EXAMPLEСучасні проблеми професійної та цивільної безпеки


28-28.04.2020     19.04.2020

ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет", Дніпро, Україна

Малиновська Наталя Валентинівна

w231@ua.fm

(066) 654-01-57

узяти участь
дн. : :
Опис
І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція
Мета
виявлення наукового і творчого потенціалу молоді, забезпечення трибуни для вільного обміну думками, стимулювання і підтримка наукової діяльності, сприяння успішному кар’єрному старту і професійному зростанню, підвищення ефективності самостійної роботи.
Мови
Інше
За матеріалами конференції буде видано збірник тез із номером ISBN.
  1. Промислова безпека та виробнича санітарія.
  2. Цивільна безпека в сучасних умовах.
  3. Соціально-економічні та інформаційні аспекти безпеки життєдіяльності – досвід та перспективи розвитку.
  4. Актуальні питання екологічної безпеки суспільства.

Тези доповіді повинні відповідати тематиці секції.

Обсяг тез не обмежується кількістю сторінок, але повинен складати не менше 1 максимально заповненої сторінки формату А4.

Всі поля сторінки по 2,5 см. Текст друкується шрифтом Times New Roman, звичайним начертанням і 14 кеглем. Міжрядковий інтервал одинарний. Абзац – 1,25 см.

Весь графічний матеріал (в тому числі і хімічні формули) розміщується у вигляді рисунків в форматі jpg або png.

Шапка містить наступні пункти: «назва тез», «ПІБ доповідача та співавторів», «повна назва всіх ВНЗ, які беруть участь», «країна учасників», «міста учасників».

Приклад оформлення тез:

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ У РЕЖИМІ ВОЄННОГО СТАНУ

Плис М.М.

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Дніпро, Україна

Текст тез

Документи