ХІМІЯ - Перелік наукових подій
Дата проведення Назва конференції Заклад вищої освіти (установа) Контакти
1 12-15.11.2019 Міжнародна наукова конференція «Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища» Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Безодна І.М.
521-33-38
bezin3@ukr.net
2 14-15.11.2019 Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека Національний університет харчових технологій Сімахіна Г.О.
(044)287-94-84
Lyutik.0101@gmail.com
3 20-21.11.2019 Якість і безпека харчових продуктів Національний університет харчових технологій Кійко В.В.
(044)-287-96-31
victoriya_kiyko@ukr.net
4 20-22.11.2019 ХІ Міжнародна науковотехнічна конференція «Ресурсозбереження та енергоефективність процесів та обладнання обробки тиском в машинобудуванні і металургії» Національний технічний університет «ХПІ» +38 (057) 707-69-16; +38 (057) 707-60-40
omd.conf@gmail.com; omd.kpi.kharkov@ukr.net
5 21-22.11.2019 VI Міжнародна конференція «Сучасні технології розробки рудних родовищ. Еколого-економічні наслідки діяльності підприємств ГМК» Науково-дослідний гірничорудний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет» Грицай О.Ю.
+38 (056) 4406411
nigri@nigri.dp.ua
6 21-22.11.2019 Міжнародна науковотехнічна конференція «Моделювання та оптимізація будівельних композитів» Одеська державна академія будівництва та архітектури Хлицов М.В.
(048) 733-54-00
patsm@ukr.net
7 22-22.11.2019 IV Міжнародна науковопрактична конференція KyivPharma-2019 «Фармакологія, фармацевтична технологія в забезпеченні активного довголіття» Київський національний університет технологій та дизайну (044) 256-21-76; (044) 256-84-27
conference.knutd@gmail.com
8 27-28.11.2019 Індустрія напоїв: стан, досягнення і перспективи розвитку Національний університет харчових технологій Удодов С.О., Акутіна Н.В.
(050)3108070; (044) 287-97-77
kiypivo@gmail.com; akutina@nuft.edu.ua
9 27-29.11.2019 Міжнародна наукова конференція «Матеріали для роботи в екстремальних умовах» Національний технічний університет «КПІ ім. Ігоря Сікорського» Чернега С.М.
+38 066 9909035
smchernega@ukr.net
10 11-12.12.2019 ІII Міжнародна науковотехнічна конференція «Актуальні проблеми енергоресурсозбереження та екології» Одеська державна академія будівництва та архітектури Голубова Д.О.
(048) 729-85-03
mo@ogasa.org.ua
11 20-21.11.2019 VІІІ Всеукраїнська науковопрактична конференція «Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК» Національний університет харчових технологій 287-93-62
nauka.eip@ukr.net
12 28-29.11.2019 Всеукраїнська науковотехнічна конференція «Сучасні проблеми виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, машинобудування та енергетичних систем АПК» Вінницький національний аграрний університет (097) 748-02-85
olenarubanenko@ukr.net
13 21-22.11.2019 Міжнародна інтернетконференція «Проблеми довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій» Вінницький національний технічний університет (0432) 56-08-48
vntu@vntu.edu.ua
14 15-15.11.2019 V Всеукраїнська науковопрактична Інтернетконференція «Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в географічній, екологічній та хімічній освіті» Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини Совгіра Світлана Василівна, Браславська Оксана Володимирівна, Ситник Олексій Іванович
(050) 546-22-53; (067) 935-76-74; (098) 732-41-18
sytnykuman@gmail.com
15 19-22.11.2019 V Всеукраїнська науковопрактична конференція молодих учених, спеціалістів, аспірантів «Проблеми енергоресурсозбереження у промисловому регіоні. Наука і практика» Приазовський державний технічний університет Поднебенна Світлана Костянтинівна
(098) 483-10-73
podsvet@gmail.com
Дата проведення Назва конференції Заклад вищої освіти (установа) Контакти