СТО ПИТАНЬ ХІМІЇ

nonstop

УДХТУ, Дніпро, Україна

Бондар Дмитро Вікторович

demy2@ukr.net

0676141915


Опис:  Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспирантів та молодих вчених в режимі «nonstop»

Мета:  виявлення наукового і творчого потенціалу молоді, забезпечення трибуни для вільного обміну думками, стимулювання і підтримка наукової діяльності, сприяння успішному кар’єрному старту і професійному зростанню, підвищення ефективності самостійної роботи.

Мови:  

Інше:  Інша важлиа інформація

Тези доповіді повинні відповідати тематиці секції.

Обсяг тез складає 1-2 максимально заповнені сторінки формату А4.

Всі поля сторінки по 2,5 см. Текст друкується шрифтом TimesNewRoman, звичайним начертанням і 14 кеглем. Міжрядковий інтервал одинарний.
Абзац – 1,25 см.

Весь графічний матеріал (в тому числі і хімічні формули) розміщується у вигляді рисунків в форматі jpg або png.

Шапка містить наступні пункти: «назва тез», «ПІБ доповідача та співавторів», «повна назва всіх ВНЗ, які беруть участь», «країна учасників», «міста учасників».

 

Для компенсації витрат, пов’язаних із підготовкою та друком збірника, участь у конференції для громадян України становить 50 грн.

Вартість друкованого збірника* – 50 грн.
 

*відправлення матеріалів здійснюється «Новою поштою» за рахунок одержувача.

**відповідність матеріалів вказаним темам визначається оргкомітетом.

Організаційний комітет

Документи