EXAMPLEХімічні технології та інженерія


14-16.04.2020     15.02.2020

ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет", Дніпро, Україна

Коваленко Вадим Леонідович

vadimchem@gmail.com

(380) 509-55-14

узяти участь
дн. : :
Опис
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 н.р.
Мета
Створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу талановитої молоді, підтримки наукової та творчої роботи студентів, стимулювання їх інтересу до дослідницької роботи, оволодіння ними інноваційними технологіями.
Мови
Інше
Тези робіт фіналістів будуть опубліковані у збірнику тез підсумкової науково-практичної конференції.
1. Секція І
   1.1. Хімічні технології неорганічних речовин
   1.2. Хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі
   1.3. Технічна електрохімія
   1.4. Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів
   1.5. Ядерна інженерія хімічних технологій
   1.6. Комп’ютерна хімічна інженерія
   1.7. Хімічне матеріалознавство
   1.8. Процеси і обладнання хімічних виробництв
   1.9. Хімічна технологія скла та емалей
   1.10. Хімічна технологія кераміки
   1.11. Хімічна технологія в’яжучих матеріалів
   1.12. Технологія та дизайн художньо-декоративних виробів
   1.13. Природоохоронні хімічні технології
   1.14. Технологія водопідготовки та водоочищення
2. Секція ІІ
   2.1. Хімічні технології органічних речовин
   2.2. Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів
   2.3. Хімічні технології альтернативних енергоресурсів
   2.4. Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів
   2.5. Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини
   2.6. Хімічні технології волокон
   2.7. Технології обробки шкіри та хутра
   2.8. Текстильна хімія та опоряджувальні виробництва
   2.9. Хімічне матеріалознавство
   2.10. Комп’ютерна хімічна інженерія
   2.11. Процеси і обладнання хімічних виробництв
   2.12. Хімічні технології переробки еластомерних матеріалів
   2.13. Хімічні технології високомолекулярних сполук

Витяг з ПОЛОЖЕННЯ про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей

Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог:

  • текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє і нижнє - по 20 мм;
  • наукова робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;
  • наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;
  • загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел;
  • креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.

Наукові роботи подаються в друкованому вигляді та на електронних носіях.

Наукові роботи виконуються українською мовою. За погодженням з Організаційним комітетом може проводитись Конкурс з галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій) іноземними мовами. На такий Конкурс наукові роботи подаються відповідними мовами.

У наукових роботах, що подаються на Конкурс, у тому числі в копіях патентів, наукових статей тощо, прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу замінюються відповідним шифром наукової роботи (шифр - не більше двох слів).

Окремо під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи (додаток 1).

Наукові роботи, подані на Конкурс з порушенням вимог цього розділу, до участі у Конкурсі не допускаються та за рішенням конкурсних комісій (галузевих конкурсних комісій) знімаються з розгляду.

Участь у конкурсі безкоштовна
Голова галузевої конкурсної комісії
Сухий Костянтин Михайлович
Ректор, д.т.н., професор
«Український державний хіміко-технологічний університет»