БІОЛОГІЯ - Перелік наукових подій
Дата проведення Назва конференції Заклад вищої освіти (установа) Контакти
1 16-18.10.2019 Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Біомедичні перспективи» Медичний інститут Сумського державного університету (0542) 37 03 11; (0542) 33 00 24
2 10-13.09.2019 Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Аграрний форум» Сумський національний аграрний університет (0542) 70 10 42
sau.sumy.ua@gmail.com
3 17-19.09.2019 Міжнародний студентський науковий форум «Студентська молодь і науковий прогрес в АПК» Львівський національний аграрний університет (032) 22 42 503
nauka_lnau@ukr.net
4 18-20.09.2019 XII Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція студентів та молодих вчених International Scientific Interdisciplinary Conference (ISIC) Харківський національний медичний університет М'ясоєдов Валерій Васильович, Кожина Ганна Михайлівна
738 10 68
5 25-27.09.2019 ХV Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Перспективна техніка і технології – 2019» Миколаївський національний аграрний університет 380(512)34-10-82
marchenkodd@mnau.edu.ua
6 26-27.09.2019 Міжнародний форум ІТ-технологій «ІТ PEOPLE SUMY» Сумський національний аграрний університет (0542) 701-042
sau.sumy.ua@gmail.com
7 09-13.09.2019 VII Міжнародна науковопрактична конференція «Інноваційні енерготехнології» Одеська національна академія харчових технологій Бурдо О.Г.,Левтринська Ю.О.
(048) 712-41-75, 712-41-29
terma_onaft@ukr.net
8 09-11.09.2019 IX Міжнародна конференція «Біоресурси та віруси» Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, ННЦ "Інститут біології" Будзанівська І.Г.
224-29-39
birishechka68@gmail.com
9 12-14.09.2019 ІV Міжнародна науковопрактична конференція «Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров'я студентської молоді» Бердянський державний педагогічний університет Кушнірюк С.Г.
(06153) 34304
conferenceffvbdpu@gmail.com
10 17-18.09.2019 Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва та пакування харчової продукції – основні засади ї конкурентоздатності Національний університет харчових технологій Гавва О.М.
044-289-56-00
gavvaoleksandr@gmail.com
11 12-15.09.2019 Міжнародна конференція “Фауна України на межі ХХ-ХХІ ст. Стан і біорізноманіття екосистем природоохоронних територій” Львівський національний університет ім. Івана Франка Решетило О.С.
(032) 2394285
zoomuseum.lnu@gmail.com
12 17-19.09.2019 ХХ Міжнародний науково-практичний форум «Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій» Львівський національний аграрний університет (032) 224-25-03
nauka_lnau@ukr.net
13 20-22.09.2019 ХІІI міжнародна науковотехнічна конференція «Проблеми екології та енергозбереження» Національний університет ім. адмірала Макарова +38 (0512) 70-91-08
ganna.trokhymenko@nuos.edu.ua
14 24-27.09.2019 Міжнародна науково-практична конференція «Технології харчових продуктів і комбікормів» Одеська національна академія харчових технологій Солоницька І.В., Бордун Т.В.
0934712482; 0679199481
irynasolonytska@gmail.com; bordun.tatjana@gmail.com
15 26-28.09.2019 XІI Міжнародна іхтіологічна науковопрактична конференція «Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології» Дніпровський державний аграрно-економічний університет Новіцький Р. О.
067-564-70-58
bioresources@ukr.net, novitskyroman@gmail.com
16 26-28.09.2019 Міжнародна науковопрактична конференція «Рельєф, клімат та поверхневі води як об'єкти природничогеографічних досліджень» Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Гребінь В.В.
521-32-29
grebin1964@gmail.com
17 02-02.10.2019 ІІІ Міжнародна науковометодична конференція “Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти” Подільський державний аграрнотехнічний університет Панцир Ю.І., Семенов О. М., Дуганець В.І.
+380679101990; +380671400578; +380678842586
dekan-itf@pdatu.edu.ua; nauka_itf@pdatu.edu.ua; po@pdatu.edu.ua
18 16-17.10.2019 Міжнародна науковопрактична конференція «Цифрова освіта у природничих університетах» Національний університет біоресурсів і природокористування України (044) 527-83-52
otkachenko@nubip.edu.ua
19 16-18.10.2019 Міжнародна науковопрактична конференція «Розвиток аграрної галузі та впровадження наукових досліджень у виробництво» Миколаївський національний аграрний університет +38 (0512) 34-10-82, +38 (0512) 34-61-60
rector@mnau.edu.ua, decagroteh@ukr.net
20 17-18.10.2019 VІ Міжнародна науковопрактична конференція «Біологічні, біотехнологічні та генетичні аспекти інтенсифікації тваринництва» Миколаївський національний аграрний університет +38 ( 512) 34-10-82; +38 (0512) 34-30-57
rector@mnau.edu.ua; Lugsergey23@gmail.com
21 17-18.10.2019 Міжнародна науковопрактична конференція «Прикладна генетика, розведення та біотехнологія в тваринництві XXI сторіччя» Національний університет біоресурсів і природокористування України (044) 527-82-32
chumachenko@nubip.edu.ua
22 17-18.10.2019 VІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Хімія, біо- і нанотехнології, екологія та економіка в харчовій та косметичній промисловості» Національний технічний університет «ХПІ» (057) 707-61-41, 707-64-43
krichkovska@kpi.kharkov.ua
23 17-18.10.2019 Міжнародна науковопрактична конференція «Проблеми екології та екологічно орієнтованого захисту рослин» Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва Сіроус Л. Я.
+380664893164
kaf.zoo.ento@gmail.com
24 17-19.10.2019 XХ Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми землеробської механіки», присвячена 119-й річниці від дня народження видатного вченого у галузі землеробської механіки Василенка П.М Національний університет біоресурсів і природокористування України (044) 527-88-53
irogovskii@nubip.edu.ua
25 22-23.10.2019 Харчова промисловість: інноваційні технології, перспективи та розвиток ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Novikova-NV@i.ua
26 24-25.10.2019 Деревооброблювальні технології та системотехніка лісового комплексу Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка (057) 62-21-25
kafDTSLK@gmail.com
27 24-25.10.2019 Міжнародна науковопрактична конференція «Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі» Вінницький національний аграрний університет (0432) 43-72-30 (256)
tvippt@ukr.net
28 24-25.10.2019 ІІ Міжнародна науковопрактична конференція «Сучасні шляхи розвитку сільськогосподарського виробництва: тенденції та інновації» Таврійський державний агротехнологічний університет Надикто В.Т., Прус Ю.О.
(0619) 42-06-94; (0619) 42-31-92
imesh@zp.ukrtel.net, nauka@tsatu.edu.ua
29 25-25.10.2019 Сталий розвиток сільських територій: екологічний та соціальноекономічний аспект ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» (03548) 2-11-59
30 29-30.10.2019 V Міжнародна науково-практична конференція “Еколого-економічні проблеми у міжнародній торгівлі” Львівський національний університет ім. Івана Франка Грабинський І.М.
(032) 2394748
ier.dep.intrel@lnu.edu.ua
31 30-31.10.2019 Міжнародна науковопрактична конференція Animal Nutrition Forum 2019 «Актуальні проблеми годівлі тварин і технології кормів» Національний університет біоресурсів і природокористування України (044) 527-85-55
feedinganimals_chair@nubip.edu.ua
32 04-06.11.2019 Х Міжнародна наукова конференція «Zoocenosis–2019. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах» Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара (050) 758-86-51
onti_dnu@i.ua; information_dep@dnu.dp.ua
33 05-06.11.2019 Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології у контексті євроінтеграції Національний університет харчових технологій Пасічний В.М.
(044)-287-92-60; (067)-66-1111-2
pasww1@ukr.net
34 06-08.11.2019 V Міжнародна науковопрактична конференція «Сучасні технології аграрного виробництва» Національний університет біоресурсів і природокористування України (044) 527-88-53
irogovskii@nubip.edu.ua
35 14-15.11.2019 Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека Національний університет харчових технологій Сімахіна Г.О.
(044)287-94-84
Lyutik.0101@gmail.com
36 03-04.10.2019 Науковий симпозіум з міжнародною участю «Профілактика і чинники ризику неврологічних, психічних та наркологічних розладів» Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна (057) 707-52-74; (057) 738-33-87; 738-32-25
konfregion@ukr.net; mishchenko11@ukr.net; 1976mv@ukr.net
37 14-17.11.2019 Хижі птахи України і прилеглих територій ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет» Стригунов В. І.
(056) 470-13-38
k_zoology@kdpu.edu.ua
38 20-21.11.2019 Якість і безпека харчових продуктів Національний університет харчових технологій Кійко В.В.
(044)-287-96-31
victoriya_kiyko@ukr.net
39 22-22.11.2019 IV Міжнародна науковопрактична конференція KyivPharma-2019 «Фармакологія, фармацевтична технологія в забезпеченні активного довголіття» Київський національний університет технологій та дизайну (044) 256-21-76; (044) 256-84-27
conference.knutd@gmail.com
40 27-28.11.2019 Індустрія напоїв: стан, досягнення і перспективи розвитку Національний університет харчових технологій Удодов С.О., Акутіна Н.В.
(050)3108070; (044) 287-97-77
kiypivo@gmail.com; akutina@nuft.edu.ua
41 28-29.11.2019 Інноваційні розробки в аграрній сфері Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка (057) 732-75-33
vlasovez@ukr.net
42 28-30.11.2019 ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні системи та технології в медицині» Харківський національний університет радіоелектроніки +38 (057) 702-14-51
http://ics.nure.ua
43 11-12.12.2019 ІII Міжнародна науковотехнічна конференція «Актуальні проблеми енергоресурсозбереження та екології» Одеська державна академія будівництва та архітектури Голубова Д.О.
(048) 729-85-03
mo@ogasa.org.ua
44 16-20.09.2019 XXV Всеукраїнська наукова конференція з органічної хімії та біохімії Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки Сливка Н.Ю.
(0332) 24-99-07
chemical@eenu.edu.ua
45 17-18.09.2019 Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві Національний університет харчових технологій Акутіна Н. В.
(044) 287-97-77
akutina@nuft.edu.ua
46 17-18.09.2019 Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі Національний університет харчових технологій Акутіна Н.В.
(044) 287-97-77
kutina@nuft.edu.ua
47 19-21.09.2019 Всеукраїнська конференція “Екологічні проблеми надрокористування. Наука, освіта, практика” (до 20-річчя кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології) Львівський національний університет ім. Івана Франка Волошин П.К.
(032) 2394457
petro.woloshyn@gmail.com
48 25-25.09.2019 Всеукраїнська науковопрактична конференція присвячена 75-річчю факультету інженерів землевпорядкування «Геодезія та землеустрій: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва (0572) 99-78-90
fiz_knau@ukr.net
49 08-08.10.2019 Серцева недостатність: сучасні уявлення про діагностику та патогенезу, та лікування згідно рекомендацій Європейської асоціації кардіологів» ДВНЗ «Ужгородський національний університет» Рішко М. В.
+38 0312637415
f-medics@uzhnu.edu.ua; kaf-hospital@uzhnu.edu.ua
50 09-11.10.2019 X Щорічна геологічна конференція “Проблеми геології фанерозою України” Львівський національний університет ім. Івана Франка Лещух Р.Й.
(032) 2394383
paleontolzbirnyk@ukr.net
51 10-11.10.2019 ІІ Всеукраїнська науковотеоретична конференція «Харчові традиції – ментальний код нації» Одеська національна академія харчових технологій Каламан О.Б., Віват Г.І.
093 5010966; (048) 712-40-41
buxgalter11@ukr.net
52 12-13.10.2019 Сучасні хімічні технології: екологічність, інновації, ефективність Херсонський національний технічний університет Малєєв В.О.
068 2664575
ximiecology@kntu.net.ua
53 17-17.10.2019 Проблеми та практичні питання щодо виконання робіт із землеустрою ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (0552) 41 70 54
geodesy218@ukr.net
54 17-19.10.2019 Всеукраїнська наукова конференція «Геодезія, землеустрій, геоінформатика в Південному регіоні: сучасний стан та перспективи розвитку» Одеська державна академія будівництва та архітектури Хропот С.Г.
(050) 371-25-78
ztk.kafedra@ukr.net
55 23-25.10.2019 Річки та лимани Причорномор’я на початку XXI сторіччя Одеський державний екологічний університет Лобода Н.С.
(048) 785 27 18
gideko@odeku.edu.ua; natalie.loboda@gmail.com
56 24-24.10.2019 Фармацевтична освіта в Україні: стан та перспективи розвитку Національний фармацевтичний університет Ольховська А.Б.
(057) 706-19-47
methodical@nuph.edu.ua
57 24-25.10.2019 Медіація в Україні: проблеми теорії та практики Національний університет водного господарства та природокористування +38 0362 633 209
nni-prava@nuwm.edu.ua
58 07-08.11.2019 Всеукраїнська науковопрактична конференція «Ветеринарно-санітарні аспекти технології виробництва і переробки продукції тваринництва» Миколаївський національний аграрний університет +38 (0512) 34-10-82; +38 (0512) 34-30-57
rector@mnau.edu.ua; staxkot@gmail.com
59 12-14.11.2019 Cучасні підходи забезпечення здоров’я тварин та якості кормів і харчових продуктів Житомирський національний агроекологічний університет Ревунець А.С., Пінський О.В.
067 782 23 87
pinsky.o.v@ukr.net
60 14-15.11.2019 Всеукраїнська науковопрактична конференція «Медична наука у практику охорони здоров'я» Українська медична стоматологічна академія (0532) 60 96 10
61 14-15.11.2019 IІ Всеукраїнська науковопрактична конференція «Проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення в системі управління» Вінницький національний аграрний університет +38 096 205-12-95
viktoriafab@ukr.net
62 20-21.11.2019 VІІІ Всеукраїнська науковопрактична конференція «Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК» Національний університет харчових технологій 287-93-62
nauka.eip@ukr.net
63 20-22.11.2019 Всеукраїнська науковопрактична конференція «Перлини степового краю» Миколаївський національний аграрний університет +38 (0512) 34-10-82
rector@mnau.edu.ua; decagroteh@ukr.net
64 28-29.11.2019 Всеукраїнська науковотехнічна конференція «Сучасні проблеми виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, машинобудування та енергетичних систем АПК» Вінницький національний аграрний університет (097) 748-02-85
olenarubanenko@ukr.net
65 11-12.12.2019 Всеукраїнська конференція «Новації, стан та розвиток лісового і садово-паркового господарства» Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва (0572) 99-71-70
flg@knau.kharkov.ua
66 10-10.11.2019 Сучасний стан та перспективи розвитку тваринництва України в умовах змін клімату ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» office@ksau.kherson.ua
67 26-27.09.2019 Безпека життєдіяльності, екологія і охорона здоров’я молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан проблеми та перспективи ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди» (04567) 5-46-44; 5-66-71
phdpu.edu@gmail.com
68 02-03.10.2019 Наукове забезпечення раціонального використання природних ресурсів акваторій та територій степової зони України ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Корнієнко В.О.
+38 067 715 52 89
frank438@ukr.net
69 17-18.10.2019 І науково-практична конференція з міжнародною участю на тему: «Сучасні підходи до формування професійних компетентностей фахівців фізичної терапії та ерготерапії» ДВНЗ «Ужгородський національний університет» Філак Фелікс Георгійович
+38 050 262 36 59; (031) 223 33 41
filakfelix19@ukr.net
70 24-25.10.2019 VІІ Всеукраїнська науковопрактична інтернетконференція «Маркетинг як найважливіша складова функціонування системи аграрного бізнесу» Дніпровський державний аграрно-економічний університет (096) 564 53 04
marketingdnipro@gmail.com
71 30-31.10.2019 Х Міжнародна науковопрактична інтернетконференція «Забезпечення сталого розвитку аграрного сектору економіки: проблеми, пріоритети, перспективи» Дніпровський державний аграрно-економічний університет Васільєва Л.М.
l.m.vas@mail.ru
72 08-08.11.2019 Інформаційне Суспільство і Природа: вектори взаємовпливу ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет» Лобанова А.С.
067 134-51-37
Lobanova-as@ukr.net
73 12-21.11.2019 ІХ Всеукраїнська науковопрактична інтернет - конференція «Техногенноекологічна безпека України: стан та перспективи розвитку» Університет державної фіскальної служби України +38 (04597) 555-16
teb_conference@ukr.net
74 18-22.11.2019 VІ Всеукраїнська науковопрактична інтернетконференція: «Актуальні питання біотехнологій, тваринництва та стандартизації в АПК» Миколаївський національний аграрний університет +38 (0512) 34-10-82; +38 (0512) 34-30-57
rector@mnau.edu.ua; ookravchenko@mnau.edu.ua
75 21-22.11.2019 VІ Міжнародна науковотехнічна інтернетконференція «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційнотехнічними та технологічними комплексами» Національний університет харчових технологій Ладанюк А.П., Власенко Л.О.
vlasenko.lidia1@gmail.com; konf_aks@ukr.net
76 21-22.11.2019 Всеукраїнська науковопрактична інтернетконференція «Науковоекономічні аспекти розвитку підприємств аграрної сфери: облік, оподаткування і контроль» ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (0552) 41-44-35
obl_aud.ksau@ukr.net
77 27-27.11.2019 Науково- практична інтернетконференція «Розвиток природничих наук як основа новітніх досягнень у медицині» ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет» Олар О.І.
0372 52 45 44
olena.olar@bsmu.edu.ua
78 28-28.11.2019 V Всеукраїнська науковопрактична інтернет-конф. «Професійна педагогічна позиція – ефективна умова формування мотивації культури здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу» Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини Танасійчук Ю.М.
+38 097 878 01 17
yliyatanasiychuk@ukr.net
79 05-06.12.2019 XIІ Міжнародна науковометодична інтернетконференція «Сучасні концепції викладання природничих дисциплін у медичних освітніх закладах» Харківський національний медичний університет М'ясоєдов В.В., Нестеренко А.К.
(057) 707-72-36
kafedra_ukr_mova_knmu@ukr.net
80 09-14.09.2019 XXV Міжнародна науковопрактична конференція «Технології ХХІ сторіччя» Сумський національний аграрний університет (0542) 701-042
sau.sumy.ua@gmail.com
81 10-10.10.2019 Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Традиції та інновації харчування туристів» Харківський державний університет харчування та торгівлі Михайлов В.М., Яцун Л.М.
(057) 336-74-92; (057) 349-45-87; (057) 349-45-07
conferencehduht@gmail.com
82 24-24.10.2019 Науково-практична Інтернетконференція «Науково-інноваційний супровід збалансованого природокористування» Національний університет водного господарства та природокористування Володимирець В.О.
(098) 545 17 03
83 24-25.10.2019 «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів» Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва Філімонов Ю.Л.
(0572) 99-72-35
mie@ukr.net
84 30-31.10.2019 «Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва» Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва Міхєєв В.Г.
096 639 81 79
mixeev.valentin@outlook.com
85 06-06.11.2019 Міжнародна науковопрактична конференція «Золотий каштан» Національний університет харчових технологій Гавва О.М.
(044) 289 56 00
86 03-05.10.2019 ХIІ Всеукраїнська науковопрактична конференція молодих учених, аспірантів та студентів з міжнародною участю «Проблеми формування здорового способу життя у молоді» Одеська національна академія харчових технологій Кананихіна О.М., Іванченкова Л.В.
(067) 888-39-57
konferenciya-molod@ukr.net
87 24-24.10.2019 Всеукраїнська науковопрактична конференція з міжнародною участю «Медикосоціальні проблеми дитячого віку» Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського (0352) 52-72-69
vonf@tdmu.edu.ua
88 25-25.10.2019 ІІ Всеукраїнська науковопрактична конференція «Сучасні екологічні проблеми урбанізованих територій» Житомирський національний агроекологічний університет Матковська Світлана Іванівна
(068) 588-22-86
matkovska@ukr.net
89 18-22.11.2019 Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ Таврійський державний агротехнологічний університет Попрядухін Вадим Сергійович
(097) 51-13-444
office@tsatu.edu.ua; vadim05051988@gmail.com
90 22-22.11.2019 VІI Всеукраїнська науковопрактична конференція студентів, магістрів, аспірантів і молодих учених «Ліс, наука, молодь» Житомирський національний агроекологічний університет Сірук Ю.В.
(093)-44-25-985
Qarpofor@gmail.com
91 04-06.12.2019 Всеукраїнська науковопрактична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Актуальні проблеми землеробської галузі та шляхи їх вирішення» Миколаївський національний аграрний університет (512) 34-61-60
kachanova0909@gmail.com
Дата проведення Назва конференції Заклад вищої освіти (установа) Контакти