ГУМАНІТАРНІ НАУКИ - Перелік наукових подій
Дата проведення Назва конференції Заклад вищої освіти (установа) Контакти
1 06-08.09.2019 Міжнародна науково-практична конференція «Феномен культурних погранич: сучасні тенденції» Бердянський університет менеджменту і бізнесу (06153) 644 01
2 09-13.09.2019 International Conference on Information and Telecommunication Technologies and Radio Electronics (UkrMiCo’2019) НТУУ "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського" (067) 220 13 75
ukrmico@kpi.ua
3 11-13.09.2019 Міжнародна конференція «Квалілогія книги» Українська академія друкарства Гавенко С.Ф.
(032) 235 75 77
4 25-27.09.2019 ХV Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Перспективна техніка і технології – 2019» Миколаївський національний аграрний університет 380(512)34-10-82
marchenkodd@mnau.edu.ua
5 26-27.09.2019 Міжнародна наукова конференція «Українська філологія в контексті розвитку європейської наукової думки», присвячена пам’яті професора Дмитра Бучка Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка Бачинська Г.В.
067 352 87 05
g.bachynska@gmail.com
6 09-13.09.2019 VII Міжнародна науковопрактична конференція «Інноваційні енерготехнології» Одеська національна академія харчових технологій Бурдо О.Г.,Левтринська Ю.О.
(048) 712-41-75, 712-41-29
terma_onaft@ukr.net
7 10-12.09.2019 ІІІ Міжнародний науковий конгрес істориків фізичної культури «Історія фізичної культури і спорту народів Європи» Східноукраїнський національний університет ім. Лесі Українки Бєлікова Н.О.
(0332) 24-21-78
physical-edu@eenu.edu.ua
8 10-12.09.2019 VІІІ Міжнародна наукова конференція «Науководослідна робота в системі підготовки фахівцівпедагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях» Бердянський державний педагогічний університет Жигірь В. І.
061 534 70 77
conf.ffmkto@gmail.com
9 11-13.09.2019 ХІІ Міжнародна науковопрактична конференція «Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття» Одеський національний політехнічний університет Спрінсян В.Г.
(048)7058662
sprinsyan@opu.ua
10 12-13.09.2019 Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування (СЕУТТОО-2019) Херсонська державна морська академія (0552) 49-61-74
M_Babiy@ukr.net
11 11-14.09.2019 Безпека життєдіяльності на транспорті та виробництві – освіта, наука, практика Херсонська державна морська академія (0552) 49-59-02
selivanstas@mail.ru
12 12-14.09.2019 ІV Міжнародна науковопрактична конференція «Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров'я студентської молоді» Бердянський державний педагогічний університет Кушнірюк С.Г.
(06153) 34304
conferenceffvbdpu@gmail.com
13 10-12.09.2019 ІІІ Міжнародна наукова конференція «Українські медіа в європейському інформаційнокомунікаційному просторі: історія, стан, перспективи» ДВНЗ «Ужгородський національний університет» Бідзіля Ю.М.
+380958724929
filfak@uzhnu.edu.ua, kaf-journal@uzhnu.edu.ua
14 10-13.09.2019 IІI Міжнародна конференція «Проблеми геотехніки – 2019» (ChallengesinGeotechnical Engineering – 2019) Київський національний університет будівництва та архітектури Бойко І.П.
+38(044) 245-41-24
info@cgeconf.com
15 10-15.09.2019 ХХVІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Високі технології: тенденції розвитку» (Інтерпартнер’2019) Національний технічний університет «ХПІ» 706-41-43
grabchenko@kpi.kharkov.ua
16 11-13.09.2019 Інноваційні культурномистецькі аспектив сучасній картині світу Херсонський національний технічний університет Якимчук О.В.
+38(0552) 326909
kntu@kntu.net.ua
17 12-15.09.2019 Міжнародна конференція “Фауна України на межі ХХ-ХХІ ст. Стан і біорізноманіття екосистем природоохоронних територій” Львівський національний університет ім. Івана Франка Решетило О.С.
(032) 2394285
zoomuseum.lnu@gmail.com
18 13-15.09.2019 Міжнародна науковопрактична конференція «Становлення та розвиток правової держави: проблеми теорії та практики» Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова (0512) 71 17 33, +38 (067) 766 37 83
ganna.sandiuk@nuos.edu.ua
19 16-21.09.2019 Двадцять третя міжнародна науковопрактична конференція «Тенденції розвитку інтеграційних процесів країн Центральної Східної Європи» Тернопільський національний економічний університет (0352) 47-50-75
kafme@tneu.edu.ua
20 19-20.09.2019 ІІ Міжнародна науковопрактична конференція «Актуальні проблеми розвитку ресторанного, готельного та туристичного бізнесу в умовах світової інтеграції: досягнення та перспективи» Харківський державний університет харчування та торгівлі Михайлов В.М.,Терешкін О.Г.
(057) 336-74-92; (057) 349-45-87; (057) 349-45-57; (057) 337-85-35; (057) 336-94-88
hduht@kharkov.com, hduht_kaf_maluk@ukr.net
21 20-20.09.2019 Південна Україна: дискусійні питання етноконфесійного, суспільно-політичного та економічного розвитку Ізмаїльський державний гуманітарний університет (04841) 58530
nv_idgu@ukr.net
22 24-26.09.2019 ХIIІ Міжнародна наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції та сучасність» ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» Гальперіна Л.П.
456-24-47
galperina@kneu.edu.ua
23 25-26.09.2019 Міжнародна науковопрактична конференція «Гуманізація вітчизняного суспільства: досвід Україно - канадських відносин» Запорізький національний університет Пономаренко О.В., Іщук О.В.
(061) 62 01 87, (061) 63 52 57
olga.ischuk@gmail.com
24 26-27.09.2019 Міжнародна науковопрактична конференція Соціокультурні та психологічні виміри становлення особистості Херсонський державний університет (0552) 32-67-91
blinova@ksu.ks.ua
25 26-27.09.2019 Міжнародна науковопрактична конференція «Лідери ХХI століття. Формування особистості харизматичного лідера на основі гуманітарних технологій» Національний технічний університет «ХПІ» 700-40-25, 707-62-78
metodot@ukr.net, romanovskiy_a_khpi@ukr.net
26 26-27.09.2019 Міжнародна науковопрактична конференція «Пантелеймон Куліш – громадянин, науковець, перекладач» (до 200-річчя від дня народження) Національний університет біоресурсів і природокористування України (044) 527-80-83
kifip@ukr.net
27 26-27.09.2019 Міжнародна наукова конференція «Мариністика в художній літературі» Бердянський державний педагогічний університет Харлан О.Д.
(06153) 70929
ulk_bdpu@ukr.net
28 26-27.09.2019 VII Міжнародна науковопрактична конференція Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов (присвячена 70-річчю факультету іноземних мов) Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя (04631) 719 82
inyaz@ndu.edu.ua
29 27-28.09.2019 Сучасна германістика в пошуках ідентичності: міждисциплінарний, міжкультурний та міжнародний контекст ДВНЗ “Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника» 0342 596141
olegost@hotmail.com
30 29-30.09.2019 Міжнародна конференція «Прикладні системи та технології в інформаційному суспільстві» Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Плескач В.Л.
481-44-78
pcsics@ukr.net
31 01-04.10.2019 «Архітектура, освіта і наука в Україні та світі: досвід і перспективи розвитку» Національний університет водного господарства та природокористування (0362) 63-30-98
mail@nuwm.edu.ua
32 02-02.10.2019 ІІІ Міжнародна науковометодична конференція “Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти” Подільський державний аграрнотехнічний університет Панцир Ю.І., Семенов О. М., Дуганець В.І.
+380679101990; +380671400578; +380678842586
dekan-itf@pdatu.edu.ua; nauka_itf@pdatu.edu.ua; po@pdatu.edu.ua
33 03-04.10.2019 Соціально-економічні наслідки участі постсоціалістичних країн у процесах європейської інтеграції Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького Кукурудза І.І.
(0472)37-11-15
econom@cdu.edu.ua
34 03-04.10.2019 Міжнародна наукова конференція Пантелеймон Куліш – 200 років: знакова постать в українській історії та культурі Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя (04631) 719 77; (04631) 719 78
svit.lit@ndu.edu.ua; Luda_nizhyn@ukr.net
35 03-04.10.2019 IІІ Міжнародна науковопрактична конференція «Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку» Донецький державний університет управління (0629) 38-82-99
info.dsum@ukr.net
36 03-05.10.2019 Новітні тенденції навчання іноземної мови за професійним спрямуванням Херсонська державна морська академія 066-52-89-400
mareng@email.ua
37 04-04.10.2019 Міжнародна науковопрактична конференція «Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації» Київський національний університет технологій та дизайну (044) 256-21-51, (044) 256-84-27
conference.knutd@gmail.com
38 04-05.10.2019 Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в європейський науковоінноваційний простір Одеський національний політехнічний університет Ковтуненко К.В.
050-954-20-21
k.v.kovtunenko@mzeid.in
39 04-05.10.2019 Х Міжнародна науковопрактична конференція «Соціалізація особистості в сучасних соціокультурних контекстах» Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди Денисенко І.Д.
(057) 701-04-64
40 04-05.10.2019 Корпоративне право України та європейських країн: питання теорії та практики ДВНЗ "Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника» (0342) 50-87-60
lawdept@pu.if.ua
41 04-06.10.2019 VI Міжнародна наукова конференція «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика» Хмельницький національний університет 098-381-70-72
fbs.khnu@gmail.com
42 10-11.10.2019 VІІІ Міжнародна наукова конференція «Мова, культура і соціум у гуманітарні парадигмі» Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка Марчук Л.М.
kaf_ukr_lng@kpnu.edu.ua
43 10-11.10.2019 Четверта Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи» Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини Осадченко І.І.
+380965592159
osadchekoinna@gmail.com
44 12-16.10.2019 Вісімнадцяті осінні юридичні читання Хмельницький університет управління та права (0382) 71-80-80
45 14-15.10.2019 ІІІ Міжнародна науковопрактична конференція «Будівельне право: теорія та проблеми реалізації» Київський національний університет будівництва і архітектури Перегуда Є. В.
(044)241-55-66
istoriak@ukr.net; construction_law@ukr.net
46 15-16.10.2019 VІІ Міжнародна науковопрактична конференція «Економічні та соціальні аспекти розвитку України на початку ХХІ століття» Одеська національна академія харчових технологій Каламан О.Б., Вейнштейна Г.Е.
093 5010966
buxgalter11@ukr.net
47 15-16.10.2019 Креативні технології, підприємництво і менеджмент в організації соціокультурної сфери ХХІ століття Київський національний університет культури і мистецтв Мартинишин Я. М.
098-895-18-89
biguss@meta.ua
48 16-17.10.2019 Психолого-педагогічні та соціальні проблеми сучасного суспільства Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського (05366) 3-31-85
nich@kdu.edu.ua
49 16-19.10.2019 Міжнародна наукова конференція «VIII Українсько-Польські наукові діалоги» Хмельницький національний університет opolishchuk71@gmail.com
50 16-17.10.2019 Міжнародна науковопрактична конференція «Цифрова освіта у природничих університетах» Національний університет біоресурсів і природокористування України (044) 527-83-52
otkachenko@nubip.edu.ua
51 16-17.10.2019 Міжнародна науковопрактична конференція «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір» Запорізький національний технічний університет 7698435; 7698282
kafedra_fm@zntu.edu.ua
52 16-17.10.2019 Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі Київський національний університет культури і мистецтв Новальська Т. В.
(044) 528-04-41
ibas.knukim@gmail.com
53 16-18.10.2019 Міжнародна науковопрактична конференція «Розвиток аграрної галузі та впровадження наукових досліджень у виробництво» Миколаївський національний аграрний університет +38 (0512) 34-10-82, +38 (0512) 34-61-60
rector@mnau.edu.ua, decagroteh@ukr.net
54 17-17.10.2019 Адміністративно-територіальні vs. економічно-просторові кордони регіонів ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» 371-61-67
kaf_re@ukr.net
55 17-17.10.2019 Міжнародна науковотеоретична конференція «Стратегічне позиціонування України в сучасному міжнародному просторі» Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Кориневич А.О.
481-45-45
korynevych@gmail.com
56 17-18.10.2019 ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи» Українська медична стоматологічна академія (0532) 22 97 41
57 17-18.10.2019 Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світогляднометодологічної підготовки вчителя сучасної початкової школи Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка Кутняк І.М.
8 (0324 ) 41-34-07
pedfak_ddpu@ukr.net
58 17-18.10.2019 Іван Котляревський та українська культура ХІХ – ХХІ століть Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка Зінченко Н. І.
(0532) 54-54-00
lit.kaf@ukr.net
59 17-18.10.2019 Міжнародна науковопрактична конференція «Інновації в професійній діяльності педагога: проблеми, теорія, практика» Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського» Карпова Е. Е.
048- 732-12-12
alex.listopad@gmail.com
60 17-18.10.2019 IV Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні” Львівський національний університет ім. Івана Франка Приймак В.І.
(032) 2394026
pryimak_vasyl@ukr.net
61 17-19.10.2019 III Міжнародна наукова конференція "Інструменти регулювання національної економіки та національної безпеки в умовах сучасних глобальних викликів" Хмельницький національний університет lubohinets@ukr.net
62 17-19.10.2019 Міжнародна науковопрактична конференція з проблем вищої освіти і науки «Вектори бізнесосвіти: тенденції та інновації» Луцький національний технічний університет Хвищун Н.В.
(0332) 750335
fb@lntu.edu.ua
63 18-18.10.2019 ІІ Міжнародна науковопрактична конференція «Фінансові механізми сталого розвитку України» Харківський державний університет харчування та торгівлі Михайлов В.М., Янчев А.В.
(057) 336-74-92; (057) 349-45-07; (057) 337-85-35; (057) 336-94-88
conferencehduht@gmail.com
64 18-19.10.2019 Міжнародна науковопрактична конференція «Стратегії розвитку та пріоритетні завдання філологічних наук» Класичний приватний університет +38 050 577 8888
depms.cpu@gmail.com
65 21-22.10.2019 Міжнародна науковопрактична конференція «Інновації в освіті: сутність, проблеми, перспективи» Одеська державна академія будівництва та архітектури Кадієвська І.А.
(067) 606-99-55
kcycha68@gmail.com
66 23-24.10.2019 IХ Міжнародна науковопрактична конференція “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє” Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова 048 705 03 84
rdd@onat.edu.ua
67 24-24.10.2019 Міжнародна наукова конференція «Зарубіжне українство в сучасному соціогуманітарному дискурсі» Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Обушний М.І.
239-34-96
uaznav-conference@ukr.net
68 24-25.10.2019 Актуальні проблеми розвитку cпорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка (0352) 4360 80
tomfv_ternopil@ukr.net
69 23-25.10.2019 Міжнародна наукова конференція «Адаптивні технології управління навчанням» Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського» Бойко О. П.
(048)-726-19-42, (048) 726-21-05
ushynsky.conference@gmail.com
70 24-24.10.2019 VІІI Міжнародна науково-практична конференція «Енергоефективний університет» Київський національний університет технологій та дизайну (044) 256-84-27
conference.knutd@gmail.com
71 24-25.10.2019 VII Міжнародна науковопрактична конференція “Теорія і практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних систем” Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Івано-Франківськ Дзьоба О.Г.
+38 (0342) 72-71-44
econpid1796@gmail.com
72 24-25.10.2019 Збереження і розвиток української мови в лінгвально неоднорідних регіонах України та Європи Ізмаїльський державний гуманітарний університет (04841) 58530
nv_idgu@ukr.net
73 24-25.10.2019 Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження підприємств України Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка (057) 712-52-45
moroz.an@ukr.net
74 24-25.10.2019 «Основні напрямки розвитку фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації» Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту (0562) 46-05-52
admin_infiz@ukr.net
75 24-25.10.2019 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції» Мукачівський державний університет (03131) 313 43
nauka@mail.msu.edu.ua
76 24-25.10.2019 ХІІІ Міжнародна наукова конференція «Історія торгівлі, податків та мита» Університет митної справи та фінансів (056) 745-55-96
university.msf@gmail.com
77 24-25.10.2019 Психолінгвістика в сучасному світі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди» (04567) 5-46-44, 5-66-71
phdpu.edu@gmail.com
78 25-25.10.2019 Міжнародна науково-практична конференція «Публічне управління: проблеми та перспективи» Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця Соболев В. Г.
(050)3018820
khan370@yandex.ua
79 25-25.10.2019 V Міжнародна науковопрактична конференція «Актуальні проблеми експериментальної психології: досвід та перспективи» на пошану професора А.І. Шинкарюка Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка Онуфрієва Л.А.
+3803849 27064; + 380 96 427 35 56; +38 098 264 95 95
kpnu_lab_ps@ukr.net
80 25-27.10.2019 Міжнародна науковопрактична конференція «Псі-фактор» Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Козицька І.В.
526-05-31; 521-35-09
81 27-29.10.2019 XII Міжнародна конференція “Географія, економіка та туризм: національний та міжнародний досвід” Львівський національний університет ім. Івана Франка Каднічанський Д.А.
(032) 2394603
dimakad@ukr.net
82 29-30.10.2019 V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти» Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського Руденко Ю. А.
(067)-75-47-018
rudenkoj@gmail.com
83 31-31.10.2019 ІІІ Міжнародна науковопрактична конференція текстильних та фешн технологій «KyivTex&Fashion» Київський національний університет технологій та дизайну (044) 280-75-52, (044) 256-84-27
conference.knutd@gmail.com
84 31-01.10.2019 Міжнародна науковопрактична конференція «Теорія та практика психології: реалії та перспективи» Національний університет біоресурсів і природокористування України (044) 527-83-54
Shmargun2012@ukr.net
85 05-05.11.2019 ХХV міжнародна науково-практична конференція з питань функціонування і розвитку української мови “Мова. Суспільство. Журналістика” Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Цимбаленко Є.С.
044-481-44-45
e.tsymbalenko@univ.net.ua
86 07-07.11.2019 Сучасні тенденції в розвитку педагогіки, психології та соціальної роботи Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького Шпак В. П.
0687109710
shpakvalentina64@gmail.com
87 07-08.11.2019 Міжнародна науковопрактична конференція «Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції» Київський університет ім. Бориса Грінченка (044) 272-19-02
kubg@kubg.edu.ua
88 07-08.11.2019 X Міжнародна наукова конференція "Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи" Хмельницький національний університет tmtpn-km@ukr.net
89 07-08.11.2019 ХІ Міжнародна науковопрактична конференція «Фізична культура, спорт та здоров’я нації» Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського Яковлів В.Л., Драчук А.І.
(096) 231-76-85
info@vspu.net
90 07-09.11.2019 Міжнародна науковопрактична конференція «Педагогіка мистецтва для культурного зростання особистості впродовж життя» Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького (0619) 44-87-74
confart2014@ukr.net
91 08-09.11.2019 Міжнародна науковопрактична конференція «Актуальні проблеми соціальних комунікацій» Класичний приватний університет +38 050 577 8888
depms.cpu@gmail.com
92 14-15.11.2019 ІІ Міжнародна науковопрактична конференція «Сучасні інноваційні та інформаційні технології в перевезенні небезпечних вантажів» Український державний університет залізничного транспорту Козодой Д.С.
066-519-47-31
Dmitry_1980@ukr.net
93 14-15.11.2019 Міжнародна науковопрактична конференція «Духовно-моральні основи та відповідальність особистості в долі людської цивілізації» Національний технічний університет «ХПІ» 707-40-25, 707-62-78
metodot@ukr.net; romanovskiy_a_khpi@ukr.net
94 14-15.11.2019 ХV міжнародна науковопрактична конференція «Європейський культурний простір і українські перспективи» Рівненський державний гуманітарний університет (0362) 26-78-65; (0362) 26-96-89
rektorat@rdgu.uar.net; nauk_rdgu@ukr.net
95 14-15.11.2019 Міжнародна конференція «Сталий розвиток України, проблеми та шляхи їх подолання» ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» Хаджинова О. В., Гончар В. В.
0629 44-65-50; 0629 44-65-76
economicconference.pstu@gmail; gonchar.mariupol@gmail
96 15-16.11.2019 Міжнародна науковопрактична конференція «Педагогіка та психологія: сучасний стан розвитку наукових досліджень та перспективи» Класичний приватний університет +38 050 577 8888
depms.cpu@gmail.com
97 15-16.11.2019 VІІ Міжнародна науковопрактична конференція «Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура» Національний авіаційний університет Ковтун О.В.
(044) 406-68-37; (097) 489-85-66
sabitovaalla70@gmail.com; olena-737@ukr.net
98 18-21.11.2019 Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід Інститут інтегрованих форм навчання Національної металургійної академії України +38 067 250-60-26; +38 0562 47-18-87
konfgipo@gmail.com
99 20-20.11.2019 ХХV Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики та освіти» ПВНЗ «Європейський університет» (044) 423-00-51
pr-nauk@e-u.in.ua
100 20-20.11.2019 VІ Міжнародна наукова конференція «Муніципальні читання ім. Антона Кохановського» Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича Круглашов А.М., Недокус І.С.
(0372)523053
101 20-21.11.2019 Управління високошвидкісними рухомими об’єктами та професійна підготовка операторів складних систем Льотна академія Національного авіаційного університету Неділько В.Н.
+38 050-487-27-76
nvn60@ukr.net
102 21-21.11.2019 Проблеми використання інформаційних технологій в освіті, науці та промисловості Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» rector@nmu.org.ua
103 21-22.11.2019 VIІІ міжнародна науковотехнічна конференція «Муніципальна енергетика: проблеми, рішення» Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова +38 067 281 35 50
kharytonov888@gmail.com
104 20-21.11.2019 Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи, кращі практики Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Нікуліна Г.Ф., Ілініч С.Ю.
0673282821; 0673395170
science.org.uu@gmail.com
105 21-22.11.2019 Міжнародна науковопрактична заочна конференція «Особистісні ресурси досягнення життєвого успіху: психолого-педагогічний аспект» Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара (056) 744-17-70
onti_dnu@i.ua, information_dep@dnu.dp.ua
106 22-22.11.2019 Архітектура історичного Києва Київський національний університет будівництва і архітектури Товбич В. В.
+38 (044) 245 48 41
arch-knuba@i.ua
107 22-23.11.2019 V Міжнародна науковопрактична конференція Регіональна політика: урбаністика та просторове планування Київський національний університет будівництва і архітектури Перегуда Є.В.
(044)241-55-66
istoriak@ukr.net; construction_law@ukr.net
108 26-27.11.2019 V Міжнародний конгрес «Європейський вектор розвитку українського етнодизайну» Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка Цина А. Ю., Кулик Є. В.
0671058838
ajut1959@gmal.com
109 27-28.11.2019 Вплив «smart-освіти» на розвиток людського капіталу в умовах освітньої євроінтеграції і глобалізації Запорізька державна інженерна академія (061) 283-08-38
admin@zgia.zp.ua
110 27-28.11.2019 Індустрія напоїв: стан, досягнення і перспективи розвитку Національний університет харчових технологій Удодов С.О., Акутіна Н.В.
(050)3108070; (044) 287-97-77
kiypivo@gmail.com; akutina@nuft.edu.ua
111 28-29.11.2019 Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка (0542) 68-59-93
ukrist@ukr.net
112 29-30.11.2019 Сучасні питання фізичної терапії, рекреації та фізичного виховання різних груп населення Харківська державна академія Манучарян С.В.
096-12-50-153
mybox3001@ukr.net
113 29-30.11.2019 Міжнародна наукова конференція «Теорія та практика сучасної науки та освіти» Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара (056) 374-98-69
onti_dnu@i.ua; information_dep@dnu.dp.ua
114 30-30.11.2019 Міжнародна науковопрактична конференція «Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави» Харківський національний університет внутрішніх справ (057) 739 83 45
naukahnuvs@ukr.net
115 02-05.12.2019 III Міжнародна науково-технічна конференція «Енергоефективність та енергетична безпека електроенергетичних систем» Національний технічний університет «ХПІ» 7076977
228ek@i.ua
116 05-06.12.2019 ХІ Міжнародна науковометодична конференція «Безпека людини у сучасних умовах» Національний технічний університет «ХПІ» (057) 707-66-65; 707-64-65
qwer@kpi.kharkov.ua
117 05-06.12.2019 Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка (0542) 68-59-72
inform@sspu.sumy.ua
118 05-06.12.2019 XIII Міжнародна науковопрактична конференція «Грудневі читання 2019» Київський національний університет ім. Тараса Шевчека Вітренко А.О.
521-35-28
nauka_econom@univ.kiev.ua
119 11-12.12.2019 IX Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії» Рівненський державний гуманітарний університет (0362) 26-78-65; (0362) 26-96-89
rektorat@rdgu.uar.net nauk_rdgu@ukr.net
120 11-12.12.2019 ХІІІ міжнародна науковопрактична конференція «Сучасні інформаційні та комунікаційні технології на транспорті, в промисловості і освіті» Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна Скалозуб В. В.
(056) 373-15-52
modernit.conf@gmail.com
121 12-13.12.2019 VІ Міжнародна наукова конференція «Розвиток сучасного українського суспільства: соціологічний та політологічний виміри» Національний технічний університет «ХПІ» (057) 707-68-36
klimenkoelens@gmail.com
122 13-14.12.2019 Міжнародна науковопрактична конференція «Психологія в контексті сучасних досліджень проблем розвитку особистості» Класичний приватний університет +38 050 577 8888
depms.cpu@gmail.com
123 19-19.12.2019 ХІХ міжнародна науковопрактична конференція «Фізична культура, спорт і здоров’я: стан, проблеми та перспективи» Харківська державна академія фізичної культури Ткачов С.І.
095-9438703
tkachsi2015@ukr.net
124 20-20.12.2019 Міжнародна науковопрактична конференція «Майбутнє – аудит» ДВНЗ «Криворізький національний університет» Ярова А. Б.
+38 (067)-562-80-70
alla.iarova@yahoo.com
125 27-28.12.2019 Міжнародна науковопрактична конференція «Напрями вдосконалення механізмів державного управління в умовах сучасних реформаційних процесів» Класичний приватний університет +38 050 577 8888
depms.cpu@gmail.com
126 12-14.09.2019 Всеукраїнську науковопрактичну конференцію «Реалії і перспективи природничо-математичної підготовки у закладах освіти» Херсонський державний університет (0552) 32-67-68
NBogdanova@ksu.ks.ua
127 19-19.09.2019 Всеукраїнська науковопрактична конференція «Психологія самоздійснення особистості: теорія, дослідження, практика» ДЗ«Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського» Саннікова О. П.
(048)705-46-71; (048) 723-40-98
OSAhappyland@gmail.com
128 19-23.09.2019 ІІ Всеукраїнська науковопрактична конференція-пленер «Формування творчих здібностей студентів мистецьких спеціальностей в освітньому просторі закладів вищої освіти» Херсонський державний університет (0552) 32-67-71
Gurelya@ksu.ks.ua
129 20-20.09.2019 Всеукраїнська наукова конференція «Світоглядні та методологічні позиції формаційного та цивілізаційного підходів до історії» Київський університет ім. Бориса Грінченка (044) 272-19-02
kubg@kubg.edu.ua
130 25-25.09.2019 Всеукраїнська науковопрактична конференція присвячена 75-річчю факультету інженерів землевпорядкування «Геодезія та землеустрій: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва (0572) 99-78-90
fiz_knau@ukr.net
131 26-27.09.2019 ХХХ Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція «100-річчя національної революції» Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського Войнаровський А.В.
(0432) 26-71-33; (067) 596-15-48
konf.fiep@ukr.net
132 27-28.09.2019 Всеукраїнська науковометодична конференція «Миколаївщина і Північне Причорномор'я: історія і сучасність». До 170-ї річниці від дня народження адмірала С. О. Макарова Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова (0512) 42-46-22
oleg.bobina@nuos.edu.ua
133 01-01.10.2019 ІV Всеукраїнська науковопрактична конференція «Придніпровські соціологічні читання» Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара (056) 374-98-65
onti_dnu@i.ua; information_dep@dnu.dp.ua
134 03-04.10.2019 Бахмутська старовина: краєзнавчі дослідження Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» Докашенко Г.П.
+38 095 3528219
galinadokashenko@ukr.net
135 03-04.10.2019 Всеукраїнська науковопрактична конференція (із міжнародною участю) «Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення» Херсонський державний університет (0552) 32-67-17
khersonkonf@i.ua
136 04-04.10.2019 Всеукраїнська науковопрактична конференція «Виклики світового ринку академічних видань і перспективи українських наукових журналів» Університет митної справи та фінансів (056) 745-55-96
university.msf@gmail.com
137 04-05.10.2019 Психологічні вектори розвитку гуманітарної освіти в умовах євроінтеграції освітнього простору: результати і перспективи дослідження Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка Галян І.М.
(03244) 3-12-76
valentina_stec@ukr.net
138 10-10.10.2019 Всеукраїнська наукова конференція «Традиції Івана Огієнка у світлі вітчизняної науки» Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка Рарицький О.М.
kaf_ukr_lit@kpnu.edu.ua
139 10-11.10.2019 ІІ Всеукраїнська науковотеоретична конференція «Харчові традиції – ментальний код нації» Одеська національна академія харчових технологій Каламан О.Б., Віват Г.І.
093 5010966; (048) 712-40-41
buxgalter11@ukr.net
140 10-11.10.2019 Людина у світі інформаційних технологій: ціннісні пріоритети та перспективи Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка Головіна Н. І.
(0532) 52-59-08
pnpu06@gmail.com
141 10-11.10.2019 Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка Рудишин С.Д.
099 199-23-75; (05444) 2-33-06
77kafedra@ukr.net
142 10-11.10.2019 ІІ Всеукраїнська науковопрактична конференція «Інноваційні технології розвитку ресурсів особистості» Херсонський державний університет (0552) 32-67-91
lubov@ksu.ks.ua
143 10-11.10.2019 ІІ Всеукраїнська науковопрактична конференція (з міжнародною участю) «Культурно-історична спадщина України: перспективи дослідження та традиції збереження» Черкаський державний технологічний університе Яшан О.О.
+38 097 2977040
konf_ist_ukr@ukr.net
144 15-17.10.2019 II Всеукраїнська науковопрактична конференція «Проблеми розвитку гірничопромислових районів» (з міжнародною участю) ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» Каменець В.І.
+38 050 3283835
viacheslav.kamenets@donntu.edu.ua
145 16-17.10.2019 Всеукраїнська науковопрактична конференція «Колесніковські читання», присвячена пам'яті професора О. І. Колеснікова Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова Лялін О.І.
(057) 707-30-20
lspg@ukr.net
146 17-17.10.2019 Дошкільна освіта: проблеми, пошуки, інновації Державний вищий навчальний заклад «Криворізький державний педагогічний університет» Ковшар О. В.
(056) 470-12-46
kdo_kpi@ kdpu.edu.ua
147 17-18.10.2019 ІХ Довженківські читання «Олександр Довженко і українська культура: історія, традиції, сучасність». Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка Новиков А. О.
066-987-67-53; (05444) 2-33-06
anatoliy14208@ukr.net; Kulmv_gnpu@ukr.net
148 17-18.10.2019 Всеукраїнська наукова конференція «Фікція реальності/Реальність фікції». ХVІІ Філологічні читання па’мяті Н. С. Шрейдер Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара (093) 390-79-34
onti_dnu@i.ua; information_dep@dnu.dp.ua
149 17-18.10.2019 ІІ Всеукраїнська конференція «Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці» ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України Сергеєва Л. М.
+38 (098) 849-30-03, +38 (044) 481-38-44, +38 (044) 484-34-98
Lase2508@gmail.com; cippo.umo@gmail.com
150 18-18.10.2019 Педагогічні інновації у фаховій освіті ДВНЗ «Ужгородський національний університет» Попадич О. О.
+38 050 5550221
olena.popadych@uzhnu.edu.ua
151 18-18.10.2019 Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи Херсонський національний технічний університет Лопушинский І.П.
(0552) 32-69-86
kntu.net.ua
152 19-19.10.2019 Застосування маркетингових технологій управління туристичними підприємствами в умовах сучасного бізнессередовища Херсонський національний технічний університет Зайцева О.І.
(0552) 32-69-47
kafedra_men317@email.ua
153 23-25.10.2019 Річки та лимани Причорномор’я на початку XXI сторіччя Одеський державний екологічний університет Лобода Н.С.
(048) 785 27 18
gideko@odeku.edu.ua; natalie.loboda@gmail.com
154 24-25.10.2019 Держава і Церква в новітній історії України Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка Бабенко Л. Л.
067 532 03 60
kafedra_pdpu@ukr.net
155 24-25.10.2019 Медіація в Україні: проблеми теорії та практики Національний університет водного господарства та природокористування +38 0362 633 209
nni-prava@nuwm.edu.ua
156 24-25.10.2019 Всеукраїнська наукова конференція «“Неложними устами” про світ і людину у світі», присвячена 95-річчю від дня народження Павла Загребельного Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара (097) 081-35-95
onti_dnu@i.ua; information_dep@dnu.dp.ua
157 24-25.10.2019 Наукова конференція “Сучасний стан та перспективи розвитку музично-педагогічної освіти в Україні в ХХІ ст.” Львівський національний університет ім. Івана Франка Тайнель Е.З.
(032) 239 42 84
ma.dep.cultart@lnu.edu.ua
158 24-25.10.2019 ІІІ Всеукраїнська науковопрактична конференція з міжнародною участю «Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами» Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського Голюк О.А.
096 45-60-711
dpovdpu@gmail.com
159 26-26.10.2019 Всеукраїнська науковопрактична конференція «Сучасні освітянські технології мовного, філософського та психологічного розвитку у комунікативній діяльності особистості» Харківський торговельноекономічний інститут КНТЕУ Топоркова М.М.
(057) 340 06 18
kafedra.fl203@ gmail.com
160 30-31.10.2019 Художні практики та мистецька освіта у кроскультурному просторі сучасності Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка Сулаєва Н. В.
(0532) 56-43-06
pnpu08@gmail.com
161 31-31.10.2019 Пріоритети у змісті й структурі сучасної початкової освіти в умовах трансформаційних змін Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького Шпак В. П.
068 710 97 10
shpakvalentina64@gmail.com
162 01-01.11.2019 Всеукраїнська науково-практична конференція «Мова лінгвокультурології: теорія vs. емпірія» Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара (067) 974-62-77
onti_dnu@i.ua; information_dep@dnu.dp.ua
163 07-07.11.2019 ХІІ Міжнародна наукова конференція «Здоров’язбережувальні технології, фізична реабілітація і рекреація», присвячена пам’яті професора В.П. Зайцева Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди Козіна Ж.Л.
(057) 778-67-46
164 07-07.11.2019 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми навчання і виховання в умовах інтеграційних процесів в освітньому та науковому просторі» Мукачівський державний університет (03131) 313 43
nauka@mail.msu.edu.ua
165 07-08.11.2019 Всеукраїнська наукова конференція «Жінка в науці та освіті» Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя (04631) 7-19-78
Luda_nizhyn@ukr.net
166 07-08.11.2019 IV Всеукраїнська науковопрактична конференція з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці» Житомирський державний університет ім. Івана Франка Вакалюк Т. А.
(0412) 37-35-10
konf.siton.zu@gmail.com
167 07-08.11.2019 V Всеукраїнська науковопрактична конференція «Формування професійної мобільності фахівця: європейський вимір» Національний університет «Львівська політехніка» Козловський Ю.М.
(032) 258-26-23
psu.dept@lpnu.ua
168 08-08.11.2019 Всеукраїнська науковопрактична конференція «Слобожанська беседа-12. Лінгвістика тексту і вивчення української ментальності» ДЗ “Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка” Глуховцева К. Д.
+38 050 764 37 46
hlukhovtseva@gmail.сom
169 10-11.11.2019 Всеукраїнська науковопрактична конференція «Романо-германські мови: загальні тенденції розвитку мовних явищ, контрастивні та ареальні дослідження» Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара (056) 374-98-74
onti_dnu@i.ua; information_dep@dnu.dp.ua
170 12-12.11.2019 Всеукраїнська науковопрактична конференція «Правова освіта та правова наука в Україні в умовах сучасних трансформаційних процесів» Запорізький національний університет Коломоєць Т.О., Пелех І.В.
(061) 228-76-40
law_faculty_znu@rambler.ru
171 12-13.11.2019 Забезпечення якості вищої освіти в Україні: сучасний стан і перспективи Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка Ільченко О. Ю.
098 393-74-14
pnpu29@gmail.com
172 12-16.11.2019 Всеукраїнська щорічна науково-практична конференція «Могилянські читання – 2019: Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти» Чорноморський національний університет ім. Петра Могили (0512) 76-55-99
mch@chmnu.edu.ua
173 14-14.11.2019 Підготовка фахівців в умовах імплементації концептуальних засад розвитку педагогічної освіти в Україні Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького Данилюк С.С.
(0472) 33-10-97
konfhs2015@ukr.net
174 14-15.11.2019 Всеукраїнська конференція «Проблеми енергозбереження в будівництві та при реконструкції будівель, споруд і інженерних мереж» ДВНЗ "Криворізький національний університет" Астахов В І.
+38 (067) 217-71-26
astvi51@gmail.com
175 14-15.11.2019 XV Всеукраїнська науковопрактична конференція «Молоді науковці – географічній науці» Київський національний університет ім. Т. Шевченка Сидор А.Д.
alina020499@gmail.com
176 14-15.11.2019 IІ Всеукраїнська науковопрактична конференція «Проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення в системі управління» Вінницький національний аграрний університет +38 096 205-12-95
viktoriafab@ukr.net
177 19-20.11.2019 Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка Москаленко Ю. Д.
(0532) 54-54-06
pnpu05@gmail.com
178 20-21.11.2019 Всеукраїнська науковопрактична конференція «Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість» Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова Єлісеєва Т.П.
(057) 707-32-32
yeliseyevatp@gmail.com
179 20-22.11.2019 Всеукраїнська науковопрактична конференція «Перлини степового краю» Миколаївський національний аграрний університет +38 (0512) 34-10-82
rector@mnau.edu.ua; decagroteh@ukr.net
180 21-21.11.2019 Художня практика початку ХХІ століття: новації, тенденції, перспективи Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Михайла Бойчука Чирчик С. В.
+38 (044) 285-77-16; (066) 912-35-33
181 21-21.11.2019 Сучасна архітектурна освіта XІ: Синтез мистецтв і гармонізація архітектурного простору Київський національний університет будівництва і архітектури Кащенко О. В.
+38 (044) 245 48 41
archit-education@bigmir.net
182 21-21.11.2019 Всеукраїнська науковотеоретична конференція «Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі» Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського Дмітренко Н.Є.
098 320-60-60
nataliadmitrenko0302@gmail.com
183 21-21.11.2019 ІV Всеукраїнська науковопрактична конференція «Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації». Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка Гаращенко Л.Б.
k70@pntu.edu.ua
184 21-22.11.2019 Всеукраїнська науковопрактична конференція (з міжнародною участю) «Музичне мистецтво і освіта: досвід та інноваційні шляхи розвитку» Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського Василевська-Скупа Л.П.
096 255-84-73
kafedrahp2017@ukr.net
185 21-22.11.2019 Всеукраїнська науковопрактична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми підготовки фахівців дошкільної освіти: проблеми, досвід, інновації» Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка Тітаренко С. А., Шовкопляс О. М.
066 590-78-57; 099 327-39-12; (05444) 2-33-06
skarletolaa@gmail.com; titarenko17.01@gmail.com
186 22-22.11.2019 Предиктори успішної інклюзії: медико-психологічний та соціально-педагогічний аспекти Державний вищий навчальний заклад «Криворізький державний педагогічний університет» Мірошник З.М.
(056) 405-15-51
k_pedtech@kdpu.edu.ua
187 22-22.11.2019 Сучасні проблеми і перспективи підготовки в професійній діяльності фахівця соціальної галузі Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди Васильєва М.П.
(057) 702-66-15
188 22-23.11.2019 Всеукраїнська науковопрактична конференція «Філософія в сучасному світі» Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» +38 (057) 707-60-20
philosophy.ntukpi@gmail.com
189 28-28.11.2019 Всеукраїнська науковопрактична конференція «Соціологія сучасного суспільства: теоретичний концепт та практика інновацій» Київський національний торговельно-економічний університет Латигіна Н.А.
(044) 531 47 09
kf@knteu.kiev.ua
190 29-29.11.2019 Всеукраїнська науковопрактична конференція «Медіаосвіта як інструмент розвитку громадянського суспільства в Україні» Донецький державний університет управління (0629) 38-82-99
info@dsum.edu.ua; k.gumandis.dsum.edu.ua@gmail.com
191 30-30.11.2019 Традиції і новітні технології у розвитку сучасного мистецтва Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького Касьян Т.К.
(0472) 33-10-96
art-kafedra@ukr.net
192 05-05.12.2019 VIІІ Всеукраїнська науковопрактична конференція «Актуальні правові та гуманітарно-економічні проблеми в період реформування демократичного суспільства» ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» (0522) 34-99-01; (0522) 34-99-02
193 06-06.12.2019 Всеукраїнська наукова конференція (ХІІ щорічні Грінченківські читання) «Борис Грінченко – відомий і невідомий» Київський університет ім. Бориса Грінченка (044) 272-19-02
kubg@kubg.edu.ua
194 12-12.12.2019 4-а науково-практична конференція з управління проектами «Управління проектами, програмами та портфелями» (Project, Program, Portfolio Management. P3M) Одеський національний політехнічний університет Тесленко П.О.
(048) 705-83-36
p_a_t@ukr.net
195 05-06.09.2019 Сталий розвиток економіки в умовах глобалізації: проблеми, ризики, перспективи ДВНЗ «Ужгородський національний університет» Палінчак М.М.
+38 068 496 70 72
f-intrel@uzhnu.edu.ua
196 18-18.09.2019 Всеукраїнська науковопрактична інтернетконференція «Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти» Бердянський державний педагогічний університет Коваль Л.В., Крамаренко А.М.
(06153) 714 70
fppom.bdpu.conf2017@gmail.com
197 26-27.09.2019 Безпека життєдіяльності, екологія і охорона здоров’я молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан проблеми та перспективи ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди» (04567) 5-46-44; 5-66-71
phdpu.edu@gmail.com
198 03-03.10.2019 ІV Всеукраїнська науковопрактична інтернетконференція «Актуальні проблеми сучасної транслятології, лінгвокраїнознавства та теорії міжкультурної комунікації» Вінницький торговельноекономічний інститут Київського національного торговельноекономічного університету Терещенко Ганна
(0432) 55-04-00
secretarvtei@ukr.net
199 03-04.10.2019 Всеукраїнська інтернет - конференція «Спорт та фізичне виховання у закладах вищої освіти. Сучасність та майбутнє» Запорізький національний технічний університет (061) 764-14-66; (093) 920-05-69
goleva@zntu.edu.ua
200 10-11.10.2019 Всеукраїнська науковометодична конференція «Проблеми і перспективи розвитку природничих наук у контексті модернізації середньої та вищої школи» Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова Гвоздій С.П.
(0482) 63-13-81
201 14-15.10.2019 Тенденції розвитку світового господарства на сучасному етапі його розвитку ДВНЗ «Ужгородський національний університет» Палінчак М.М.
+38 068 496 70 72
f-intrel@uzhnu.edu.ua
202 16-17.10.2019 Міжнародна інтернетконференція «Сучасні проблеми фізичної культури, спорту, здоров’я та реабілітації» ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського» Джуринський П. Б.
(067) 90-40-937
pbdjurinsky@ukr.net
203 17-17.10.2019 Проблеми та перспективи розвитку системи вищої освіти в Україні Харківський національний університет будівництва та архітектури (057) 7000-240; (057) 7000-651
gonch@kstuca.kharkov.ua; nis_kstuca@ukr.net
204 23-24.10.2019 Всеукраїнська науковопрактична інтернетконференція «Соціальноосвітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти» Бердянський державний педагогічний університет Петровська К.В.
(06153) 367 01
kaf_sp@ukr.net
205 23-24.10.2019 VІ науково-практична Інтернет-конференція «Методологія та історіографія мовознавства» Державний вищий навчальний заклад «Донбаський дежавний педагогічний університет» Глущенко В.А.
+38 050 886 01 83, (06262) 323 54
sdpunauka@ukr.net
206 28-29.10.2019 Міжнародна науковопрактична інтернетконференція «Управління та інновації в освіті: досвід, проблеми та перспективи» ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського» Долженков О. О.
(093) 411- 08 -67; (094) 924-34-79
kafedra.upravleniya@gmail.com
207 29-30.10.2019 ІІ Міжнародна науковопрактична інтернетконференція «Інноваційні технології навчання в епоху цивілізаційних змін» Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського Бойчук В.М.
(067) 902-53-12
boichuk1974@ukr.net
208 30-30.10.2019 XІІ Всеукраїнська науковопрактична інтернетконференція «Інформаційні технології в професійній діяльності» Рівненський державний гуманітарний університет (0362) 26-78-65; (0362) 26-96-89
rektorat@rdgu.uar.net; nauk_rdgu@ukr.net
209 01-02.11.2019 III Всеукраїнська інтернетконференція «Технології електронного навчання» ДВНЗ «Донбаський дежавний педагогічний університет» Величко В.Є.
+38 050 478 84 21, (06262) 326 59
texel@ukr.net
210 05-05.11.2019 Всеукраїнська науковопрактична інтернет-конференція «Актуальні проблеми фізичного виховання: теорія та практика» Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини Єльченко С.С.
+38 096 706 57 84
sergiy130587@gmail.com
211 07-07.11.2019 VІ Всеукраїнська науковопрактична інтернетконференція «Сучасні тенденції розвитку туризму» Відокремлений підрозділ «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв» Шуляк С.О.
(050) 871-73-53
shulylak@ukr.net
212 07-08.11.2019 ІV Міжнародна науковопрактична інтернетконференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи» Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка Генсерук Г.Р.
+38 067 730-14-11
conf@fizmat.tnpu.edu.ua
213 08-08.11.2019 Інформаційне Суспільство і Природа: вектори взаємовпливу ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет» Лобанова А.С.
067 134-51-37
Lobanova-as@ukr.net
214 11-11.11.2019 Роль освіти у формуванні етнічної та міжконфесійної толерантності Ізмаїльський державний гуманітарний університет (04841) 58530
nv_idgu@ukr.net
215 12-21.11.2019 ІХ Всеукраїнська науковопрактична інтернет - конференція «Техногенноекологічна безпека України: стан та перспективи розвитку» Університет державної фіскальної служби України +38 (04597) 555-16
teb_conference@ukr.net
216 14-14.11.2019 Всеукраїнська науковометодична інтернет конференція «Практичні та методологічні аспекти забезпечення якості вищої технічної освіти» Харківський національний автомобільно-дорожній університет (057) 700-38-54; (057) 707-37-32
rp@khadi.kharkovl.ua
217 14-14.11.2019 V Всеукраїнська науковопрактична інтернет конференція «Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії та перспективи» Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка Рибалко Л.М.
066 393 00 91
lina-rybalko@ukr.net
218 18-18.11.2019 Всеукраїнська науковометодична конф. «Сучасні тенденції організаційнометодол. забезпечення підготовки фахівців» Харківський національний автомобільно-дорожній університет (057) 700-38-54, (057) 738-77-93
admin@khadi.kharkov.ua
219 21-21.11.2019 Формування ключових і предметних компетентностей засобами сучасних освітніх технологій ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет» Павлик О.А.
068 028 51 74
kaf_zmpn@kdpu.edu.ua
220 21-21.11.2019 ІV міжнародна науковопрактична інтернетконференція «Проблеми лінгвістичної семантики» Рівненський державний гуманітарний університет (0362) 26-78-65; (0362) 26-96-89
rektorat@rdgu.uar.net; nauk_rdgu@ukr.net
221 21-22.11.2019 Освіта як фактор формування креативних компетентностей в умовах цифрового суспільства Запорізька державна інженерна академія (061) 283-08-38
admin@zgia.zp.ua
222 22-23.11.2019 Сучасні соціокультурні практики: компетентнісноаксіологічний аспект Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка Литвиненко А. І.
(0532) 60-95-50
pnpu47a@gmail.com
223 24-24.11.2019 IX Всеукраїнська науковопрактична інтернет-конференція «Актуальні проблеми підготовки сучасного педагога: теорія, історія, практика» Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини Бойченко В.В.
+38 096 571 49 32
boichenko.v@gmail.com
224 28-28.11.2019 V Всеукраїнська науковопрактична інтернет-конф. «Професійна педагогічна позиція – ефективна умова формування мотивації культури здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу» Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини Танасійчук Ю.М.
+38 097 878 01 17
yliyatanasiychuk@ukr.net
225 29-30.11.2019 ІІІ Всеукраїнська інтернет - конференція «Особистіснопрофесійний розвиток майбутнього вчителя» Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського Галузяк В.М.
(097) 724-78-16
wgal@i.ua
226 01-15.12.2019 Науково-практична інтернетконференція «Трансформація фіскальної політики в умовах євроінтеграції» Університет державної фіскальної служби України +38 (04597) 60-475
26.01@nusta.edu.ua
227 05-05.12.2019 ІІІ Всеукраїнська наукова інтернет-конференція “Освітньо–інноваційна інтерактивна платформа “Підприємницькі ініціативи” Київський національний університет технологій та дизайну (044) 280-10-80; (044) 256-84-27
conference.knutd@gmail.com
228 05-06.12.2019 XIІ Міжнародна науковометодична інтернетконференція «Сучасні концепції викладання природничих дисциплін у медичних освітніх закладах» Харківський національний медичний університет М'ясоєдов В.В., Нестеренко А.К.
(057) 707-72-36
kafedra_ukr_mova_knmu@ukr.net
229 12-12.12.2019 Перша світова війна: цивілізаційні наслідки (до 100-річчя Паризької мирної конференції) Ізмаїльський державний гуманітарний університет (04841) 58530
nv_idgu@ukr.net
230 17-18.12.2019 Всеукраїнська інтернетконференція «Розвиток територіальних громад: правовий, економічний та соціальний аспекти» Миколаївський національний аграрний університет +38 (0512) 70-93-01
departmentpmaie@mail.com
231 24-24.10.2019 Використання інноваційних технологій в освітньому просторі Філія «Білгород-Дністровський економіко-правовий коледж» Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (096)-835-57-45
bdepk2017@ukr.net
232 10-10.10.2019 Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Традиції та інновації харчування туристів» Харківський державний університет харчування та торгівлі Михайлов В.М., Яцун Л.М.
(057) 336-74-92; (057) 349-45-87; (057) 349-45-07
conferencehduht@gmail.com
233 23-24.09.2019 Дев'ята міжнародна науковопрактична конференція молодих учених «Пам'яткоохоронні традиції Слобожанщини» Харківська державна академія культури 057 731-34-97; 057 731-27-83
rvv2000k@ukr.net
234 25-26.09.2019 Міжнародна науково-практична конференція «Гуманізація вітчизняного суспільства: досвід україно-канадських відносин» Запорізький національний університет Пономаренко О.В., Іщук О.В.
(061) 63-52-57; (061) 62-01- 87
olga.ischuk@gmail.com
235 17-17.10.2019 Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Психолого-педагогічні аспекти формування управлінського потенціалу сучасної молоді: теорія та практика» Національний технічний університет «ХПІ» 057 700-40-25; 057 707-62-78
metodot@ukr.net; romanovskiy_a_khpi@ukr.net
236 17-18.10.2019 V Міжнародна науковометодична конференція «Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства» Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського» Реброва О. Є.
(067) 480-37-49
helen-music56@ukr.net
237 17-18.10.2019 VI Міжнародна науковопрактична конференція «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи» Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини Калабська В.С., Куценко С.В.
+38 063 790 22 29; +38 093 188 35 45
veravera@meta.ua; tango8@ ukr.net
238 18-18.10.2019 Міжнародна наукова молодіжна школа «Системи та засоби штучного інтелекту» Інститут проблем штучного інтелекту МОН України і НАН України 044 248-06-23
ipai.kiev@gmail.com
239 20-20.10.2019 Міжнародна конференція «Крос-культурний код Подунав’я: істориколінгвістичні студії» Ізмаїльський державний гуманітарний університет (04841) 58530
240 24-24.10.2019 Міжнародна науково-теоретична конференція молодих учених «Актуальні проблеми міжнародних відносин» Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Кориневич А.О.
481-45-45
korynevych@gmail.com
241 24-24.10.2019 ІІІ Міжнародна інтернет-конференція «Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів» Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини Макарчук В.В.
+38 098 839 44 90
makarchukvika10@gmail.com
242 24-24.10.2019 Науково-практична Інтернетконференція «Науково-інноваційний супровід збалансованого природокористування» Національний університет водного господарства та природокористування Володимирець В.О.
(098) 545 17 03
243 01-01.11.2019 Міжнародна науково-практична конференція «Економікоправові та управлінські аспекти розвитку суспільства: молодіжний погляд» Університет митної справи та фінансів (056) 745-55-96
university.msf@gmail.com
244 06-06.11.2019 Міжнародна науковопрактична конференція «Золотий каштан» Національний університет харчових технологій Гавва О.М.
(044) 289 56 00
245 07-09.11.2019 VІІ Науково-практична Інтернет-конференція викладачів, молодих вчених та студентів з міжнародною участю «Розвиток форм і методів сучасного менеджменту в умовах глобалізації» Дніпровський державний аграрно-економічний університет Пугач А.М., Запара Л.А.
(056) 744-47-96
confdsau@gmail.com
246 11-11.11.2019 ХIV Міжнародна науковопрактична конференція «Безпека на транспорті: правові та організаційні аспекти» Донецький юридичний інститут Червінчук А.В.
+38 097 555 02 57
ndl_dli@i.ua
247 13-13.11.2019 XXVІIІ Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених “НАУКА І ВИЩА ОСВІТА” Класичний приватний університет Покатаєва О.В.
+38 050 577 8888
depms.cpu@gmail.com
248 14-14.11.2019 Міжнародна конференція «Науковий пошук студентів ХХІ ст.: актуальні питання гуманітарних і соціальноекономічних наук» Ізмаїльський державний гуманітарний університет (04841) 58530
249 14-14.11.2019 Міжнародна науково-практична конференція «Журналістика й політологія, архітектура й дизайн в соціальних міжнародних практиках» ВНЗ «Інститут дизайну, архітектури та журналістики» (044) 496-97-60
fb.mail.ir@gmail.com
250 15-15.11.2019 V Міжнародна науко-вопрактична конференція «Актуальні проблеми сучасної психології: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень молодих науковців» Кам'янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка (03849) 2-70-64; (096) 427-35-56; (098) 264-95-95.
kpnu_lab_ps@ukr.net
251 19-22.11.2019 ХІІІ Міжнародна науковопрактична конференція магістрантів та аспірантів: «Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених» Національний технічний університет «ХПІ» (057) 707-61-64
o.avdieieva@gmail.com
252 20-21.11.2019 VIII Міжнародна науковотехнічна конференція молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій» Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Дзюра В.О.
(096) 236 67 52; (352) 51 97 24
volodymyrdzyura@gmail.com
253 21-21.11.2019 IV Міжнародна науковопрактична конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Актуальні проблеми гуманітарних, технічних і природничих наук» Донецький національний університет ім. Василя Стуса +38 068 136 31 18
254 21-22.11.2019 Міжнародна наукова конференція «Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку» Харківська державна академія культури 057 731-34-97; 057 731-27-83
rvv2000k@ukr.net
255 22-22.11.2019 Міжнародна наукова мультидисциплінарна конференція студентів та молодих науковців «Новітні технології: покращення сьогодення та вплив на майбутнє» Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна Купцова Т.А., Мірошниченко І.Г.
050 138-59-09
moderntech@i.ua
256 27-29.11.2019 Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2019» Київський національний університет будівництва і архітектури Плоский В.О.
(044) 241-55-80
257 29-30.11.2019 XI Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів, молодих вчених «Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права» Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара (056) 373-12-19
onti_dnu@i.ua; information_dep@dnu.dp.ua
258 30-30.11.2019 Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми автоматизації та управління» Луцький національний технічний університет Гуменюк Л.О.
+38 (0332) 26-14-09
auvp@lntu.edu.ua
259 06-06.12.2019 37-а Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна (057) 707-53-85
tronkocentr@karazin.ua
260 12-12.12.2019 Міжнародна науково-практична конференція «Фізична культура і спорт» Харківська державна академія фізичної культури Ткачов С.І., Середа Н.В.
095 943 87 03; 097 274 27 43, 050 836 74 19
tkachsi2015@ukr.net; sereda_nataliya86@ukr.net
261 23-24.09.2019 Культура та інформаційне суспільство XXI століття: всеукраїнська науковотеоретична конференція молодих учених Харківська державна академія культури 057 731-34-97; 057 731-27-83
rvv2000k@ukr.net
262 02-02.10.2019 XХXVIII Всеукраїнська науково-технічна конференція «Семківські молодіжні читання» Національний технічний університет «ХПІ» (057) 706-41-43
grabchenko@kpi.kharkov.ua
263 03-05.10.2019 ХIІ Всеукраїнська науковопрактична конференція молодих учених, аспірантів та студентів з міжнародною участю «Проблеми формування здорового способу життя у молоді» Одеська національна академія харчових технологій Кананихіна О.М., Іванченкова Л.В.
(067) 888-39-57
konferenciya-molod@ukr.net
264 04-04.10.2019 Науково-практична конференція «Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети» Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна (057) 707-53-06
turbiz@karazin.ua
265 04-04.10.2019 Всеукраїнська науковопрактична конференція «Гуманітарна наука в умовах розвитку інформаційного суспільства» Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського» Окорокова В. В.
(097) 373-65-20
veraok888@ukr.net
266 08-09.10.2019 Всеукраїнська науковопрактична Інтернетконференція «Інновації в освітньому середовищі закладів освіти: надбання та перспективи» Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини Комар Ольга Анатоліївна
(067) 755-57-33
komar__olga@ukr.net
267 10-11.10.2019 Науково-практична конференція молодих учених і студентів «Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості» Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Лютак І.З., Горбійчук М.І.
(342) 72-71-85; (342) 50-45-21
fit@nung.edu.ua; ksm@nung.edu.ua
268 11-11.10.2019 V Всеукраїнська науковопрактична конференція «Актуальні питання досудового розслідування» Донецький юридичний інститут Волобуєва Олена Олексіівна
(050) 666-57-02
volobueva_elena@ukr.net
269 11-11.10.2019 Всеукраїнська науковопрактична інтернет-конференція «Інновації в освіті: здобутки та перспективи» Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини Коберник Галина Іванівна,
(067) 998-45-64
kaf.tpn@gmail.com
270 17-18.10.2019 IIІ Всеукраїнська науковопрактична конференція «Інтеграційні можливості сучасної психології та шляхи її розвитку» Запорізький національний університет Ткалич М.Г., Губа Н.О., Іщук О.В.
(061) 63-52-57; (061) 62-01-87
guba.natalya02@gmail.com; olga.ischuk@gmail.com
271 17-18.10.2019 Всеукраїнська конференція студентів, аспірантів і молодих учених «ХХІІ наукові читання пам’яті Георгія Флоровського» Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова (048) 726-35-13
philosofodessa@gmail.com
272 23-23.10.2019 Всеукраїнська науковопрактична конференція для студентів та аспірантів «Сучасний стан та перспективи розвитку правової науки України в умовах сьогодення» Державний університет інфраструктури та технологій Новосельська Ірина Василівна
(067) 799-99-43
duit_pravo@i.ua
273 24-25.10.2019 ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Пріоритетні напрями філологічних досліджень» Херсонський державний університет (0552) 32-67-56
274 24-25.10.2019 VІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Технології здоров’язбереження в сучасних закладах освіти України: проблеми та перспективи» Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка Момот О. О.
(050) 924 81 78
zaicevayilia1@gmail.com
275 25-25.10.2019 ІІ Всеукраїнська науковопрактична конференція «Сучасні екологічні проблеми урбанізованих територій» Житомирський національний агроекологічний університет Матковська Світлана Іванівна
(068) 588-22-86
matkovska@ukr.net
276 25-25.10.2019 V Всеукраїнська науковопрактична конф. студентів, молодих учених і науково-педагогічних працівників «Архітектурний рисунок у контексті проф.освіти» Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка Ніколаєнко В.В., Острогляд О.В.
(0532) 57 32 20
v17@pntu.edu.ua
277 07-07.11.2019 Всеукраїнська науковопрактична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції» Житомирський державний технологічний університет (097) 539-69-83
278 07-08.11.2019 Актуальні проблеми інформаційного права в умовах глобалізації Східноєвропейський університет економіки і менеджменту Оксьом І.Г.
(0472) 72-75-31
279 08-08.11.2019 ІІІ Всеукраїнська студентська Інтернет-конференція «Українська мова на порубіжжі ХХ–ХХІ сторіччя: мовознавчий та лінгводидактичний аспекти» Бердянський державний педагогічний університет kaf_um@ukr.net
280 11-15.11.2019 Всеукраїнська студентська наукова конференція, присвячена Міжнародному дню студента Сумський національний аграрний університет (0542) 701-042
sau.sumy.ua@gmail.com
281 12-12.11.2019 Всеукраїнська науковопрактична конф. здобувачів ВО і молодих учених «Сучасні методи проектування, випробування і експлуатації будівельних, дорожніх і підйомно-транспортних машин» Харківський національний автомобільно-дорожній університет (097) 233-30-83
kaf_bdm@ukr.net
282 14-14.11.2019 Трансформація українського суспільства та його еліти в контексті цивілізаційного розвитку Європи Житомирський національний агроекологічний університет Мельничук І. А.
(050) 958-57-71
scienceznau@gmail.com
283 14-14.11.2019 Всеукраїнська науковопрактична конференція «Християнські цінності в системі освіти: теорія, традиції, практика» Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини Чучалін Олександр Петрович, Гордієнко Галина Миколаївна
(093) 648-21-00; (068) 149-83-50; (097) 146-50-52
aleksandr02.1989@gmail.com; liskovets62@gmail.com
284 14-15.11.2019 Науково-практична конференція студентів «Професійний розвиток та становлення особистості сучасного фахівця в умовах освітнього простору» Хмельницький національний університет (0382) 70-83-36
kafеdrapip@ukr.nеt
285 15-15.11.2019 ХІХ студентська наукова конференція «Каразінські читання: Іноземна філологія. Пошук молодих» Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна (057) 707-55-04
svetlana.tarasova12@gmail.com
286 18-22.11.2019 Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ Таврійський державний агротехнологічний університет Попрядухін Вадим Сергійович
(097) 51-13-444
office@tsatu.edu.ua; vadim05051988@gmail.com
287 20-22.11.2019 Науково-практична конференція студентів та молодих науковців «Інтелектуальний потенціал – 2019» Хмельницький національний університет (097) 218-79-57
kksmkhnu@gmail.com; cheshunvictor@gmail.com
288 21-21.11.2019 Всеукраїнська науковопрактична конференція «Художні практики початку ХХІ століття: новації, тенденції, перспективи» Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Михайла Бойчука Чирчик Сергій Васильович
(066) 912-35-33; (044) 285-77-16
289 21-21.11.2019 XІІ Всеукраїнська студентська наукова конференція «Актуальні соціально-філософські проблеми сучасності» Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини Бержанір Анатолій Леонідович
(067) 742-27-96
bal8@ukr.net
290 21-21.11.2019 Створення інклюзивного простору закладу освіти в контексті розбудови суспільства рівних можливостей в Україні Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради (057) 732 81 33
291 21-22.11.2019 ІІ Всеукраїнська науковопрактична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Перспективи розвитку територій: теорія і практика» Харківський національний університет міського господарства ім. О.М.Бекетова Вершиніна Д.М.
(099) 664-25-09
daryna1992v@gmail.com
292 21-22.11.2019 Всеукраїнська щорічна науково-практична конференція до Всесвітнього дня студентів «Університетська молодь для сталого майбуття України» Чорноморський національний університет ім. Петра Могили (0512) 76-55-99; (0512) 50-00-69
rector@chmnu.edu.ua
293 21-22.11.2019 Герменевтика в науках про дух: всеукраїнська науковопрактична конференція Харківська державна академія культури 731-34-97; 731-27-83
rw2000k@ukr.net
294 22-22.11.2019 VІI Всеукраїнська науковопрактична конференція студентів, магістрів, аспірантів і молодих учених «Ліс, наука, молодь» Житомирський національний агроекологічний університет Сірук Ю.В.
(093)-44-25-985
Qarpofor@gmail.com
295 22-22.11.2019 Всеукраїнська науковопрактична конференція «Археологічні читання пам’яті видатного вченого-археолога В. О. Круца» Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини Біляєва Світлана Олександрівна
(06З) З89-70-52
svitbil@ukr.net
296 27-27.11.2019 IV Всеукраїнська конференція молодих вчених, студентів, аспірантів «Управління якістю в житті і діяльності людини: стандарти, орієнтири та перспективи» Чорноморський національний університет ім. Петра Могили (0512) 50-00-69; 76-55-69
kafecobezpeka@ukr.net
297 28-28.11.2019 V Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Романо-германські мови в сучасному міжкультурному просторі» Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка Биндас О.М.
(050) 802-91-99; (066) 974-97-28
kafedrargflnu@gmail.com; lnu.fim.dekanat@gmail.com
298 29-29.11.2019 ІV Всеукраїнська науковопрактична конференція молодих учених «Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем» Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський Державний педагогічний університет» (050) 103-87-82
299 29-29.11.2019 V Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених «Актуальні питання адміністративного права та процесу» Донецький юридичний інститут Тулінов Валентин Сергійович
(095) 352-10-43
valentintulinov@ukr.net
300 29-30.11.2019 Всеукраїнська науковопрактична конференція «Лінгвістика й лінгводидактика: здобутки і перспективи розвитку» Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського» Євтушина Т. О.
(068) 825-25-474; (066) 862-93-58
ukr.filologia@ukr.net
301 04-06.12.2019 Всеукраїнська науковопрактична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Актуальні проблеми землеробської галузі та шляхи їх вирішення» Миколаївський національний аграрний університет (512) 34-61-60
kachanova0909@gmail.com
302 05-06.12.2019 Всеукраїнська студентська Інтернет-конференція «Проблеми і перспективи розвитку освіти ХХІ століття» Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини Комар Ольга Анатоліївна
(067) 755-57-33
komar__olga@ukr.net
303 06-06.12.2019 Всеукраїнська науковопрактична конференція молодих учених «Проблеми соціально-гуманітарних наук» Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова Трибулькевич К. Г.
(0512) 39-73-00; (0512) 42-46-22
tribulkevich@gmail.com
304 11-11.12.2019 ІІІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених «Соціологічні дискурси» Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара (056) 374-98-65
onti_dnu@i.ua; information_dep@dnu.dp.ua
305 16-17.12.2019 Друга всеукраїнська студентська науково-практична конференція “Передріздвяні студентські методологічні читання” Львівський національний університет ім. Івана Франка Денисенко В.М.
(032) 239-44-62
filos_polit_nauk@ukr.net
306 17-17.12.2019 Всеукраїнська науковопрактичної конференція «Південноукраїнські наукові студії» Південноукраїнський національний педагогічний університет ім К. Д. Ушинського Борінштейн Є. Р.
(048) 732-09-52
druk.kaffilos@gmail.com
Дата проведення Назва конференції Заклад вищої освіти (установа) Контакти