@ukr.net
76 22-22.11.2019 Міжнародна наукова мультидисциплінарна конференція студентів та молодих науковців «Новітні технології: покращення сьогодення та вплив на майбутнє» Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна Купцова Т.А., Мірошниченко І.Г.
050 138-59-09
moderntech@i.ua
77 27-29.11.2019 Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2019» Київський національний університет будівництва і архітектури Плоский В.О.
(044) 241-55-80
78 29-30.11.2019 XI Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів, молодих вчених «Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права» Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара (056) 373-12-19
onti_dnu@i.ua; information_dep@dnu.dp.ua
79 30-30.11.2019 Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми автоматизації та управління» Луцький національний технічний університет Гуменюк Л.О.
+38 (0332) 26-14-09
auvp@lntu.edu.ua
80 06-06.12.2019 37-а Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна (057) 707-53-85
tronkocentr@karazin.ua
81 12-12.12.2019 Міжнародна науково-практична конференція «Фізична культура і спорт» Харківська державна академія фізичної культури Ткачов С.І., Середа Н.В.
095 943 87 03; 097 274 27 43, 050 836 74 19
tkachsi2015@ukr.net; sereda_nataliya86@ukr.net
82 11-15.11.2019 Всеукраїнська студентська наукова конференція, присвячена Міжнародному дню студента Сумський національний аграрний університет (0542) 701-042
sau.sumy.ua@gmail.com
83 14-15.11.2019 Науково-практична конференція студентів «Професійний розвиток та становлення особистості сучасного фахівця в умовах освітнього простору» Хмельницький національний університет (0382) 70-83-36
kafеdrapip@ukr.nеt
84 15-15.11.2019 ХІХ студентська наукова конференція «Каразінські читання: Іноземна філологія. Пошук молодих» Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна (057) 707-55-04
svetlana.tarasova12@gmail.com
85 18-22.11.2019 Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ Таврійський державний агротехнологічний університет Попрядухін Вадим Сергійович
(097) 51-13-444
office@tsatu.edu.ua; vadim05051988@gmail.com
86 20-22.11.2019 Науково-практична конференція студентів та молодих науковців «Інтелектуальний потенціал – 2019» Хмельницький національний університет (097) 218-79-57
kksmkhnu@gmail.com; cheshunvictor@gmail.com
87 21-21.11.2019 Всеукраїнська науковопрактична конференція «Художні практики початку ХХІ століття: новації, тенденції, перспективи» Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Михайла Бойчука Чирчик Сергій Васильович
(066) 912-35-33; (044) 285-77-16
88 21-21.11.2019 XІІ Всеукраїнська студентська наукова конференція «Актуальні соціально-філософські проблеми сучасності» Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини Бержанір Анатолій Леонідович
(067) 742-27-96
bal8@ukr.net
89 21-21.11.2019 Створення інклюзивного простору закладу освіти в контексті розбудови суспільства рівних можливостей в Україні Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради (057) 732 81 33
90 21-22.11.2019 ІІ Всеукраїнська науковопрактична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Перспективи розвитку територій: теорія і практика» Харківський національний університет міського господарства ім. О.М.Бекетова Вершиніна Д.М.
(099) 664-25-09
daryna1992v@gmail.com
91 21-22.11.2019 Всеукраїнська щорічна науково-практична конференція до Всесвітнього дня студентів «Університетська молодь для сталого майбуття України» Чорноморський національний університет ім. Петра Могили (0512) 76-55-99; (0512) 50-00-69
rector@chmnu.edu.ua
92 21-22.11.2019 Герменевтика в науках про дух: всеукраїнська науковопрактична конференція Харківська державна академія культури 731-34-97; 731-27-83
rw2000k@ukr.net
93 22-22.11.2019 VІI Всеукраїнська науковопрактична конференція студентів, магістрів, аспірантів і молодих учених «Ліс, наука, молодь» Житомирський національний агроекологічний університет Сірук Ю.В.
(093)-44-25-985
Qarpofor@gmail.com
94 22-22.11.2019 Всеукраїнська науковопрактична конференція «Археологічні читання пам’яті видатного вченого-археолога В. О. Круца» Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини Біляєва Світлана Олександрівна
(06З) З89-70-52
svitbil@ukr.net
95 27-27.11.2019 IV Всеукраїнська конференція молодих вчених, студентів, аспірантів «Управління якістю в житті і діяльності людини: стандарти, орієнтири та перспективи» Чорноморський національний університет ім. Петра Могили (0512) 50-00-69; 76-55-69
kafecobezpeka@ukr.net
96 28-28.11.2019 V Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Романо-германські мови в сучасному міжкультурному просторі» Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка Биндас О.М.
(050) 802-91-99; (066) 974-97-28
kafedrargflnu@gmail.com; lnu.fim.dekanat@gmail.com
97 29-29.11.2019 ІV Всеукраїнська науковопрактична конференція молодих учених «Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем» Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський Державний педагогічний університет» (050) 103-87-82
98 29-29.11.2019 V Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених «Актуальні питання адміністративного права та процесу» Донецький юридичний інститут Тулінов Валентин Сергійович
(095) 352-10-43
valentintulinov@ukr.net
99 29-30.11.2019 Всеукраїнська науковопрактична конференція «Лінгвістика й лінгводидактика: здобутки і перспективи розвитку» Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського» Євтушина Т. О.
(068) 825-25-474; (066) 862-93-58
ukr.filologia@ukr.net
100 04-06.12.2019 Всеукраїнська науковопрактична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Актуальні проблеми землеробської галузі та шляхи їх вирішення» Миколаївський національний аграрний університет (512) 34-61-60
kachanova0909@gmail.com
101 05-06.12.2019 Всеукраїнська студентська Інтернет-конференція «Проблеми і перспективи розвитку освіти ХХІ століття» Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини Комар Ольга Анатоліївна
(067) 755-57-33
komar__olga@ukr.net
102 06-06.12.2019 Всеукраїнська науковопрактична конференція молодих учених «Проблеми соціально-гуманітарних наук» Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова Трибулькевич К. Г.
(0512) 39-73-00; (0512) 42-46-22
tribulkevich@gmail.com
103 11-11.12.2019 ІІІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених «Соціологічні дискурси» Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара (056) 374-98-65
onti_dnu@i.ua; information_dep@dnu.dp.ua
104 16-17.12.2019 Друга всеукраїнська студентська науково-практична конференція “Передріздвяні студентські методологічні читання” Львівський національний університет ім. Івана Франка Денисенко В.М.
(032) 239-44-62
filos_polit_nauk@ukr.net
105 17-17.12.2019 Всеукраїнська науковопрактичної конференція «Південноукраїнські наукові студії» Південноукраїнський національний педагогічний університет ім К. Д. Ушинського Борінштейн Є. Р.
(048) 732-09-52
druk.kaffilos@gmail.com
Дата проведення Назва конференції Заклад вищої освіти (установа) Контакти