СТО ПИТАНЬ ХІМІЇ

nonstop

УДХТУ, Дніпро, Україна

Бондар Дмитро Вікторович

demy2@ukr.net

0676141915


Опис:  Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспирантів та молодих вчених в режимі «nonstop»

Мета:  виявлення наукового і творчого потенціалу молоді, забезпечення трибуни для вільного обміну думками, стимулювання і підтримка наукової діяльності, сприяння успішному кар’єрному старту і професійному зростанню, підвищення ефективності самостійної роботи.

Мови:  

Інше:  За матеріалами конференції (при наборі 100 статей) буде видано збірник тез з номером ISBN. Матеріали окремих статей публікуються на протязі 7 днів після отримання.<br>При цьому автору на емейл відсилається скрін роботи з усіма необхідними реквізитами. Повний збірник надсилається автору додатково.

 1. Агрохимия
 2. Аналитическая химия
 3. Биохимия
 4. Геохимия и химия почв
 5. Квантовая химия
 6. Коллоидная химия
 7. Компьютерное моделирование химических систем и процессов
 8. Космохимия
 9. Материаловедение
 10. Металлоорганическая химия
 11. Нанохимия
 12. Неорганическая химия
 13. Органическая химия
 14. Радио- и ядерная химия
 15. Супрамолекулярная химия
 16. Физическая химия
 17. Фотохимия
 18. Химия высокомолекулярных соединений
 19. Химия горюче-смазочных материалов
 20. Химия пищевых добавок, косметических и фармацевтических препаратов
 21. Химия тугоплавких неметаллических и силикатных материалов
 22. Термо- и плазмохимия
 23. Токсикологическая химия
 24. Электрохимия
 25. Экологическая химия и химия окружающей среды

Тези доповіді повинні відповідати тематиці секції.

Обсяг тез складає 1-2 максимально заповнені сторінки формату А4.

Всі поля сторінки по 2,5 см. Текст друкується шрифтом TimesNewRoman, звичайним начертанням і 14 кеглем. Міжрядковий інтервал одинарний.
Абзац – 1,25 см.

Весь графічний матеріал (в тому числі і хімічні формули) розміщується у вигляді рисунків в форматі jpg або png.

Шапка містить наступні пункти: «назва тез», «ПІБ доповідача та співавторів», «повна назва всіх ВНЗ, які беруть участь», «країна учасників», «міста учасників».

 

Для компенсації витрат, пов’язаних із підготовкою та друком збірника, участь у конференції для громадян України становить 50 грн.

Вартість друкованого збірника* – 50 грн.
 

*відправлення матеріалів здійснюється «Новою поштою» за рахунок одержувача.

**відповідність матеріалів вказаним темам визначається оргкомітетом.

Організаційний комітет

Документи