ЕКОНОМІКА - Перелік наукових подій
Дата проведення Назва конференції Заклад вищої освіти (установа) Контакти
1 11-17.11.2019 Публічний сектор економіки України: імперативи стабілізації та добробуту ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» 371- 61-77
kneu_makro@ukr.net
2 14-15.11.2019 ІІІ міжнародна науковотехнічна конференція «Морська інфраструктура: проблеми та перспективи розвитку. Портова інфраструктура» Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова +38 067 281 35 50
kharytonov888@gmail.com
3 14-15.11.2019 Міжнародна конференція «Сталий розвиток України, проблеми та шляхи їх подолання» ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» Хаджинова О. В., Гончар В. В.
0629 44-65-50; 0629 44-65-76
economicconference.pstu@gmail; gonchar.mariupol@gmail
4 15-15.11.2019 Міжнародна науково-практична конференція «Облік, аналіз і аудит: тренди та перспективи» Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова oblikianaliz@gmail.com
5 20-20.11.2019 ХХV Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики та освіти» ПВНЗ «Європейський університет» (044) 423-00-51
pr-nauk@e-u.in.ua
6 21-22.11.2019 VIІІ міжнародна науковотехнічна конференція «Муніципальна енергетика: проблеми, рішення» Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова +38 067 281 35 50
kharytonov888@gmail.com
7 21-22.11.2019 VI Міжнародна конференція «Сучасні технології розробки рудних родовищ. Еколого-економічні наслідки діяльності підприємств ГМК» Науково-дослідний гірничорудний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет» Грицай О.Ю.
+38 (056) 4406411
nigri@nigri.dp.ua
8 21-22.11.2019 Держава, регіон, підприємство: інформаційні, суспільноправові, соціальноекономічні аспекти розвитку ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» (044) 455-57-57; 455-58-88; 455-56-66
krok@krok.edu.ua
9 22-22.11.2019 Стратегія бізнесу: футурологічні виклики ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» Голіонко Н. Г.
371-61-54
ksp@kneu.edu.ua
10 23-23.11.2019 Міжнародна науковопрактична конференція «Вдосконалення економіки та фінансової системи країни: сучасний стан та перспективи» Класичний приватний університет +38 050 577 8888
depms.cpu@gmail.com
11 26-26.11.2019 Сучасні тенденції розвитку менеджменту та фінансово-економічної безпеки Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького Прямухіна Н.В.
(0472) 54 47 67; 093 6238011
conf.men@ukr.net
12 26-28.11.2019 Міжнародна науковопрактична конференція «Проблеми соціальноекономічного розвитку підприємств» Національний технічний університет «ХПІ» (057) 707-61-61
kafedra.finance.zed@gmail.com
13 27-27.11.2019 V Міжнародна науковопрактична конференція: “Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку” Чернігівський національний технологічний університет Сидоренко О. О.
0974407553
sidorenko_aleks85@ukr.net
14 27-28.11.2019 Вплив «smart-освіти» на розвиток людського капіталу в умовах освітньої євроінтеграції і глобалізації Запорізька державна інженерна академія (061) 283-08-38
admin@zgia.zp.ua
15 29-29.11.2019 VII Міжнародна науковопрактична конференція “Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика” Класичний приватний університет +38 066 139 05 04; +38 063 401 48 42; +38 063 733 49 52; +38 050 577 8888
inst.upr@gmail.com; depms.cpu@gmail.com
16 30-30.11.2019 Міжнародна науковопрактична конференція «Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави» Харківський національний університет внутрішніх справ (057) 739 83 45
naukahnuvs@ukr.net
17 02-05.12.2019 III Міжнародна науково-технічна конференція «Енергоефективність та енергетична безпека електроенергетичних систем» Національний технічний університет «ХПІ» 7076977
228ek@i.ua
18 04-06.12.2019 ХV Міжнародна науково-практична конференція «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2019» Національний технічний університет «ХПІ» (057) 707-60-74, 707-62-74
hpi.optimum@gmail.com
19 05-06.12.2019 XIII Міжнародна науковопрактична конференція «Грудневі читання 2019» Київський національний університет ім. Тараса Шевчека Вітренко А.О.
521-35-28
nauka_econom@univ.kiev.ua
20 11-12.12.2019 ІII Міжнародна науковотехнічна конференція «Актуальні проблеми енергоресурсозбереження та екології» Одеська державна академія будівництва та архітектури Голубова Д.О.
(048) 729-85-03
mo@ogasa.org.ua
21 20-20.12.2019 Міжнародна науковопрактична конференція «Майбутнє – аудит» ДВНЗ «Криворізький національний університет» Ярова А. Б.
+38 (067)-562-80-70
alla.iarova@yahoo.com
22 27-28.12.2019 Міжнародна науковопрактична конференція «Напрями вдосконалення механізмів державного управління в умовах сучасних реформаційних процесів» Класичний приватний університет +38 050 577 8888
depms.cpu@gmail.com
23 14-15.11.2019 IІ Всеукраїнська науковопрактична конференція «Проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення в системі управління» Вінницький національний аграрний університет +38 096 205-12-95
viktoriafab@ukr.net
24 15-15.11.2019 Інструменти забезпечення економічної ефективності підприємств: соціальний аспект Херсонський національний технічний університет Зайцева О.І.
(0552) 32-69-47
kafedra_men317@email.ua
25 20-21.11.2019 VІІІ Всеукраїнська науковопрактична конференція «Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК» Національний університет харчових технологій 287-93-62
nauka.eip@ukr.net
26 20-22.11.2019 V Всеукраїнська науковопрактична конференція «Формування стратегії соціально-економічного розвитку підприємницьких структур в Україні» Українська академія друкарства (032) 297-51-12
shtangret.am@ukr.net
27 27-28.11.2019 III Всеукраїнська науковопрактична конференція «Трансформація фінансової системи України: тенденції та перспективи розвитку» Миколаївський національний аграрний університет +38 (0512) 58-03-25
finance@mnau.edu.ua
28 05-05.12.2019 VIІІ Всеукраїнська науковопрактична конференція «Актуальні правові та гуманітарно-економічні проблеми в період реформування демократичного суспільства» ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» (0522) 34-99-01; (0522) 34-99-02
29 12-12.12.2019 4-а науково-практична конференція з управління проектами «Управління проектами, програмами та портфелями» (Project, Program, Portfolio Management. P3M) Одеський національний політехнічний університет Тесленко П.О.
(048) 705-83-36
p_a_t@ukr.net
30 17-18.12.2019 Всеукраїнські економічні читання з міжнародною участю «Глобалізація і трансформація економічних процесів в динамічному макроекономічному середовищі» Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова inna.irtyshcheva@nuos.edu.ua
31 14-15.11.2019 Х Міжнародна науковопрактична конференція «Управління проектами: проектний підхід в сучасному менеджменті» Одеська державна академія будівництва та архітектури Ажаман І.А.
(048) 729-85-68
conf.ogasa@gmail.com
32 14-15.11.2019 Всеукраїнська науковопрактична інтернетконф. «Проблеми та перспективи розвитку обліку, оподаткування, аудиту та аналізу в системі інформац. забезпечення управління суб’єктами господарювання» Херсонський національний технічний університет Сарапіна О.А.
(0552) 32-69-36
oblik-kntu@ukr.net
33 15-15.11.2019 Підприємництво у сфері послуг: реалії сьогодення і перспективи Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького Новикова В.І.
(0472) 37 11 15; 068 783 53 38
konf_turchnu@ukr.net
34 19-19.11.2019 ІІІ Всеукраїнська науковопрактична інтернетконференція «Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ» ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (095) 367-00-54; (098) 580-30-23
35 19-19.11.2019 VІІ Міжнародна науковопрактична інтернетконференція «Актуальні проблеми обліково-аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю» Мукачівський державний університет (03131) 2-11-09
nauka@msu.edu.ua
36 21-22.11.2019 Міжнародна науковопрактична інтернетконференція «Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики» Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця Верещагіна Г.В., Піддубний І.О., Іванова О.Ю., Тімонін О.М.
099 787 66 41; 050 535-22-77; 050 576-00-93; 050 323 01 96
1234567654321mmm@ukr.net; l.i.poddubnaya@gmail.com; lapteva @gmail.com; mimtimom@ukr.net
37 21-22.11.2019 VІ Міжнародна науковотехнічна інтернетконференція «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційнотехнічними та технологічними комплексами» Національний університет харчових технологій Ладанюк А.П., Власенко Л.О.
vlasenko.lidia1@gmail.com; konf_aks@ukr.net
38 21-22.11.2019 Всеукраїнська науковопрактична інтернетконференція «Науковоекономічні аспекти розвитку підприємств аграрної сфери: облік, оподаткування і контроль» ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (0552) 41-44-35
obl_aud.ksau@ukr.net
39 22-22.11.2019 ІІ Міжнародна наукова інтернет-конференція «Сучасні тенденції розвитку обліку, оподаткування, аналізу і аудиту» ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» Бондар М.І., Шигун М.М., Петрик О.А., Кіндрацька Л.М., Кузьмінський Ю.А.
371-62-41; 371-62-54
ka@kneu.edu.ua; kopd@kneu.edu.ua
40 22-23.11.2019 Всеукраїнська науковопрактична інтернетконференція «Регіональні особливості розвитку невиробничої сфери економіки України» Харківський торговельноекономічний інститут Київського національного торговельноекономічного університету Олійник Н.Ю.
(057) 340-01-86
htei_nauka@ukr.net
41 05-05.12.2019 ІІІ Всеукраїнська наукова інтернет-конференція “Освітньо–інноваційна інтерактивна платформа “Підприємницькі ініціативи” Київський національний університет технологій та дизайну (044) 280-10-80; (044) 256-84-27
conference.knutd@gmail.com
42 14-14.12.2019 ІV міжнародна науковотехнічна інтернетконференція «Інноваційний розвиток ресурсозберігаючих технологій видобутку і переробки корисних копалин» ДВНЗ «Криворізький національний університет» Чухарєв С.М.
+38 (067) 522 51 25
konf.knu@gmail.com
43 15-15.12.2019 VІ Всеукраїнська науковопрактична інтернетконференція за міжнародною участю «Економічна безпека: держава, регіон, підприємство» Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка Козаченко А.В.
(0532) 60 98 93
k52@pntu.edu.ua
44 17-18.12.2019 Всеукраїнська інтернетконференція «Розвиток територіальних громад: правовий, економічний та соціальний аспекти» Миколаївський національний аграрний університет +38 (0512) 70-93-01
departmentpmaie@mail.com
45 13-15.11.2019 ХVІІІ Міжнародна наукова конференція студентів та молодих учених «Управління розвитком соціальноекономічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання» Донецький національний університет ім. Василя Стуса +38 (0432) 50-89-37
46 15-15.11.2019 Міжнародна науково-практична конференція «Особливості інтеграції країн у світовий економічний та політикоправовий простір» Маріупольський державний університет (0629) 53-22-59
47 19-20.11.2019 Х Міжнародна науковопрактична конференція «Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України» Національний університет харчових технологій Березянко Т.В.
(044) 287-92-05; 287-94-09
48 07-07.12.2019 Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю в умовах глобалізації економіки» Луцький національний технічний університет Чудовець В.В.
(0332) 78 99 52
konf_lutsk_2019@ukr.net
49 11-11.12.2019 ХХVІІ міжнародна науковопрактична конференція молодих учених та студентів «Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки» Вищий навчальний заклад «Університет ім. Альфреда Нобеля» Задоя А.О.
+38 050 340 10 26
zadoya@duan.edu.ua
50 19-21.12.2019 VI Міжнародна науковопрактична Інтернетконференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Менеджмент суб’єктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку» Житомирський державний технологічний університет (0412) 24-14-21
51 27-27.12.2019 Міжнародна Internetконференція студентів та молодих вчених «Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність. ФОРВАРД-2019» Національний технічний університет «ХПІ» (057) 707-68-56
hpikonf.orgkomitet@gmail.com
52 14-15.11.2019 Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку економіки України» Тернопільський національний економічний університет (03552) 2-18-48
53 19-22.11.2019 V Всеукраїнська науковопрактична конференція молодих учених, спеціалістів, аспірантів «Проблеми енергоресурсозбереження у промисловому регіоні. Наука і практика» Приазовський державний технічний університет Поднебенна Світлана Костянтинівна
(098) 483-10-73
podsvet@gmail.com
54 21-21.11.2019 Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансовоекономічної системи України Львівський торговельноекономічний університет (032) 295-85-52
55 21-22.11.2019 ІІ Всеукраїнська науковопрактична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Перспективи розвитку територій: теорія і практика» Харківський національний університет міського господарства ім. О.М.Бекетова Вершиніна Д.М.
(099) 664-25-09
daryna1992v@gmail.com
56 26-26.11.2019 Всеукраїнська науковопрактична Інтернетконференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Товарознавча наука – традиції та сучасність» Харківський державний університет харчування та торгівлі Михайлов В.М., Одарченко А.М.
(057) 337-34-00; (057) 349-45-76; (057) 349-45-45
hduht@kharkov.com; dekanat_tovaroved@hduht.edu.ua
57 02-03.12.2019 VIII студентська наукова Інтернет-конференція «Стратегія бізнесу: погляд фахівців нової генерації» Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана Кубарева І.В.
(044) 455-60-26
ksp@kneu.edu.ua
58 04-04.12.2019 ІІІ Всеукраїнська Інтернетконференція «Сучасні інструменти управління корпоративними фінансами» Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана (044) 371-62-32
kfip@kneu.edu.ua
59 06-06.12.2019 ІІ Міжнародна науковопрактична конференція молодих вчених і студентів «Сучасний менеджмент: тенденції, проблеми та перспективи розвитку» Вищий навчальний заклад «Університет ім. Альфреда Нобеля» Глуха Г.Я.
(0562) 31-20-41
Дата проведення Назва конференції Заклад вищої освіти (установа) Контакти