УКРАЇНА - СВІТ: ДІАЛОГ КУЛЬТУР

nonstop

УДХТУ, Дніпро, Україна

Бондар Дмитро Вікторович

demy2@ukr.net

0676141915


Опис:  Міжнародна інтернет-конференція студентів і молодих вчених в режимі «nonstop»

Мета:  виявлення наукового і творчого потенціалу молоді, стимулювання і підтримка наукової діяльності, підвищення ефективності самостійної роботи.

Мови:  

Інше:  За матеріалами конференції (при наборі 50 статей) буде видано збірник тез з номером ISBN. Матеріали окремих статей публікуються на протязі 7 днів після отримання. При цьому автору на емейл відсилається скрін роботи з усіма необхідними реквізитами. Повний збірник надсилається автору додатково.

 1. Діалог культур як тривалий історико-культурний процес
 2. Особливості національних традицій, їх взаємовплив в процесі формування сучасної культури
 3. Своєрідність естетичних ідеалів і розвитку мистецтва (єдність в різноманітті)
 4. Загальні риси і національні особливості в становленні системи освіти сучасного суспільства
 5. Своєрідність політичної культури. Діалог як основа поступального соціального розвитку
 6. Національні звичаї, їх заломлення в сучасній культурі
 7. Матеріальна культура і побут. Культурний обмін як традиція сучасної цивілізації
 8. Роль соціальних спільностей, державних установ, громадських організацій і фондів в діалозі культур

Обсяг тез складає 2-5 максимально заповнені сторінки формату А4. 

Всі поля сторінки по 2,5 см.

Абзац – 1,25 см.

Шрифт – TimesNewRoman, звичайним накресленням 14 кеглем.

Міжрядковий інтервал – одинарний.

Вирівнювання по ширині.

 

Шапка містить у собі наступні пункти:

 • назва тез;
 • ПІБ всіх авторів;
 • повна назва ВНЗ, міст та країн всіх авторів.

 

 

Матеріали, які не відповідатимуть зазначеним вимогам, повертаються на доопрацювання!

Відповідальність за поданий у тезах матеріал несуть автори доповідей.

 

 

зразок оформлення тез:

ПОНЯТТЯ «СЦЕНАРІЮ ЖИТТЯ»

Пасічник І. В.

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»,

 Дніпро, Україна

 

Текст тез…..

 

Для компенсації витрат, пов’язаних із підготовкою збірника та надання йому номеру ISBN, участь у конференції становить 50 грн.

Окремо можна замовити друкований збірник – 50 грн (надсилання матеріалів «Новою поштою» за рахунок одержувача).

 • Чичков Анатолій Григорович, к.ф.н., доцент, завідувач кафедри філософії, УДХТУ, Дніпро, Україна
 • Іщенко Ігор Васильович, доктор політичних наук, завідувач кафедри міжнародних відношень, ДНУ ім О.Гончара, Дніпро, Україна
 • Башкеєва Олена Миколаївна, к.ф.н., доцент кафедри філософії, УДХТУ, Дніпро, Україна
 • Заяць Ольга Миколаївна, к.ф.н., доцент кафедри філософії, УДХТУ, Дніпро, Україна
 • Какуріна Ірина Іллінішна, к.ф.н., доцент кафедри філософії, УДХТУ, Дніпро, Україна