ХІМІЯ - Перелік наукових подій
Дата проведення Назва конференції Заклад вищої освіти (установа) Контакти
1 08-10.10.2019 Міжнародний нафтогазовий конгрес студентів та молодих спеціалістів «Енергетика майбутнього. Технології та рішення» Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Витязь О.Ю.
(0342) 72 71 82
ingi@nung.edu.ua
2 09-13.09.2019 VII Міжнародна науковопрактична конференція «Інноваційні енерготехнології» Одеська національна академія харчових технологій Бурдо О.Г.,Левтринська Ю.О.
(048) 712-41-75, 712-41-29
terma_onaft@ukr.net
3 09-11.09.2019 IX Міжнародна конференція «Біоресурси та віруси» Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, ННЦ "Інститут біології" Будзанівська І.Г.
224-29-39
birishechka68@gmail.com
4 12-14.09.2019 ІV Міжнародна науковопрактична конференція «Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров'я студентської молоді» Бердянський державний педагогічний університет Кушнірюк С.Г.
(06153) 34304
conferenceffvbdpu@gmail.com
5 17-18.09.2019 Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва та пакування харчової продукції – основні засади ї конкурентоздатності Національний університет харчових технологій Гавва О.М.
044-289-56-00
gavvaoleksandr@gmail.com
6 20-22.09.2019 ХІІI міжнародна науковотехнічна конференція «Проблеми екології та енергозбереження» Національний університет ім. адмірала Макарова +38 (0512) 70-91-08
ganna.trokhymenko@nuos.edu.ua
7 22-26.09.2019 XIV Міжнародна конференція з кристалохімії інтерметалічних сполук Львівський національний університет ім. Івана Франка Гладишевський Р.Є.
(032) 2600388
imc@lnu.edu.ua
8 23-27.09.2019 VІ Міжнародна науковотехнічна конференція «Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозуванн Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя Марущак П.О.
352 25 35 09
laboratory22b@gmail.com
9 23-27.09.2019 VIІ Міжнародна науковотехнічна конференція «Перспективні технології, матеріали та обладнання в ливарному виробництві» Донбаська державна машинобудівна академія (0626) 41-46-86
tolp@dgma.donetsk.ua; tolp.dgma@gmail.com
10 26-28.09.2019 Міжнародна науковопрактична конференція «Рельєф, клімат та поверхневі води як об'єкти природничогеографічних досліджень» Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Гребінь В.В.
521-32-29
grebin1964@gmail.com
11 08-10.10.2019 ХIV Міжнародна науковотехнічна конференція «Нові сталі та сплави і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів» Запорізький національний технічний університет 7698435, 7698282
kafedra_fm@zntu.edu.ua
12 10-11.10.2019 Стан і перспективи харчової науки та промисловості Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя Покотило О.С.
0972079605
pokotylo_oleg@ukr.net
13 17-18.10.2019 ІІІ Міжнародна наукова конференція «Перспективні полімерні матеріали та технології» Київський національний університет технологій та дизайну (044) 256-84-75, (044) 256-84-27
conference.knutd@gmail.com
14 17-18.10.2019 VІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Хімія, біо- і нанотехнології, екологія та економіка в харчовій та косметичній промисловості» Національний технічний університет «ХПІ» (057) 707-61-41, 707-64-43
krichkovska@kpi.kharkov.ua
15 22-23.10.2019 Харчова промисловість: інноваційні технології, перспективи та розвиток ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Novikova-NV@i.ua
16 29-30.10.2019 V Міжнародна науково-практична конференція “Еколого-економічні проблеми у міжнародній торгівлі” Львівський національний університет ім. Івана Франка Грабинський І.М.
(032) 2394748
ier.dep.intrel@lnu.edu.ua
17 31-31.10.2019 ІІІ Міжнародна науковопрактична конференція текстильних та фешн технологій «KyivTex&Fashion» Київський національний університет технологій та дизайну (044) 280-75-52, (044) 256-84-27
conference.knutd@gmail.com
18 12-15.11.2019 Міжнародна наукова конференція «Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища» Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Безодна І.М.
521-33-38
bezin3@ukr.net
19 14-15.11.2019 Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека Національний університет харчових технологій Сімахіна Г.О.
(044)287-94-84
Lyutik.0101@gmail.com
20 20-21.11.2019 Якість і безпека харчових продуктів Національний університет харчових технологій Кійко В.В.
(044)-287-96-31
victoriya_kiyko@ukr.net
21 20-22.11.2019 ХІ Міжнародна науковотехнічна конференція «Ресурсозбереження та енергоефективність процесів та обладнання обробки тиском в машинобудуванні і металургії» Національний технічний університет «ХПІ» +38 (057) 707-69-16; +38 (057) 707-60-40
omd.conf@gmail.com; omd.kpi.kharkov@ukr.net
22 21-22.11.2019 VI Міжнародна конференція «Сучасні технології розробки рудних родовищ. Еколого-економічні наслідки діяльності підприємств ГМК» Науково-дослідний гірничорудний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет» Грицай О.Ю.
+38 (056) 4406411
nigri@nigri.dp.ua
23 21-22.11.2019 Міжнародна науковотехнічна конференція «Моделювання та оптимізація будівельних композитів» Одеська державна академія будівництва та архітектури Хлицов М.В.
(048) 733-54-00
patsm@ukr.net
24 22-22.11.2019 IV Міжнародна науковопрактична конференція KyivPharma-2019 «Фармакологія, фармацевтична технологія в забезпеченні активного довголіття» Київський національний університет технологій та дизайну (044) 256-21-76; (044) 256-84-27
conference.knutd@gmail.com
25 27-28.11.2019 Індустрія напоїв: стан, досягнення і перспективи розвитку Національний університет харчових технологій Удодов С.О., Акутіна Н.В.
(050)3108070; (044) 287-97-77
kiypivo@gmail.com; akutina@nuft.edu.ua
26 27-29.11.2019 Міжнародна наукова конференція «Матеріали для роботи в екстремальних умовах» Національний технічний університет «КПІ ім. Ігоря Сікорського» Чернега С.М.
+38 066 9909035
smchernega@ukr.net
27 11-12.12.2019 ІII Міжнародна науковотехнічна конференція «Актуальні проблеми енергоресурсозбереження та екології» Одеська державна академія будівництва та архітектури Голубова Д.О.
(048) 729-85-03
mo@ogasa.org.ua
28 16-20.09.2019 XXV Всеукраїнська наукова конференція з органічної хімії та біохімії Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки Сливка Н.Ю.
(0332) 24-99-07
chemical@eenu.edu.ua
29 19-21.09.2019 Всеукраїнська конференція “Екологічні проблеми надрокористування. Наука, освіта, практика” (до 20-річчя кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології) Львівський національний університет ім. Івана Франка Волошин П.К.
(032) 2394457
petro.woloshyn@gmail.com
30 10-11.10.2019 ІІ Всеукраїнська науковотеоретична конференція «Харчові традиції – ментальний код нації» Одеська національна академія харчових технологій Каламан О.Б., Віват Г.І.
093 5010966; (048) 712-40-41
buxgalter11@ukr.net
31 12-13.10.2019 Сучасні хімічні технології: екологічність, інновації, ефективність Херсонський національний технічний університет Малєєв В.О.
068 2664575
ximiecology@kntu.net.ua
32 15-17.10.2019 II Всеукраїнська науковопрактична конференція «Проблеми розвитку гірничопромислових районів» (з міжнародною участю) ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» Каменець В.І.
+38 050 3283835
viacheslav.kamenets@donntu.edu.ua
33 24-24.10.2019 Фармацевтична освіта в Україні: стан та перспективи розвитку Національний фармацевтичний університет Ольховська А.Б.
(057) 706-19-47
methodical@nuph.edu.ua
34 07-08.11.2019 Всеукраїнська науковотехнічна конференція з міжнародною участю „Процеси механічної обробки, верстати та інструмент” Житомирський державний технологічний університет 097 927 32 46
pol@ztu.edu.ua
35 20-21.11.2019 VІІІ Всеукраїнська науковопрактична конференція «Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК» Національний університет харчових технологій 287-93-62
nauka.eip@ukr.net
36 28-29.11.2019 Всеукраїнська науковотехнічна конференція «Сучасні проблеми виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, машинобудування та енергетичних систем АПК» Вінницький національний аграрний університет (097) 748-02-85
olenarubanenko@ukr.net
37 21-22.11.2019 Міжнародна інтернетконференція «Проблеми довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій» Вінницький національний технічний університет (0432) 56-08-48
vntu@vntu.edu.ua
38 25-25.10.2019 ІІ Всеукраїнська науковопрактична конференція «Сучасні екологічні проблеми урбанізованих територій» Житомирський національний агроекологічний університет Матковська Світлана Іванівна
(068) 588-22-86
matkovska@ukr.net
39 15-15.11.2019 V Всеукраїнська науковопрактична Інтернетконференція «Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в географічній, екологічній та хімічній освіті» Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини Совгіра Світлана Василівна, Браславська Оксана Володимирівна, Ситник Олексій Іванович
(050) 546-22-53; (067) 935-76-74; (098) 732-41-18
sytnykuman@gmail.com
40 19-22.11.2019 V Всеукраїнська науковопрактична конференція молодих учених, спеціалістів, аспірантів «Проблеми енергоресурсозбереження у промисловому регіоні. Наука і практика» Приазовський державний технічний університет Поднебенна Світлана Костянтинівна
(098) 483-10-73
podsvet@gmail.com
Дата проведення Назва конференції Заклад вищої освіти (установа) Контакти