БІОЛОГІЯ - Перелік наукових подій
Дата проведення Назва конференції Заклад вищої освіти (установа) Контакти
1 14-15.11.2019 Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека Національний університет харчових технологій Сімахіна Г.О.
(044)287-94-84
Lyutik.0101@gmail.com
2 14-17.11.2019 Хижі птахи України і прилеглих територій ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет» Стригунов В. І.
(056) 470-13-38
k_zoology@kdpu.edu.ua
3 20-21.11.2019 Якість і безпека харчових продуктів Національний університет харчових технологій Кійко В.В.
(044)-287-96-31
victoriya_kiyko@ukr.net
4 22-22.11.2019 IV Міжнародна науковопрактична конференція KyivPharma-2019 «Фармакологія, фармацевтична технологія в забезпеченні активного довголіття» Київський національний університет технологій та дизайну (044) 256-21-76; (044) 256-84-27
conference.knutd@gmail.com
5 27-28.11.2019 Індустрія напоїв: стан, досягнення і перспективи розвитку Національний університет харчових технологій Удодов С.О., Акутіна Н.В.
(050)3108070; (044) 287-97-77
kiypivo@gmail.com; akutina@nuft.edu.ua
6 28-29.11.2019 Інноваційні розробки в аграрній сфері Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка (057) 732-75-33
vlasovez@ukr.net
7 28-30.11.2019 ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні системи та технології в медицині» Харківський національний університет радіоелектроніки +38 (057) 702-14-51
http://ics.nure.ua
8 11-12.12.2019 ІII Міжнародна науковотехнічна конференція «Актуальні проблеми енергоресурсозбереження та екології» Одеська державна академія будівництва та архітектури Голубова Д.О.
(048) 729-85-03
mo@ogasa.org.ua
9 14-15.11.2019 Всеукраїнська науковопрактична конференція «Медична наука у практику охорони здоров'я» Українська медична стоматологічна академія (0532) 60 96 10
10 14-15.11.2019 IІ Всеукраїнська науковопрактична конференція «Проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення в системі управління» Вінницький національний аграрний університет +38 096 205-12-95
viktoriafab@ukr.net
11 20-21.11.2019 VІІІ Всеукраїнська науковопрактична конференція «Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК» Національний університет харчових технологій 287-93-62
nauka.eip@ukr.net
12 20-22.11.2019 Всеукраїнська науковопрактична конференція «Перлини степового краю» Миколаївський національний аграрний університет +38 (0512) 34-10-82
rector@mnau.edu.ua; decagroteh@ukr.net
13 28-29.11.2019 Всеукраїнська науковотехнічна конференція «Сучасні проблеми виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, машинобудування та енергетичних систем АПК» Вінницький національний аграрний університет (097) 748-02-85
olenarubanenko@ukr.net
14 11-12.12.2019 Всеукраїнська конференція «Новації, стан та розвиток лісового і садово-паркового господарства» Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва (0572) 99-71-70
flg@knau.kharkov.ua
15 12-21.11.2019 ІХ Всеукраїнська науковопрактична інтернет - конференція «Техногенноекологічна безпека України: стан та перспективи розвитку» Університет державної фіскальної служби України +38 (04597) 555-16
teb_conference@ukr.net
16 18-22.11.2019 VІ Всеукраїнська науковопрактична інтернетконференція: «Актуальні питання біотехнологій, тваринництва та стандартизації в АПК» Миколаївський національний аграрний університет +38 (0512) 34-10-82; +38 (0512) 34-30-57
rector@mnau.edu.ua; ookravchenko@mnau.edu.ua
17 21-22.11.2019 VІ Міжнародна науковотехнічна інтернетконференція «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційнотехнічними та технологічними комплексами» Національний університет харчових технологій Ладанюк А.П., Власенко Л.О.
vlasenko.lidia1@gmail.com; konf_aks@ukr.net
18 21-22.11.2019 Всеукраїнська науковопрактична інтернетконференція «Науковоекономічні аспекти розвитку підприємств аграрної сфери: облік, оподаткування і контроль» ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (0552) 41-44-35
obl_aud.ksau@ukr.net
19 27-27.11.2019 Науково- практична інтернетконференція «Розвиток природничих наук як основа новітніх досягнень у медицині» ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет» Олар О.І.
0372 52 45 44
olena.olar@bsmu.edu.ua
20 28-28.11.2019 V Всеукраїнська науковопрактична інтернет-конф. «Професійна педагогічна позиція – ефективна умова формування мотивації культури здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу» Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини Танасійчук Ю.М.
+38 097 878 01 17
yliyatanasiychuk@ukr.net
21 05-06.12.2019 XIІ Міжнародна науковометодична інтернетконференція «Сучасні концепції викладання природничих дисциплін у медичних освітніх закладах» Харківський національний медичний університет М'ясоєдов В.В., Нестеренко А.К.
(057) 707-72-36
kafedra_ukr_mova_knmu@ukr.net
22 18-22.11.2019 Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ Таврійський державний агротехнологічний університет Попрядухін Вадим Сергійович
(097) 51-13-444
office@tsatu.edu.ua; vadim05051988@gmail.com
23 22-22.11.2019 VІI Всеукраїнська науковопрактична конференція студентів, магістрів, аспірантів і молодих учених «Ліс, наука, молодь» Житомирський національний агроекологічний університет Сірук Ю.В.
(093)-44-25-985
Qarpofor@gmail.com
24 04-06.12.2019 Всеукраїнська науковопрактична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Актуальні проблеми землеробської галузі та шляхи їх вирішення» Миколаївський національний аграрний університет (512) 34-61-60
kachanova0909@gmail.com
Дата проведення Назва конференції Заклад вищої освіти (установа) Контакти